Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

#PracujemyDlaGiżycka

„Na półmetku”. Status deklaracji i pełna relacja video

Wojciech Iwaszkiewicz, 27 grudnia 2016

Na początku grudnia podsumowaliśmy połowę kadencji, a już jutro odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej, na której prawdopodobnie zostanie przyjęty budżet na przyszły rok, a tym samym będą mogły wejść w fazę realizacji kolejne deklaracje. Komisje Rady nie wnosiły żadnych uwag, a wiele wniosków radnych (często zresztą pokrywających się z moimi deklaracjami) zostało w budżecie uwzględnionych, nie należy zatem spodziewać się jakichś "turbulencji". Tym bardziej, że przed Świętami otrzymałem list z życzeniami od jednego z tzw. radnych opozycyjnych (jednocześnie - jak sam radny oświadczył już kilka miesięcy temu - kandydata na burmistrza w przyszłych wyborach), w którym Pan radny w pełni deklaruje poparcie wielu moich działań (w szczególności dotyczących dróg, boiska na Wilanowie, placów zabaw czy składanych projektów dot. dofinansowań). To dobrze rokująca wiadomość i bardzo dziękuję za to symboliczne poparcie. :)

Poniżej pełny zapis spotkania w Wodniku oraz aktualny status wykonania deklaracji. Wszystko wskazuje na to, że najbliższy rok będzie intensywnym czasem realizacji wielu zamierzeń.

Aktualny status wypełnienia deklaracji oraz rozwiązania trudnych i zadawnionych spraw.


 • check_mark symbol oznacza "zadanie wykonane" lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych "znacznie zaawansowany status procesu". Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona

 • progress symbol oznacza status "zadanie w trakcie wykonania". Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.

Po pierwsze
MIEJSCA PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • check_markzamrozimy podatki lokalne do momentu opracowania wieloletniego programu ich stopniowego obniżania

 • - spotkanie organizacyjne Społecznej Rady Gospodarczej | 26.03.2015
  - analiza systemu podatkowego w mieście wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą | 13.05.2015
  - konsultacje z przedsiębiorcami ws. podatku od środków transportu | listopad / grudzień 2015
  - obniżenie stawek podatku od środków transportu | grudzień 2015
  - utrzymanie ulg w podatku od nieruchomości dla branży turystycznej | grudzień 2015
  - zwolnienie z podatku od nieruchomości dla "ginących zawodów" | marzec 2016

 • progressurealnimy opłaty za wywóz śmieci od firm i instytucji
 • - propozycja obniżki opłat o 50% | Zgromadzenie w Rynie 29.06.2015 r.
  - pierwszy etap: obniżka stawek dot. nieruchomości niezamieszkałych o 23,5% | lipiec 2015 r.

 • progresswprowadzimy pozacenowe kryteria do zamówień publicznych np. liczbę osób zatrudnionych
 • - realizowane w zależności od specyfiki przedmiotu zamówienia np. usługi połączeń telefonicznych | 2015, 2016
  - wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób w branży budowlanej w przetargu na przebudowę spalonego budynku przy I Dyw. im. T. Kościuszki | październik 2016

 • progresswybudujemy Aqua Mazury (centrum naukowo – konferencyjne z akwariami i paludariami – fragmentami naturalnych biotopów; procesów przyrodniczych w środowiskach słodkowodnych; itp. z centrum szkolenia służb ratowniczych

 • - spotkanie organizacyjne | 16.03.2015
  - spotkanie merytoryczne na UWM w Olsztynie | 26.03.2015
  - list intencyjny skierowany do UWM w Olsztynie i FOWJM | 28.04.2015
  - spotkanie z pracownikami naukowymi UWM w Olsztynie | 30.04.2015
  - konieczna zmiana podejścia do idei w związku z uszczegółowieniem Osi Priorytetowej nr 5 "Środowisko Przyrodnicze" RPO WM 2014-2020 | 2016

 • progressstworzymy klimat do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (Instytucja Otoczenia Biznesu, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerstwo Publiczno - Prywatne, inkubator młodej przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego)
 • - Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur | 16-17.04.2015
  - szkolenie dla radnych i przedsiębiorców z PPP | 23.06.2015
  - spotkanie z Zarządem W-M SSE | październik 2015
  - konieczna zmiana Studium (...) w przypadku wskazania terenów do SSE | 2015 - 2016
  - rozpoczęcie procedury PPP w zakresie termomodernizacji i oświetlenia ulicznego | grudzień 2015
  - udział w imprezach w miastach partnerskich (np. Grodzisk Maz.) | 2016
  - zawarcie ugody w celu umożliwienia zakończenia budów na Pasażu Portowym | październik 2016
  - uchwała o przystąpieniu do zmiany Studium (...) | październik 2016
  - rozpoczęcie projektu "7 Cudów Mazur" | 2016

