Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Po pierwszym posiedzeniu Społecznej Rady Gospodarczej

Wojciech Iwaszkiewicz, 7 kwietnia 2015

Niedawno zawiązana została Giżycka Społeczna Rada Gospodarcza działająca przy burmistrzu. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w moim gabinecie, wyznaczonych zostało kilkanaście obszarów współpracy. Wstępnie zostały omówione ważne dla miasta i naszych przedsiębiorców tematy, wśród nich potrzeba stworzenia programu gospodarczego na najbliższe lata, ulgi w podatkach lokalnych, problemy związane z planowaniem przestrzennym, czy tworzeniem nowych miejsc pracy, kierunki rozwoju handlu i produkcji, problem gospodarki odpadami, a także zacieśnienie współpracy między miastem i gminą Giżycko oraz tworzenie i promocja marki lokalnej, co sprzyjałoby lokalnemu patriotyzmowi, i kreowaniu mody na kupowanie produktów lokalnych w myśl zasady „tu żyjemy, tu kupujemy”.
Kolejne spotkania konsultacyjne z lokalnymi przedsiębiorcami mają się odbywać co najmniej raz w kwartale.
Na początek jednak zajmiemy się tym, co nieuchronne – czyli… podatkami.
A ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie. Państwa doświadczenie z pewnością będzie bardzo cenne przy analizie, i rozwiązywaniu – jakby nie było – często wspólnych problemów.