Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Po dyskusji i zebraniu uwag na temat koncepcji plaży

Wojciech Iwaszkiewicz, 23 lutego 2017

Na nabrzeżu trwają prace przebudowy plaży. Będzie mniej betonu i o wiele więcej piasku. Równolegle jesienią rozpoczęliśmy zbieranie uwag do koncepcji plaży – zarówno w zakresie samego terenu, jak też sposobu wykorzystania projektowanych obiektów usługowych. Zakładaliśmy, że komplet uwag uzyskamy do końca roku, jednak w styczniu trwały jeszcze ciągle ustalenia dotyczące m.in. lokalizacji stacji paliw i sposobu wykorzystania budynków. Ostatecznie nie jest ostatecznie przesądzona lokalizacja stacji paliw (choć wiadomo, że nie będzie w obszarze projektowanego terenu) i nie uzyskaliśmy oficjalnych uwag dot. sposobu wykorzystania budynków, choć zainteresowanie tymi obiektami jest dość duże. Największe jednak wykazaliście Państwo w zakresie samego terenu. Zebrane w formie tabelarycznej prezentuję poniżej, ale warto podkreślić najważniejsze cechy nowej koncepcji:

 • koncepcja nie przewiduje zmniejszenia liczby drzew
 • zaprojektowano maksymalnie dopuszczalną powierzchnię terenów zielonych z wykorzystaniem zieleni mobilnej, w systemie umożliwiającym dowolne konfiguracje na terenie utwardzonym
 • zwiększono teren piaszczystej części plaży
 • zaprojektowano szersze ciągi komunikacyjne – również w celu uzyskania przestrzeni na imprezy masowe
 • przewidziano kameralną scenę w pobliżu budynku Żeglugi Mazurskiej
 • realizacja koncepcji zakłada etapowanie i możliwość modyfikowania po zakończeniu etapu i ocenie efektów
 • pierwszy etap zakłada budowę tylko 7 obiektów handlowo – gastronomicznych
 • zwiększono obszar pod plac zabaw dla dzieci oraz przewidziano urządzenie placu zabaw na wodzie (co ma już odbicie w budżecie na 2017 rok).
 • Wszystkim nam z pewnością zależy na nowym, dużo korzystniejszym wizerunku terenu plaży miejskiej. Zgodnie z deklaracjami – zaczęliśmy od zmiany nabrzeża – znika beton, powstaje obecnie piaszczysta plaża. Kolejnym etapem będzie budowa ciągów komunikacyjnych i strefy gastronomicznej. Najpierw jednak musi zostać uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który już jest w zasadzie ukończony. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, ale proces już się rozpoczął. Można nawet stwierdzić, że „wreszcie się rozpoczął”.

  Dziękuję za wszystkie nadesłane uwagi. Dyskusja zespołu i autorów koncepcji trwała kilka godzin. Poniżej przedstawiam zestawienie rozstrzygnięć.

  Lp. Treść uwagi Opinia Decyzja
  1. Zbyt duże utwardzenie powierzchni plaży

  Celem koncepcji było nawiązanie plaży do obszaru tkanki miejskiej w celu zbliżenia miasta do jeziora oraz próba zbilansowania obszaru zurbanizowanego oraz parkowego. Założeniem koncepcji jest wyważenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i realizacji plaży jako miejsca prowadzenia usług turystycznych. Utwardzenie powierzchni jest zbliżone do dotychczasowych miejsc wykorzystywanych na boiska, obiekty sezonowe lub tereny niezagospodarowane. Wydzielenie utwardzonego placu daje możliwość wszechstronnego wykorzystania przestrzeni z uwagi na sezonowość- wydarzenia, większe imprezy, imprezy masowe. Przewiduje się zastosowanie małej mobilnej architektury (ławki, donice), która na czas imprez byłaby przenoszona w celu uzyskania większej przestrzeni. Zaprojektować maksymalnie dopuszczalną powierzchnię terenów zielonych, wykorzystywać zieleń mobilną.
  2. Likwidacja parkingu przy rondzie Andrzeja „Balona” Tarasiewicza – pozostawienie nazwy