 • progressstworzymy warunki do przedłużenia sezonu turystycznego (obniżenie obciążeń, zachęty dla inwestorów, strefa przyjazna przedsiębiorczości, szanse w dziedzinach pozaturystycznych)
 • - utrzymanie ulg w podatku od nieruchomości dla branży turystycznej | grudzień 2015
  - spotkanie ws. inkubatora przedsiębiorczości w UM | kwiecień 2016
  - spotkanie ws. dotacji dla przedsiębiorców dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | październik 2016

 • check_markrozwiążemy problem niezakończonych budów na Pasażu Portowym

 • - spotkanie interesariuszy w UM | 21.04.2015
  - spotkanie interesariuszy w UM (zaproponowano 4 warianty) | 11.05.2015
  - wykonanie ekspertyzy prawnej i wyceny nieruchomości
  - spotkanie interesariuszy w UM (potwierdzenie terminu zamknięcia stanu surowego na 31.12.2015) | 10.09.2015
  - rozpoczęcie robót budowlanych | listopad 2015
  - spotkanie interesariuszy w UM (potwierdzenie terminu zamknięcia stanu surowego na 08.07.2016) | czerwiec 2016 r.
  - zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym w Giżycku | październik 2016
  - zawarcie aktu notarialnego | 27.10.2016

 • progresszagospodarujemy nabrzeże Niegocina, w tym zrealizujemy kolejny etap Ekomariny i urządzimy pole do caravaningu w okolicach obiektu Aqua Mazury

 • - wycofanie się wykonawcy ze sporządzenia MPZP | 2016
  - trwa projektowanie budynku w Ekomarinie i pola do caravaningu | 2016
  - podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem WJM 2020 i RZGW na realizację przebudowy nabrzeży | październik 2016
  - zaprojektowanie nowego obiektu i złożenie wniosku o dofinansowanie | listopad 2016

 • check_markzwiększymy nacisk na szybkie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na Wyspie Giżyckiej
 • - uchwalenie MPZP terenu między jez. Kisajno, jez. Tajty, ul. Moniuszki i zachodnią granicą działki nr 304/13 | 20.08.2015
  - uchwalenie MPZP terenu między pl. Grunwaldzkim a ul. Mickiewicza (kino "Fala") | 17.09.2015
  - uchwalenie MPZP terenu między ul. Jagiełły, ul. Wodociągową, ul. Warszawską i ul. Staszica (szpital, osiedle XXX - lecia) | 22.10.2015
  - uchwalenie MPZP terenu między kanałem Niegocińskim a m. Wilkasy | 22.10.2015
  - przystąpienie do zmiany MPZP terenu przy Al. Wojska Polskiego | grudzień 2015
  - przystąpienie do MPZP terenu przy parku na ul. Gdańskiej | luty 2016
  - uchwalenie MPZP terenu przy ul. Warszawskiej | marzec 2016
  - przystąpienie do zmiany MPZP terenu przy ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wlk. (...) | marzec 2016
  - przystąpienie do MPZP terenu przy kanale Giżyckim (Kurhaus) | marzec 2016
  - przystąpienie do MPZP terenu przy ul. Kombatantów (...) | marzec 2016
  - uchwalenie MPZP terenu przy ul. Bohaterów Westerplatte (...) | wrzesień 2016
  - przystąpienie do MPZP terenu plaży miejskiej | październik 2016

 • progresszrewitalizujemy i zagospodarujemy obiekty Twierdzy Boyen

 • - spotkanie z udziałem specjalistów w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania fortyfikacji | 21.02.2015 r.
  - 220 000 zł z budżetu na potrzeby Twierdzy | 23.04.2015
  - podpisanie listów intencyjnych z dwoma konsorcjami | sierpień 2015
  - spotkanie dwóch konsorcjów | wrzesień 2015
  - przetarg na dzierżawę twierdzy skierowany do MŚP | czerwiec 2016
  - przetarg na dzierżawę twierdzy skierowany do MŚP, wynik negatywny | czerwiec 2016
  - powołanie zespołu zadaniowego ds. opracowania analizy przedrealizacyjnej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i podniesieniu funkcjonalności obiektów wchodzących w skład zespołu obiektów Twierdzy Boyen w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego oraz tradycyjnym modelu realizacji inwestycji | lipiec 2016
  - remont fragmentu muru Carnot'a | lipiec 2016
  - dofinansowanie na remont warsztatu zbrojmistrza | 2016
  - dofinansowanie na remont widowni i zakup sceny w amfiteatrze (Interreg VA Litwa – Polska 2014-2020) | 2016

