Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

#PracujemyDlaGiżycka

Nasze deklaracje 2014-2018. „Po ósme: Ochrona środowiska i ekologia”

Wojciech Iwaszkiewicz, 11 października 2018

Dzisiaj już ostatnia grupa podsumowań... Przez ostatnie 4 lata moje, a w zasadzie - nasze deklaracje były publicznie dostępne, a status ich wykonania na bieżąco uzupełniany. Warto jeszcze raz podkreślić, że nasz Komitet Wyborczy - KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie, który reprezentowałem, miał i ma jeden, spójny program dotyczący zarówno samorządu miejskiego jak i powiatowego. I choć Miasto i powiat postrzegaliśmy i postrzegamy jako jeden spójny organizm, a nasze cele jako strategię długofalową, nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji, spotykałem się czasem (chyba z celowym) wprowadzeniem zamieszania poprzez mieszanie deklaracji "powiatowych" z "miejskimi".

Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego, pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, uważam za aktualne, ale tylko w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta, ponieważ w Radzie Powiatu mieliśmy zbyt małą siłę głosów. Dla zobrazowania wykonania oznaczyłem poszczególne deklaracje symbolami.

check_mark symbol oznacza "zadanie wykonane" lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych "znacznie zaawansowany status procesu". Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona,

progress symbol oznacza status "zadanie w trakcie wykonania". Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.A zatem przypomnijmy, deklarację po deklaracji... Dzisiaj ósma grupa czyli "Ochrona środowiska i ekologia".

po ósme
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

progressusprawnimy system selektywnej zbiórki odpadów
Od początku kadencji funkcjonowały dodatkowe pojemniki na odpady, w tym szkło i popiół, a od stycznia 2018 roku został wdrożony nowy system zbiórki odpadów. Poza tym jesteśmy jednym z prekursorów programu rePETa (selektywna zbiórka plastiku).

check_markpoprawimy zagospodarowania terenów zielonych i przestrzeni publicznej, również we współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
Ogromne wsparcie miałem w Elwirze Wołowicz - moim społecznym doradcy ds. architektury krajobrazu. Dziękuję, Elwira! Zawarte zostało także porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku i wspólnie zagospodarowaliśmy teren przed fontanną na ul. Warszawskiej, teren między Pasażem Portowym a Szkołą Muzyczną oraz rondo Jagiełły / Wodociągowa (dziękuję studentom Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!) i wykonaliśmy herb kwiatowy podczas Dni Giżycka w 2016 r.

rondo_wolowicz

zszksia_fomtanna

zszksia_parking_2

progressrozwiążemy problem psich odchodów poprzez szeroką edukacją w tym zakresie i zbudowanie systemu zachęt do sprzątania po psie
Problem do rozwiązania długofalowej perspektywie, ale wiele też udało się poprawić. Podczas spotkań z dziećmi prowadziliśmy akcję edukacyjną, rozdawaliśmy torebki i montowaliśmy nowe dystrybutory woreczków. Przeprowadziliśmy też "akcję żółtych i zielonych kartek" za (nie)sprzątanie po psie oraz "Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie" (z losowaniem nagród).

straz_miejska_psy

Po dziewiąte... dopiero przed nami. Kończy się bowiem obecna kadencja i już niebawem pracę zacznie nowy samorząd. Jeżeli akceptowaliście Państwo ten styl i kierunek naszej pracy - proszę o wyrażenie oceny 21 października - w nadchodzących wyborach samorządowych. Moja drużyna to KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie - lista nr 15. Pozdrawiam.