  W tym miejscu zostanie poprowadzony główny deptak łączący ul. Nadbrzeżną z plażą. Przewiduje się likwidację istniejącego parkingu oraz powstanie w centralnym miejscu elementu małej architektury np. fontanny i zabudowy straganowej. Akceptacja projektowanego rozwiązania. Nazwa dotyczy placu im. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza. Nie ma przeciwwskazań do pozostawienia nazwy.
  3. Hotel piętrowy w miejscu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych – bez parkingu

  Przewiduje się lokalizację piętrowego parkingu na ul. Owsianej, który docelowo będzie obsługiwał obiekty usługowe położone przy placu im. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza oraz nowo projektowany obiekt hotelowy. Zasadne jest stworzenie nieuciążliwej formy dowożenia gości i bagaży z nieodległego parkingu np. pojazdami typu melex. Lokalizacja zabudowy hotelowej ma na celu ożywienie przestrzeni zwłaszcza poza sezonem letnim. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  4. Drewniane nawierzchnie – większe zużycie

  Alternatywą dla projektowanego rozwiązania jest np. nawierzchnia brukowa, która była kwestionowana w innych uwagach. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  5. Zbyt mała powierzchnia parkingu podziemnego obok kładki, dach parkingu betonowy, propozycja zaprojektowania ogrodu, restauracji i hotelu na dachu.

  Lokalizacja obiektu hotelowego na około 200-300 miejsc ma na celu zapewnienie usług całorocznych i osiągnięcie efektu przedłużenia sezonu turystycznego. Powstanie hotelu zintensyfikuje rozwój usług towarzyszących. Dopuszcza się 3 kondygnacje + parking podziemny. Dopuszczalne jest utworzenie restauracji i ogrodu na dachu. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  6. Układ ścieżek komunikacyjnych uwzględnia przejście przez tory, przejście docelowo może być zlikwidowane. Niefunkcjonalny rozkład chodników, np. brak komunikacji kładka – plaża.

  W przypadku konieczności likwidacji przejścia na ul. Wyzwolenia, projekt przewiduje budowę tunelu pod torami przy przedłużeniu ul. Unii Europejskiej, zachowanie układu komunikacyjnego kładką nad torami oraz od ul. Nadbrzeżnej. Koncepcja zakłada realizację ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Nadbrzeżnej do Ekomariny, który docelowo może być rozbudowywany aż do ul. Jeziornej. Z uwagi na istniejące obecnie przejście od ul. Wyzwolenia układ komunikacyjny również uwzględnia stan faktyczny. Służby ratownicze będą przemieszczały się po projektowanych ciągach pieszych, których szerokość uwzględnia dopuszczenie ruchu samochodowego. Ścieżka rowerowa została zaprojektowana w oddaleniu od ciągów komunikacyjnych plaży w celu zachowania niezakłóconej komunikacji ze ścieżką wokół Niegocina. Natężony ruch rowerowy, w tym o relatywnie dużej prędkości, w ciągach pieszych plaży nie jest wskazany. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  7. Niefunkcjonalny rozkład chodników, np. brak komunikacji kładka – plaża.

  W przypadku konieczności likwidacji przejścia na ul. Wyzwolenia, projekt przewiduje budowę tunelu pod torami przy przedłużeniu ul. Unii Europejskiej, zachowanie układu komunikacyjnego kładką nad torami oraz od ul. Nadbrzeżnej. Koncepcja zakłada realizację ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Nadbrzeżnej do Ekomariny, który docelowo może być rozbudowywany aż do ul. Jeziornej. Z uwagi na istniejące obecnie przejście od ul. Wyzwolenia układ komunikacyjny również uwzględnia stan faktyczny. Służby ratownicze będą przemieszczały się po projektowanych ciągach pieszych, których szerokość uwzględnia dopuszczenie ruchu samochodowego. Ścieżka rowerowa została zaprojektowana w oddaleniu od ciągów komunikacyjnych plaży w celu zachowania niezakłóconej komunikacji ze ścieżką wokół Niegocina. Natężony ruch rowerowy, w tym o relatywnie dużej prędkości, w ciągach pieszych plaży nie jest wskazany. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  8. Pływająca restauracja dobry pomysł biznesowy – czy istnieje ryzyko powstania kolejnych tego typu obiektów? Wizualizacja z „lotu ptaka” przedstawia jachty cumujące w porcie Żeglugi Mazurskiej – czy będzie dopuszczone cumowanie jachtów w tym porcie?