Po drugie
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA

 • progressopracujemy plan rozwoju infrastruktury drogowej we współpracy z powiatem
 • - przejęcie ulic: Kilińskiego, Myśliwskiej, Łuczańskiej, al. Wojska Polskiego, Jeziornej, Wesołej, I Dyw. im. Tadeusza Kościuszki, Przemysłowej, Rolniczej | 17.09.2015
  - wnioski komisji doraźnej | czerwiec 2016
  - przejęcie ulic: ul. Batorego, ul. Drzymały, ul. Działkowa, ul. Kopernika, ul. Koszarowa, ul. Krzywa, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. 3 Maja, ul. Mazurska, ul. Nowogródzka, ul. Okrzei, ul. Perkunowska, ul. Piaskowa, ul. Pocztowa, ul. Polna, ul. Rybacka, ul. Sadowa, ul. Sikorskiego, ul. Wiejska, ul. Wilanowska, ul. Wodna, ul. Zakole | 31.08.2016
  - remont chodnika na ul. Białostockiej | 2015
  - dofinansowanie remontu ul. Suwalskiej | 2016
  - remont ul. I Dyw. im. T. Kościuszki | 2016

 • progressrozdzielimy projekt przebudowy DK 59 oraz DK 63 na dwa etapy i przyspieszymy budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Świderską
 • - uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu na dokumentację wydzielenia ronda | czerwiec 2015
  - uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu na dokumentację wydzielenia ronda | październik 2015
  - wydano decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla rozbudowy DK59 i DK63 | grudzień 2015
  - wydano decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności| listopad 2016

  rondo_zielen

 • check_markpoprawimy komunikację w okolicach ul. Suwalskiej (w tym przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Obwodową)
 • - uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu (700 000 zł) na remont ul. Suwalskiej | październik 2015
  - rozpoczęcie prac na ul. Suwalskiej | maj 2016
  - uchwała o pomocy Powiatowi (dokończenie prac przy przejściu na ul. Obwodowej) | październik 2016

  suwalska_obwodowa

 • progresszbudujemy infrastrukturę światłowodową łączącą ważne punkty w mieście
 • - zakup urządzenia do transmisji danych z placówek oświatowych | październik 2015

 • progresspołączymy istniejące ścieżki rowerowe w logiczną sieć (z gminami np. po nasypach kolejowych)
 • - powołanie doradcy ds. komunikacji rowerowej
  - Urząd Miejski w Giżycku koordynatorem Mazurskiej Pętli Rowerowej | luty 2015 r.
  - wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej na ul. Białostockiej | sierpień 2015 r.
  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Giżycko w zakresie przebudowy Alei Lipowej i ul. Dworskiej | sierpień 2016

  bialostocka_nowa_2

 • check_markwesprzemy ideę budowy drogi wodnej Tyrkło - Buwełno
 • - przekazanie środków z budżetu Miasta | luty 2015

  Kanał powinien łączyć a nie dzielić.

 • progressprzyspieszymy proces budowy mostu drogowego oraz zmodernizujemy kładkę nad kanałem
 • - ogłoszenie konkursu na koncepcję architektoniczną kładki | maj 2015
  - wybór koncepcji architektonicznej kładki | sierpień 2015
  - przetarg na dokumentację kładki | listopad 2015
  - wydanie decyzji o lokalizacji kładki | marzec 2016
  - podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem WJM 2020 i RZGW na realizację przebudowy nabrzeży i budowę kładki | październik 2016

  most_pismo_wosjko

  - inicjatywa współpracy z Wojskiem Polskim ws. budowy nowego mostu drogowego | lipiec 2016
  - rekonesans wojsk inżynieryjnych | październik 2016
  - zamówienie analizy ruchu | październik 2016

  kladka_2_1

 • progressstworzymy przejrzystą komunikację publiczną
 • - konsultacje społeczne ws. lokalnego transportu zbiorowego w Giżycku | 27.02.2015 - 30.04.2015
  - uzgodnienia z Wójtem Gminy Giżycko, Gminnym Zakładem Komunalnym oraz mieszkańcami Giżycka (trasy, rozkłady) | wrzesień, październik 2015
  - uchwała o wstępnej lokalizacji przystanków | marzec 2016
  - uruchomienie linii nr 25 i 30, 31, 32 | kwiecień 2016

  autobus_gzk

 • progressurządzimy duży, nowoczesny placu zabaw, wesprzemy budowy innych placów (w tym na Wilanowie)
 • - rozbudowa placu zabaw przy ul. Wodociągowej | 2015
  - rozbudowa placu zabaw na Al. Wojska Polskiego | 2016

  plac_zabaw_2

  plac_zabaw_4

 • progresszmodernizujemy plac Piłsudskiego
 • - wybrano koncepcję architektoniczną

