Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Nowy cennik dla Twierdzy. Cena biletu wg kryterium zamieszkania niezgodna z prawem…

Wojciech Iwaszkiewicz, 16 lutego 2017

Giżyckie Centrum Kultury opracowało nowy cennik wstępu na twierdzę, co spowodowało liczne zapytania. Z żalem musimy zrezygnować z ulgowych cen dla giżycczan, jednak sprawa ma swoją dłuższą genezę oraz wyjątkowo mocne uzasadnienie. Jest także wynikiem interwencji osób odwiedzających naszą fortyfikację w poprzednich latach. Sprawę jakiś czas temu zgłosiła lokalna gazeta sugerując, iż cennik narusza art. 32 Konstytucji. W treści zapytania redaktor nawet wprost zacytował przepis stanowiący, iż wszyscy wobec prawa są równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z prawem nikt też nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, co oznacza, że nie powinno się różnicować cen biletów wg kryterium zamieszkania. Stanowisko takie można odnaleźć również w sądowych orzeczeniach (np. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie zaskarżonego Zarządzenia Burmistrza Solca Kujawskiego dot. cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji). Pani Dyrektor GCK Marta Dąbrowska wprowadzając nowe rozwiązania była świadoma wadliwych zapisów i przez to zobowiązana do uwzględnienia wszystkich okoliczności, a przede wszystkim powinna kierować się zasadą legalności.

Najważniejsze kwestie warte podkreślenia:

  • wstęp na twierdzę jest bezpłatny (dla wszystkich) przez 4 miesiące w roku (styczeń, luty, listopad, grudzień)
    /poprawka: przez 5 miesięcy, ponieważ bezpłatny jest również marzec – dziękuję za zwrócenie uwagi 🙂 /

  • bilet ulgowy przysługuje: dzieciom pow. 7. roku życia (młodsze mają wstęp bezpłatny), emerytom, rencistom, honorowym dawcom krwi, posiadaczom Karty Dużej Rodziny
  • w związku z koniecznością likwidacji ulgi planowanych jest kilka bezpłatnych „Dni Otwartych Twierdzy”, kiedy będzie można bezpłatnie wejść przez cały dzień
  • utrzymywanie poprzedniego rozwiązania narażało GCK na sankcje, w tym na kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • odrębną kwestią jest sprawa możliwości ustalenia miejsca zamieszkania…. Dowody wydawane od 1 marca 2015 r. nie posiadają adresu. Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych adres zameldowania zamieszczony w dowodach wydanych przed 1 marca 2015 r. nie potwierdza adresu (należy go traktować jakby go nie było). Poza tym miejsce zameldowania nie musi być miejscem zamieszkania. I tak dalej… Sprawy, choć mogą wydawać się mało istotne, mogą być powodem wielu sytuacji konfliktowych.

Warto również podkreślić, że zrównanie cen biletów, a przez to niestety podwyższenie ceny dla mieszkańców, nie ma żadnego podłoża finansowego, ponieważ dla przykładu w 2016 r. bilety zakupione przez giżycczan stanowiły mniej niż 1% (doprecyzowując: kwotowo, liczbowo stanowiły ok. 1,5%) wszystkich sprzedanych wejściówek. Trudno w takiej sytuacji dopatrywać się w tym jakiej chęci zysku; mało tego – trzeba mieć świadomość, że każda likwidacja spowoduje sytuację, w której trzeba tłumaczyć podstawy tej decyzji. Niestety ta ulga nie mogła dłużej funkcjonować. Twierdza staje się jednym z naszych produktów turystycznych i jej atrakcyjność będzie rosła z roku na rok. Dzisiaj otwarte zostały oferty na remont warsztatu zbrojmistrza, czekamy na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. kontynuacji remontu muru Carnot’a, kompletujemy dokumentację na remont widowni w amfiteatrze. Twierdza zmienia się…