  Docelowo na obszar plaży miejskiej ma zostać opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, została podjęta uchwała nr XXVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku. Plan docelowo określi możliwość realizacji obiektów usługowych na wodzie. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  9. Wizualizacja z „lotu ptaka” przedstawia jachty cumujące w porcie Żeglugi Mazurskiej – czy będzie dopuszczone cumowanie jachtów w tym porcie?

  Zmiana charakteru portu wymaga ustaleń z Żeglugą Mazurską Sp. z o.o. Dotychczasowe funkcjonowanie portu uwzględnia m.in. możliwości techniczne cumowania statków żeglugi. Na dziś nie przewiduje się możliwości zmiany charakteru portu.
  10. Brak akceptacji wyglądu budynków handlowo-gastronomicznych.

  Budynki będą miały charakter modułowy, tak aby inwestor miał możliwość dopasowania bryły do swoich potrzeb, będą ograniczenia dot. liczby poszczególnych modułów, a także wysokości oraz wyglądu elewacji. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  11. Brak lokalizacji wypożyczalni kajaków, rowerów wodnych itp.

  W koncepcji jest przewidziana wypożyczalnia sprzętu wodnego w miejscu aktualnego brodzika dla dzieci. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  12. Sprecyzowanie opisu lokalizacji wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego, brak zgody na ruch pojazdów rowerowych czterokołowych w ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych.

  Brak sprecyzowanej lokalizacji wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego nie przesądza, iż takie usługi nie będą świadczone. Na tym etapie nie jest pożądane doprecyzowanie w koncepcji lokalizacji wszelkich usług. Szerokość projektowanych ścieżek umożliwi bezkolizyjny ruch pieszych i pojazdów czterokołowych. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  13. Usytuowanie ścieżki rowerowej mało atrakcyjne, czy będzie zgoda na ruch rowerowy w pozostałych ciągach komunikacyjnych?

  Ścieżka rowerowa została zaprojektowana w oddaleniu od ciągów komunikacyjnych plaży w celu zachowania niezakłóconej komunikacji ze ścieżką wokół Niegocina. Natężony ruch rowerowy w ciągach pieszych plaży nie jest wskazany. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  14. Brak pomostów.

  Koncepcja zakłada budowę pomostu. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  15. Zbyt duże utwardzenie powierzchni plaży.

  Celem koncepcji było nawiązanie plaży do obszaru tkanki miejskiej w celu zbliżenia miasta do jeziora oraz próba zbilansowania obszaru zurbanizowanego oraz parkowego. Założeniem koncepcji jest wyważenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i realizacji plaży jako miejsca prowadzenia usług turystycznych. Utwardzenie powierzchni jest zbliżone do dotychczasowych miejsc wykorzystywanych na boiska, obiekty sezonowe lub tereny niezagospodarowane. Wydzielenie utwardzonego placu daje możliwość wszechstronnego wykorzystania przestrzeni z uwagi na sezonowość- wydarzenia, większe imprezy, imprezy masowe. Przewiduje się zastosowanie małej mobilnej architektury (ławki, donice), która na czas imprez byłaby przenoszona w celu uzyskania większej przestrzeni.

  Zaprojektować maksymalnie dopuszczalną powierzchnię terenów zielonych, wykorzystywać zieleń mobilną.
  16. Brak amfiteatru.