 • check_markuporządkujemy teren przy ul. Kolejowej i urządzimy parking
 • - wykonano | czerwiec 2015 r.

  foto_parking

 • progressobniżymy ceny za wodę, ścieki i śmieci
 • - śmieci: obniżka o 23,5% dot. nieruchomości niezamieszkałych | lipiec 2015 r.
  - ścieki: ceny na 2016 r. pozostają bez zmian | listopad 2015 r.
  - woda: niewielka podwyżka (ze skutkiem ok. 0,60 zł miesięcznie na osobę) z powodu dużego spadku zużycia (wybudowanie własnego ujęcia przez duży zakład pracy = pobór wody na poziomie ok. 50 bloków mieszkalnych) | listopad 2015 r.
  - obniżka taryf na wodę i ścieki na 2017 r. | listopad 2016 r.

Po trzecie
SAMORZĄD OBYWATELSKI

 • check_markwprowadzimy do statutu miasta zapisy umożliwiające grupie mieszkańców składanie projektów uchwał
 • - powołanie komisji doraźnej Rady | 19.03.2015
  - przyjęcie nowej wersji Statutu Miasta | 20.08.2015

 • check_markuruchomimy prawdziwą internetową platformę dialogu społecznego i konsultacji społecznych
 • - uruchomienie portalu "Moje@Gizycko" | styczeń 2016

 • check_markbędziemy regularnie organizować konsultacje społeczne
 • - konsultacje społeczne ws. koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego - Smętka | 15.12.2014 - 29.12.2014
  - konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | styczeń 2015
  - konsultacje społeczne ws. lokalnego transportu zbiorowego w Giżycku | 27.02.2015 - 30.04.2015
  - konsultacje społeczne ws. stojaków rowerowych | 24.03.2015 - 10.04.2015
  - konsultacje społeczne ws. nazwy kanału | 07.04.2015 - 08.05.2015
  - konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | wrzesień 2015 r.
  - konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2016 | 18.09.2015 - 30.09.2015
  - konsultacje społeczne ws. organizacji ruchu na ul. Kasztelańskiej / Hetmańskiej | marzec 2016 r.
  - regularne spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, ROD | od maja 2016 r.
  - konsultacje ws. monitoringu wizyjnego (wniosek zew.) | lipiec 2016
  - konsultacje ws. zagospodarowania plaży miejskiej | wrzesień 2016
  - konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2017 | wrzesień 2016
  - konsultacje ws. reformy oświaty | grudzień 2016

 • progressstworzymy budżet obywatelski w 100% obywatelski (co najmniej 500 000 zł)
 • - nabór członków do zespołu wg nowych zasad | luty 2015 r.
  - zwiększenie kwoty do 400 000 zł na 2017 r. | maj 2016 r.

 • check_markwszystkie nabory do pracy będą odbywać się w drodze otwartego i konkurencyjnego konkursu, gdzie decydować będą wyłącznie kompetencje
 • - wielostopniowy nabór na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | styczeń 2015 r.
  - dwuetapowy nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej | maj 2015 r.
  - dwuetapowy nabór na stanowisko referenta Wydziału Finansowo-Księgowego | lipiec 2015 r.
  - dwuetapowy nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji | lipiec 2015 r.
  - dwuetapowy konkurs na stanowisko Dyrektora GCK | wrzesień 2015 r.
  - konkurs na stanowisko Kierownika Lodowiska | wrzesień 2015 r.
  - konkurs na stanowisko Kierownika CIS | październik 2015 r.
  - konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza | listopad 2015 r.
  - konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | grudzień 2015 r.
  - konkurs na stanowisko konserwatora - bosmana w Ekomarinie | styczeń 2016 r.
  - konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Inwestycji | styczeń 2016 r.
  - konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | styczeń 2016 r.
  - konkurs na stanowisko animatora sportu | marzec 2016 r.
  - konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | marzec 2016 r.
  - konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia| wrzesień 2016 r.
  - konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Planowania i Inwestycji | wrzesień 2016 r.

