Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Potrzeby chyba zawsze są większe niż możliwości

Wojciech Iwaszkiewicz, 6 kwietnia 2015

Czy ćwierć miliona złotych na wsparcie działalności klubów sportowych to dużo, czy mało? Wydaje się, że to kwota znaczna, jednak okazuje się być… jedynie ułamkiem w skali potrzeb, jakie zgłosiły kluby. W ostatnim konkursie ofert na finansowe wsparcie sportu na terenie Giżycka, kluby złożyły bowiem wnioski na… ponad 700 000 zł.
Przez 4 godziny zmagaliśmy się z podziałem. Komisja szczegółowo analizowała każdą kwotę, każdy kosztorys. Przyznaję, że nie było to łatwe zadanie; do tego już po wstępnej ocenie jasnym było, że wszystkich nie uda się zadowolić, a wnioskowane kwoty – nawet wysoko ocenionych ofert, będą musiały być zmniejszane.
I jak się okazuje, nie wynika to z tego, że kwota przeznaczona na sport była niższa, bo w poprzednich latach kształtowała się ona następująco:

2015 r. – 310 000 zł

2014 r. – 288 800 zł
2013 r. – 132 930 zł
2012 r. – 136 590 zł
2011 r. – 133 360 zł

Dane za lata 2011 – 2013 zawierają kwoty stypendiów, a do lat 2011 – 2013 doliczyć należałoby również ratę za halę dla Mamr (115 000 zł), lecz owe
115 000 zł nie wynikało z kwoty dofinansowania działalności klubu, a z transakcji handlowej.

Ostatecznie w 2015 r. dofinansowanie otrzymają:

 • Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” (65 000 zł na wnioskowane 120 000 zł),
 • Klub Motorowy „Giżycko” (3 000 zł / 9565 zł),
 • Giżycki Klub Sportowy „Spartakus” (4 000 zł / 14 887,16 zł),
 • Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (3 100 zł / 8 520 zł),
 • Giżycki Klub Aikido (3 900 zł / 13 000 zł),
 • Giżycki klub Sportowy „Mamry” (95 000 zł / 156 857 zł),
 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk Giżycko” (25 000 zł / 62 525,16 zł),
 • Klub Sportowy Taekwon-do Giżycko (4 000 zł / 15 000 zł),
 • Towarzystwo Kolarskie „Masters Giżycko” (8 000 zł / 11 700 zł),
 • Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie „Czarne Pantery” (2 500 zł / 6 100 zł),
 • Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (2 000 zł / 5 500 zł),
 • Stowarzyszenie Mazurska Akademia Piłkarska (16 000 zł / 84 646 zł),
 • Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Gol” (16 000 zł / 27 215 zł),
 • Klub Olimpiad Specjalnych przy Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” (2 500 zł / 7 737 zł).

I choć jestem zdania, że żadna złotówka wydana na sport – szczególnie młodzieżowy, nie jest złotówką zmarnowaną, to jednocześnie nie sposób oprzeć się wrażeniu, że potrzebna jest nam nowa – bardziej przejrzysta i precyzyjna strategia sportu. Być może zasadnym jest również określenie może tylko 3-4 dyscyplin wiodących z podziałem na sporty drużynowe i indywidualne… Temat ważny, do którego będę chciał jak najszybciej wrócić.
A niejako przy okazji przypominam, że do 20 kwietnia (do 16:00) można składać oferty w dodatkowym konkursie na realizację zadań publicznych właśnie w kulturze fizycznej (20 000 zł), ochronie zdrowia (20 000 zł), opiece społecznej (10 000 zł) oraz kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (30 000 zł). To są dodatkowe pieniądze, które postanowiłem przeznaczyć w 2015 r. po analizie potrzeb w poprzednich konkursach grantowych. Wiem, że to nie zaspokoi wszystkich potrzeb, ale zawsze wspomoże.