  Koncepcja zakłada możliwość usytuowania sceny mobilnej na czas trwania sezonu letniego oraz podczas organizacji imprez. Zaprojektować lokalizację sceny kameralnej dla organizacji mniejszych imprez w pobliżu portu Żeglugi Mazurskiej.
  17. Brak pomostu dla wypożyczalni sprzętu wodnego.

  Koncepcja zakłada lokalizację wypożyczalni sprzętu wodnego oraz budowę pomostu.
  Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  18. Zbyt duże utwardzenie powierzchni plaży.

  Celem koncepcji było nawiązanie plaży do obszaru tkanki miejskiej w celu zbliżenia miasta do jeziora oraz próba zbilansowania obszaru zurbanizowanego oraz parkowego. Założeniem koncepcji jest wyważenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i realizacji plaży jako miejsca prowadzenia usług turystycznych. Utwardzenie powierzchni jest zbliżone do dotychczasowych miejsc wykorzystywanych na boiska, obiekty sezonowe lub tereny niezagospodarowane. Wydzielenie utwardzonego placu daje możliwość wszechstronnego wykorzystania przestrzeni z uwagi na sezonowość- wydarzenia, większe imprezy, imprezy masowe. Przewiduje się zastosowanie małej mobilnej architektury (ławki, donice), która na czas imprez byłaby przenoszona w celu uzyskania większej przestrzeni. Zaprojektować maksymalnie dopuszczalną powierzchnię terenów zielonych, wykorzystywać zieleń mobilną.
  19. Zapytanie dotyczące lokalizacji nawodnej stacji paliw.

  Docelowo nie przewiduje się funkcjonowania stacji paliw w aktualnym miejscu. Stacja paliw może zostać przeniesiona w inne miejsce nadbrzeża. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  20. Czy został opracowany harmonogram prac?

  Koncepcja przewiduje etapowe realizowanie prac. Poszczególne etapy realizacji inwestycji zostały przedstawione na planszach. Przebudowa nadbrzeża polegająca na budowie piaszczystej plaży planowana jest w 2017 r. Realizacja I etapu tj. budowa ciągów komunikacyjnych i 7 punktów handlowo – gastronomicznych planowana jest do końca 2018 r. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  21. Brak akceptacji dla lokalizacji budynków pomocniczych (sanitariatów, obiektów usługowych)w centralnej części plaży.

  Projektowany sanitariat umiejscowiony jest w skrajnej części kąpieliska. Obiekty usługowe usytuowane są przy ciągach komunikacyjnych. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  22. Zbyt duża liczba lokali gastronomicznych – czy wykonano analizę rentowności?

  Etapowa realizacja inwestycji gwarantuje racjonalne podjęcie decyzji dot. zasadności realizacji kolejnych obiektów usługowych. Etap I zakłada budowę w centralnej części tylko 7 obiektów handlowo-gastronomicznych. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  23. Brak akceptacji dla tworzenia kolejnych obiektów hotelarskich, obiektów z funkcją noclegową – z uwagi na obniżenie rentowności obiektów położnych w innych częściach miasta.

  Etapowa realizacja inwestycji gwarantuje racjonalne podjęcie decyzji dot. zasadności realizacji kolejnych obiektów usługowych. Etap I zakłada budowę w centralnej części tylko 7 obiektów handlowo-gastronomicznych. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  24. Brak akceptacji dla tworzenia miejsc noclegowych na plaży, która funkcjonuje jako centrum rozrywki – z uwagi na zakłócanie ciszy nocnej przez obiekty usługowe.

  Projektowana funkcja noclegowa w punktach handlowo-gastronomicznych jest funkcją uzupełniającą do podstawowej działalności tych obiektów. Lokalizacja dwóch obiektów hotelowych ma na celu osiągnięcie efektu wydłużenia sezonu letniego. Ocena ralizacji I etapu pozwoli zweryfikować zasadność powstania obiektów hotelowych w kolejnych etapach. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  25. Wniosek o przeprowadzenie analizy popytu i podaży oraz wszelkiego rodzaju analiz dotyczących realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania plaży miejskiej.