  Dodatkowe działania:

 • check_marktransmisje LIVE w internecie obrad Rady Miejskiej z wykorzystaniem dedykowanego systemu transmisji obrad i montażu obrazu
 • check_markpublikacja wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski
  w Biuletynie Informacji Publicznej

Po czwarte
POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 • progressbędziemy dążyć do prowadzenia szpitala przez samorządy (wykup udziałów)
  [deklaracja dotycząca wyborów do samorządu powiatowego]
 • - stanowisko radnych powiatowych ws. wypowiedzenia umowy spółce operatorskiej | luty 2015 r.
  - dofinansowanie zakupu kardiomonitorów (sprzętu) | 20.08.2015 (22.10.2015)
  - dofinansowanie ucyfrowienia RTG | czerwiec 2016
  - dofinansowanie zakupu łóżka porodowego | listopad 2016

 • wesprzemy utworzenie hospicjum i ośrodki działające na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (ZOL, dom seniora)
 • progressstworzymy system informacji o osobach samotnych (specjalna linia alarmowa dla osób samotnych)
 • - badania sytuacji osób starszych (autor: dr K. Karolska) | 2016

 • progresszadbamy o humanitarne traktowanie zwierząt
 • - publikacje ws. pomocy kotom wolno żyjącym | gizycko.pl. Gazeta Giżycka
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów
  - prowadzenie kociętnika i zakup budek dla kotów
  - spotkanie konsultacyjne z POD "Kormoran" i POD im. W. Kętrzyńskiego ws. stref kotów bytujących na ogrodach | 10.04.2015
  - opieka nad zwierzętami w ramach grantu dla organizacji pozarządowych | 23.04.2015
  - spotkanie ws. ograniczenia populacji kotów wolno żyjących | 13.10.2015
  - zakup opału na potrzeby Kociętnika (ze środków GSO) | 2016

  brat_kot_opal

 • progressopracujemy i wdrożymy koncepcję funkcjonowania mieszkań komunalnych, socjalnych i noclegowni we współpracy z sąsiednimi samorządami
 • - zawarte porozumienie między Miastem Giżycko, Gminą Giżycko, Gminą Miłki, Gminą Kruklanki i Gminą Wydminy ws. utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Giżycku | wrzesień 2015
  - uzyskanie maksymalnego dofinansowania na remont spalonego budynku przy I Dyw. Kościuszki 2 | czerwiec 2016
  - przystąpienie do projektowania nowego budynku mieszkalnego | czerwiec 2016
  - remont budynku na ul. Jeziornej na potrzeby ogrzewalni | 2016
  - postępowanie ws. dokumentacji projektowo – kosztowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku | 2016
  - remont budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki | 2016

  spalenizna_idywizji_kosciuszki_2

 • progresszacieśnimy współpracę z Ogrodami Działkowymi jako miejscem rekreacji mieszkańców
 • - spotkanie konsultacyjne z POD "Kormoran" i POD im. W. Kętrzyńskiego ws. stref kotów bytujących na ogrodach | 10.04.2015
  - spotkanie ws. spraw bieżących i problemów POD | czerwiec 2016
  - udział Prezesa POD im. W. Kętrzyńskiego w comiesięcznych spotkaniach | 2016
  - konsultacje ws. pojemników na odpady | 2016

 • progressopracujemy program zdrowotny i profilaktyczny i rozwiniemy program prewencyjny w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, niezdrowa żywność), które zwiększą świadomość młodzieży
 • progressstworzymy poradnię dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych
 • - konferencja nt. "dopalaczy" zorganizowana przez Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie i WOTUW w Giżycku | październik 2016

 • progressurządzimy nowoczesną poczekalnię dla pacjentów w holu przychodni na ul. Wodociągowej
 • - remont podjazdów | 2016
  - remont korytarzy | 2016

przychodnia_podloga

Po piąte
BEZPIECZEŃSTWO

 • progresszintegrujemy i skoordynujemy działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego
 • - nowe Porozumienie z Policją | styczeń 2015 r.

 • progresspoprawimy komunikację przewodową i bezprzewodową
 • - łączność SM poprzez cyfrowe szyfrowane kanały | marzec 2015 r.
  - przetarg na uruchomienie i konfigurację systemu usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących | marzec 2016 r.

