Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Nadchodzi czas twierdzy? Plan „A”: Konsorcjum

Wojciech Iwaszkiewicz, 26 maja 2016

Po wielu miesiącach przygotowań, rozmów i analiz nadszedł czas na decyzje. Wariantów jest kilka. Plan „A” od początku zakładał skorzystanie przez przedsiębiorców (konsorcjum małych i średnich przedsiębiorstw) z funduszy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, w poddziałaniu 1.3.2. na stworzenie sieciowego i innowacyjnego produktu o ponadregionalnym oddziaływaniu. Zainteresowanie taką formułą wyrażały podmioty giżyckie, jak również przedsiębiorcy pochodzący spoza naszego województwa. Giżycczanie zrezygnowali już kilka miesięcy temu. Pozostaje konsorcjum „pozagiżyckie”.

Zdecydowaliśmy o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę twierdzy (z wyłączeniem laboratorium prochowego oraz stajni z wozownią), aby ostatecznie rozstrzygnąć gotowość zainwestowania w nasz zabytek. Przeznaczeniem dzierżawy ma być stworzenie sieciowego i innowacyjnego produktu, o ponadregionalnym oddziaływaniu, spełniającego warunki określone w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie Sieciowych produktów przez małe i średnie przedsiębiorstwa). Ofertę może złożyć wyłącznie konsorcjum składające się z co najmniej 10 podmiotów, z których każdy powinien spełniać kryterium małego lub średniego przedsiębiorcy, które zamierza ubiegać się o dofinansowanie.

Zgodnie z deklaracjami kryteria przetargu nie dotyczą tylko wysokości czynszu. Poza tym ważnym kryterium będziemy oceniać również: koncepcję zagospodarowania terenu, zakres planowanych nakładów inwestycyjnych, termin ich realizacji oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu, koncepcję innowacyjnego produktu oraz wiarygodność oferenta (w tym wiarygodność ekonomiczną), propozycję rozliczenia nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy oraz stan przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie (wg udostępnionych kryteriów formalnych i merytorycznych oceny wniosków w tym konkursie).

Kryteria surowe, ale i zakres dzierżawy jest poważny. To jeden z największych zabytków nie tylko w Giżycku, ale i w województwie; obiekt z olbrzymim potencjałem i możliwościami. Przypominam, że podpisaliśmy już umowę na remont dużego fragmentu muru Carnota, inwestujemy w promocję obiektu oraz lokujemy w naszej fortyfikacji coraz więcej wydarzeń. Wybór musi być poprzedzony wielostopniową analizą, aby zminimalizować ryzyka. Więcej będzie wiadomo już w połowie czerwca. Jeżeli plan „A’ nie powiedzie się, mamy w przygotowaniu plan „B” i plan „C”. Są to jednak zamierzenia wymagające dłuższego czasu realizacji i z większym zaangażowaniem miasta. Dlatego najpierw przejdźmy plan „A” i sprawdźmy możliwość dzierżawy podmiotom gospodarczym, które będą mogły skorzystać ze środków europejskich.