Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Kładka a przejście kat. E

Wojciech Iwaszkiewicz, 15 grudnia 2016

Historia tej sprawy jest prosta i jednocześnie dość skomplikowana. Prosta, bo w obrocie jest ostateczna decyzja Wojewody zezwalająca na budowę kładki na torami, która bezwzględnie zobowiązuje do likwidacji przejścia przez tory kategorii E na ul. Wyzwolenia, a jednocześnie to sprawa skomplikowana, bo od kilku lat trwają rozmowy, jak to przejście zachować. Choćby na jakiś czas.
Zapewne wielu giżycczan nawet nie kojarzy związku wybudowanej kładki na linii Pasaż Portowy – Ekomarina z przejściem przez tory na ul. Wyzwolenia. A związek jest dość silny i można by rzec – bezpośredni, bowiem oddanie kładki do użytkowania zobowiązywało nas do likwidacji przejścia na ul. Wyzwolenia. Były interwencje parlamentarzystów i rozmowy z PKP, ale wciąż powracał warunek konieczności zmiany decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z 8 lutego 2010 r. To niestety nie jest już możliwe, bo kładka została wybudowana i oddana do użytkowania. To skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek zmiany w decyzji pozwalającej na budowę. Poza tym pojawiły się nowe okoliczności – elektryfikacja linii Ełk – Korsze, co wiąże się z podniesieniem prędkości na tej linii i zastosowanie będą miały zupełnie inne normy widoczności. Zdaniem kolejarzy tego typu przejścia ze względów bezpieczeństwa muszą być likwidowane. I mają dwa poważne argumenty: decyzja Wojewody i jeszcze jeden – tory należą do PKP…

Pojawiła się jednak szansa na pewne rozwiązanie pośrednie. Decyzja Wojewody z 2010 roku musi być wykonana i to już nie podlega dyskusji, ale do czasu przedstawienia docelowego rozwiązania komunikacji nowej plaży z miastem, jest możliwość urządzenia przejścia tymczasowego. Właśnie odbyło się spotkanie w biurze posła J. Gosiewskiego, w którym uczestniczyli także przedstawiciele PKP i Urzędu Wojewódzkiego. Ustaliliśmy, że zwrócimy się do PKP z wnioskiem o powołanie specjalnej komisji, która oceni warunki do urządzenia przejścia tymczasowego (jak na zdjęciu wyżej, które przedstawia podobne przejście w Olsztynie na ul. Jeziornej). Musimy być gotowi do zaproponowania alternatywnych rozwiązań i obecnie opracowywany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu plaży miejskiej.

Czekamy także na stanowisko architektów po rozpatrzeniu uwag do koncepcji oraz zbieramy uwagi dotyczące zagospodarowania plaży dot. sposobu wykorzystania poszczególnych projektowanych obiektów usługowych. Przetarg na wykonanie piaszczystej plaży został rozstrzygnięty. Niebawem zapewne rozpoczną się prace na nabrzeżu, a kolejnym etapem będzie wykonanie ciągów komunikacyjnych i budowa lokali usługowych (I etap określony w koncepcji). Temat przejścia musi zostać zatem definitywnie wyjaśniony. PKP proponuje zastąpić je tunelem (koszty!!!) na ul. Unii Europejskiej, albo… kładką… 🙂 To może jednak zmodernizujmy przejście kategorii E, chociaż nie będzie to wcale łatwe, bo przedstawiciele PKP zwracają uwagę na to, że na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Nadbrzeżnej istnieją już 3 przejścia przez tory (z rogatkami, kładka nad torami, i ulica pod mostem kolejowym).