  motocykle_policja_2

 • check_markzreorganizujemy Straż Miejską (a po 2 latach dokonamy oceny i podejmiemy decyzję o ew. likwidacji)
 • - nowy Regulamin Straży Miejskiej | styczeń 2015 r.
  - nowe Porozumienie z Policją | styczeń 2015 r.
  - stały dozór ruchu na skrzyżowaniu Obwodowa / Świderska / Nowowiejska | od lutego 2015 r.
  - powołanie nowego Komendanta | lipiec 2015 r.
  - kierowanie ruchem i organizacja parkowania podczas Mazury Air Show | sierpień 2015 r.
  - kierowanie ruchem i organizacja parkowania podczas Mazury Hip - Hop | sierpień 2015 r.
  - pomoc pogorzelcom z ul. Wyzwolenia (dozór, kontener, pomoc rzeczowa) | listopad 2015 r.
  - dobrowolny dyżur nocny w czasie bardzo silnego wiatru | czerwiec 2016 r.
  - pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu wielu wydarzeń (#BiegDlaSeby, Zlot Motocykli, ŚDM...)| 2015, 2016 r.
  - pomoc w odnajdywaniu właścicieli zagubionych zwierząt | 2016 r.
  - pozytywne sygnały od turystów | 2016 r.
  - pomoc przy wypadku autobusu z Elbląga i zorganizowanie transportu zastępczego | 28 X 2016
  - interwencja w czasie gołoledzi i nieposypania ulic | 28 XI 2016

  straz_miejska_pouczenia

 • progresszmodernizujemy i podniesiemy efektywność monitoringu wizyjnego
 • - zakup urządzenia do transmisji obrazu z placówek oświatowych | październik 2015
  - "akcja żółtych i zielonych kartek" za (nie)sprzątanie po psie | grudzień 2015
  - nowy kanał informacyjny: Straż Miejska w Giżycku na Facebooku | styczeń 2016
  - efektywność monitoringu: ujęcie sprawców włamań, reakcja po zauważeniu wypadku (rondo Dzieci Wojny)| 2016

Po szóste
OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA, SPORT i REKREACJA

 • progressbędziemy przeciwdziałać utracie miejsc pracy w szkołach
 • - utrzymanie podziału nauczania języków obcych na grupy | rok szkolny 2015 / 2016
  - dodatkowe zatrudnienie w świetlicach | rok szkolny 2015 / 2016
  - dodatkowe zatrudnienie logopedów | rok szkolny 2016 / 2017
  - konsultacje ws. reformy oświaty | grudzień 2016

 • progresszmodernizujemy bazę dydaktyczną
 • - remonty korytarzy (SP 7, SP 4), sal lekcyjnych (GM 1, GM 2), otoczenia SP 6 | lipiec / sierpień 2015
  - remont schodów w ZS Nr 1 | wrzesień 2015
  - wymiana mebli | luty 2016
  - zakup dodatkowego sprzętu sportowego | luty 2016
  - współfinansowanie zakupu szafek dla uczniów w SP7 | marzec 2016
  - remont hali w SP 7 | 2016
  - remont hali w GM 1 | 2016
  - remont parkietu hali w GM 2 | 2016
  - remont korytarzy w SP 4 | 2016

  hala_sp7_bramka_2

  hala_gm1_092016

 • progresswesprzemy szkolnictwo zawodowe i kształcenie kadr medycznych
 • - list intencyjny skierowany do PWSZ w Suwałkach | kwiecień 2015 r.
  - uchwała Senatu PWSZ o utworzeniu oddziału w Giżycku | kwiecień 2015 r.
  - utworzenie Wydziału Medyczno - Społecznego PWSZ w Giżycku | październik 2015 r.

  pwsz_dyplom

 • progresspodejmiemy współpracę szkół z UWM w Olsztynie
 • - zawarcie porozumienia z WSiE TWP w Olsztynie | lipiec 2016 r.
  - wizyty uczniów szkół na UWM | 2016

 • progressurządzimy obserwatorium astronomiczne
 • - kompletny wniosek do GBO złożony przez M. Jurgielewicz | lipiec 2016 r.
  - projekt został wybrany do realizacji | listopad 2016 r.

  obserwatorium_sp7

 • progressszerzej udostępnimy obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży
 • - obniżenie cen za wynajem hali w ZSNr1 i za wynajem boisk na stadionie | grudzień 2015 r.

