Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Budżet obywatelski

Wojciech Iwaszkiewicz, 22 lutego 2015

Zapraszam w najbliższy wtorek (24 lutego o godz. 16.00) do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie odbędzie się spotkanie podsumowujące II edycję budżetu partycypacyjnego. Przedstawiona zostanie też koncepcja III edycji budżetu. Przypominam również, że 24 lutego upływa też termin naboru kandydatów na członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu do godz. 15.30. Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym zarejestrowanym na terenie naszego miasta.


Porządek spotkania:

 1. Otwarcie
 2. Podsumowanie II edycji budżetu
 3. Omówienie wyników ewaluacji
 4. Przedstawienie koncepcji III edycji budżetu obywatelskiego
 5. Dyskusja
 6. Zakończenie spotkania

Treść ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Giżycka na 2016 rok.

§1. 1. Ogłaszam nabór członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Giżycka na rok 2016, którego zadaniem będzie m.in.:

 • opracowanie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego;
 • organizacja akcji edukacyjnej i promocyjnej;
 • monitoring realizacji budżetu;
 • ustalenie wyników głosowania;
 • przeprowadzenie ewaluacji.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 będzie składał się z maksymalnie 9 osób, w tym dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta.
3. W przypadku zgłoszenia więcej niż 7 kandydatów spełniających kryteria, o wyborze członków zespołu wyłonionych spośród zgłoszonych kandydatów rozstrzygnie losowanie.
4. Szczegółowy tryb i zasady działalności zespołu zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza Miasta Giżycka.

§2. 1. Niezbędne kryteria jakie powinien spełniać kandydat:
a) ukończone 16 lat
b) mieszkaniec Giżycka

2. Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 24 lutego 2015r.
3. Miejsce składania zgłoszenia: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14 (Sekretariat).
4. Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym zarejestrowanym na terenie miasta Giżycka