 • progresszmodernizujemy stadion (bieżnia, zadaszenie trybun, nowy budynek)
 • - wykonano projekt bieżni, trwa projektowanie oświetlenia | listopad 2015 r.
  - Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło aktualizację Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - Plan Roczny na 2016 r. z giżyckim stadionem | maj 2016 r.
  - zawarcie umowy z Ministerstwem | lipiec / sierpień 2016 r.
  - procedura przetargowa | wrzesień 2016 r.

  stadion_bieznia

Dodatkowo wykonano:

brunon_wiatka

 • check_markzagospodarowanie Wzgórza Św. Brunona
  (wiaty, grill, palenisko)
 • progressstworzymy system stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie
 • - powstanie Giżyckiego Stowarzyszenia Obywatelskiego | 2015 r.
  - uchwała o ufundowaniu stypendium uczniowi z Gimnazjum Nr 1 w Giżycku | czerwiec 2016.

  gso_pismo

 • stworzymy Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego finansowany ze środków unijnych ze współpracy transgranicznej
 • progresszagospodarujemy plażę miejską (piaszczysta plaża!)
 • - trwa procedura projektowa | maj 2015
  - zerwanie negocjacji z projektantem | sierpień 2015
  - ogłoszenie nowego przetargu | wrzesień 2015
  - zakończenie procedury bez wyboru oferty | listopad 2015
  - rozpoczęcie procesu wykonania dokumentacji technicznej | listopad 2015
  - wydanie decyzji o lokalizacji | marzec 2016
  - przetarg na wykonanie plaży piaszczystej | listopad 2016

  plaza_new

 • progresszbudujemy boisko przy SP 4 i ZS Nr 1 na Wilanowie
 • - spotkanie w ZS Nr 1 z projektantami i mieszkańcami | 08.06.2015
  - wykonano PFU dla boiska w ZS Nr 1 | wrzesień 2015
  - wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej boiska przy ZSNr1| październik 2015
  - wykonano dokumentację boiska przy ZSNr1 | grudzień 2015

  wilanow_boisko_zsnr1

  - przetarg na wykonanie dokumentacji boiska przy SP4 | marzec 2016
  - wykonano dokumentację boiska przy SP4 | czerwiec 2016

  sp4_ver2_boisko

 • progresszacieśnimy współpracę z Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich
 • - współorganizacja Gali MMA | luty 2016
  - współdziałanie przy ubieganiu się o środki na budowę bieżni | 2016 r.
  - współorganizacja meczu AZS Indykpol Olsztyn - Ślepsk Suwałki | 2016 r.
  - współpraca przy projektowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie COS OPO | 2016 r.

  mma_cos_000

 • progressprzebudujemy trybuny lodowiska wraz z urządzeniem szatni pod nimi
 • - wprowadzenie do budżetu zadania | wrzesień 2015
  - przetarg na wykonanie dokumentacji | czerwiec 2016

  lodowisko_trybuny

 • progressstworzymy muzeum Giżycka (na bazie schronu, przedszkola wojskowego, Twierdzy Boyen)
 • - pierwszy eksponat - replika działa z 1877 r. | sierpień 2015
  - otwarcie ekspozycji w laboratorium prochowym, stajni, koszarowcu | wrzesień 2015

  armata_boyen_gwardia_2

 • progressrozbudujemy basen o część rekreacyjną
 • - dokumentacja techniczna w projekcie budżetu na 2017 rok | listopad 2016

 • progressotworzymy teren wokół twierdzy na trasy spacerowe, rowerowe, nordic walking
  - teren został otwarty, trwa porządkowanie | maj 2015
  - usunięcie zieleni inwazyjnej | luty 2016
 • twierdza_drzewa

po siódme
KULTURA

 • progressstworzymy i wypromujemy nową imprezę kojarzoną z Giżyckiem
 • - Orange Kino Letnie Sopot, Zakopane w Giżycku | lipiec - sierpień 2015 r.
  - EXPO Wodne Krainy | lipiec 2015 r.
  - Twierdza - Festiwal Fantastyki | wrzesień 2015 r.
  - Bitwa o Giżycko - Gala MMA | marzec 2015 r., luty 2016 r.
  - Święto Twierdzy Boyen | 2015 r., 2016 r.
  - Twierdza Boyen "Produktem Turystycznym Roku" | październik 2016 r.

  twierdza_rekonstrukcja_2016_3

 • progressprzeniesiemy GCK do budynku kina
 • - trwają ustalenia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego ws. gruntu pod kinem | 2015, 2016 r.
  - uchwała ws. zakupu gruntu pod kinem | 2016 r.
  - zakup gruntu pod kinem | 24.11.2016 r.

 • check_markzmienimy formułę „Szant w Giżycku” – piosenka żeglarska tylko nad wodą!
 • - Szanty 2015 r. na plaży miejskiej
  - Szanty z Folkiem 2016 r. na plaży miejskiej

  szanty_scena2

 • check_markwypromujemy lokalnych artystów
 • - umowa na promocję nowej płyty Załogi Dr. Bryga | 2015
  - umowa na wykonanie kartek świątecznych | 2015
  - występ Molly Malone's podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej | 2015
  - umowa na promocję z zespołem Mojra | 2015
  - umowa na promocję z Violettą Brzezińską | 2015
  - zakup i dystrybucja kalendarza historycznego | 2015
  - umowa na promocję z Adrianem Mikulewiczem na Światowych Igrzyskach Sztuk Walk (World Martial Arts Games) | 2016
  - umowa na promocję przez LecDance podczas występu tanecznego "Unexpected" w Seulu | 2016
  - Julia Szmit Ambasadorką Giżycka | 2016
  - umowa na promocję z Łukaszem Trzonkowskim - wyjazd do Madrytu | 2016
  - mural z wierszem K. Janik | 2016
  - ławeczka literacka z wierszem W. M. Darskiego | 2016
  - patronat nad książką Marii Pakulnis "Sceny kuchenne" | 2016
  -współpraca przy wydaniu "Giżyckiego Kalendarza Artystycznego" | 2016

  laweczka_literacka

  mural_park_rg

  viola_brzezinska

  zaloga_dr_bryga_grodzisk

  pakulnis_3ryby2

 • progressGCK stanie się ośrodkiem wsparcia młodych talentów (studio nagrań dla zespołów muzycznych)
 • - przetarg na przebudowę GCK | wrzesień 2015
  - wykonawca odstąpił od umowy | wrzesień 2016

 • progresswprowadzimy do GCK nowe technologie np. poprzez utworzenie multimedialnego centrum literatury w postaci elektronicznej - częściowo bezpłatnej
 • progressutworzymy Cyfrowe Muzeum Giżycka (audio, video, multimedia)
 • - zakup praw autorskich do materiałów archiwalnych wraz z domeną gizycko.tv

 • progresswesprzemy inicjatywy młodzieżowe dot. zagospodarowania czasu
 • - powołanie doradcy ds. przedsięwzięć młodzieżowych
  - starania o reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta | 2016

po ósme
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 • progressusprawnimy system selektywnej zbiórki odpadów
 • - dodatkowe pojemniki na odpady, w tym szkło i popiół | 2015, 2016
  - negocjacje ws. przejęcia strumienia butelek plastikowych | 2016

  koma_smietniki

 • check_markpoprawimy zagospodarowania terenów zielonych i przestrzeni publicznej, również we współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
 • - powołanie dorady ds. architektury krajobrazu
  - porozumienie dot. współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
  - zagospodarowanie terenu przed fontanną na ul. Warszawskiej
  - zagospodarowanie ronda Jagiełły / Wodociągowa przez studentów GUTW (projekt i nadzór Elwira Wołowicz - doradca ds. architektury krajobrazu
  - zagospodarowanie terenu między Pasażem Portowym a Szkołą Muzyczną | maj 2016 r.
  - wykonanie herbu kwiatowego podczas Dni Giżycka | czerwiec 2016 r.

  rondo_wolowicz

  zszksia_fomtanna

  zszksia_parking_2

 • progressrozwiążemy problem psich odchodów poprzez szeroką edukacją w tym zakresie i zbudowanie systemu zachęt do sprzątania po psie
 • - Dni Otwarte Urzędu (akcja edukacyjna, dystrybucja torebek) | 20.03.2015
  - "akcja żółtych i zielonych kartek" za (nie)sprzątanie po psie | grudzień 2015
  - akcja "Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie" (losowanie nagród) | luty 2016

  straz_miejska_psy


Miasto i powiat postrzegamy jako jeden spójny organizm, a na nasze cele jako strategię długofalową nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji. Jesteśmy zwolennikami zrównoważonego rozwoju i kontynuacji. Nasz program jest gwarancją stabilności i rozwoju.

Nasze miasto i powiat postrzegamy jako jeden spójny organizm, a na nasze cele jako strategię długofalową, która uczyni Giżycko lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku.


Trudne i zadawnione sprawy:

 • check_markrozwiązanie konfliktu na targowisku
 • rynek

 • check_markregulacja płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych
 • check_markwprowadzenie zakazu spożywania alkoholu na tzw. "dalbie"
 • dalba_zielen

  dalba_po

 • check_markrozwiązanie problemu urobku ziemnego na składowisku odpadów
 • skladowisko_odpadow

 • check_markrozwiązanie problemu niezakończonych budów na Pasażu Portowym
 • pasaz_rusztownia

 • check_markzakończenie negocjacji z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego ws. zakupu działki pod kinem "Fala" oraz zakup działki w korzystnej cenie
 • check_markpomoc w rozwiązaniu problemu położnictwa i pododdziału noworodków w szpitalu powiatowym

 • progress likwidacja Zakładu Usług Komunalnych