  Etapowa realizacja inwestycji gwarantuje racjonalne podjęcie decyzji dot. zasadności realizacji kolejnych obiektów usługowych. Etap I zakłada budowę w centralnej części tylko 7 obiektów handlowo-gastronomicznych. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  26. Brak przedłożonych założeń projektowych w oparciu o które sporządzono koncepcję. Celem koncepcji było nawiązanie plaży do obszaru tkanki miejskiej w celu zbliżenia miasta do jeziora oraz próba zbilansowania obszaru zurbanizowanego oraz parkowego. Założeniem koncepcji jest wyważenie przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i realizacja plaży jako miejsca realizacji usług turystycznych. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  27. Koncepcja nie odnosi się do reszty nadbrzeża Jez. Niegocin oraz do części miasta po północnej stronie torów kolejowych – wniosek o sporządzenie bardziej ogólnego planu zagospodarowania obejmującego obszar 2500 m linii brzegowej. Została pojęta uchwała nr XXVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku. Niezasadne jest tworzenie planu miejscowego obejmującego cały teren nadbrzeża Jez. Niegocin. Tworzenie dokumentów planistycznych winno mieć charakter etapowy. Docelowo obszar nadbrzeża będzie objęty ustaleniami planu miejscowego w całości. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  28. Niefunkcjonalny rozkład ciągów komunikacyjnych i ścieżki rowerowej, oparcie osi komunikacyjnej o przejście dla pieszych przez tory docelowo przeznaczone do likwidacji – wniosek o zaprojektowanie ciągu komunikacyjnego umożliwiającego poruszanie się wszelkich służb ratowniczych od placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza do Ekomariny i dalej do ul. Jeziornej. W przypadku konieczności likwidacji przejścia na ul. Wyzwolenia, projekt przewiduje budowę tunelu pod torami przy przedłużeniu ul. Unii Europejskiej, zachowanie układu komunikacyjnego kładką nad torami oraz od ul. Nadbrzeżnej. Koncepcja zakłada realizację ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Nadbrzeżnej do Ekomariny, który docelowo może być rozbudowywany aż do ul. Jeziornej. Z uwagi na istniejące obecnie przejście od ul. Wyzwolenia układ komunikacyjny również uwzględnia stan faktyczny. Służby ratownicze będą przemieszczały się po projektowanych ciągach pieszych, których szerokość uwzględnia dopuszczenie ruchu samochodowego. Ścieżka rowerowa została zaprojektowana w oddaleniu od ciągów komunikacyjnych plaży w celu zachowania niezakłóconej komunikacji ze ścieżką wokół Niegocina. Natężony ruch rowerowy, w tym o relatywnie dużej prędkości, w ciągach pieszych plaży nie jest wskazany. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.
  29. Akceptacja ujednolicenia zabudowy budynków gastronomicznych, brak akceptacji dla liczby punktów usługowych oraz wprowadzenia funkcji hotelowej – wniosek o zachowanie parkowego charakteru plaży. Etapowa realizacja inwestycji gwarantuje racjonalne podjęcie decyzji ws. zasadności realizacji kolejnych obiektów usługowych. Etap I zakłada budowę w centralnej części tylko 7 obiektów handlowo-gastronomicznych. Projektowana funkcja noclegowa w punktach handlowo gastronomicznych jest funkcją uzupełniającą do podstawowej działalności tych obiektów. Lokalizacja dwóch obiektów hotelowych ma na celu osiągnięcie efektu wydłużenia sezonu letniego. Ocena realizacji I etapu pozwoli zweryfikować zasadność powstania obiektów hotelowych. Celem koncepcji było nawiązanie plaży do obszaru tkanki miejskiej w celu zbliżenia miasta do jeziora oraz próba zbilansowania obszaru zurbanizowanego oraz parkowego. Założeniem koncepcji jest wyważenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i realizacja plaży jako miejsca realizacji usług turystycznych. Akceptacja projektowanego rozwiązania. Zaprojektować maksymalnie dopuszczalną powierzchnię terenów zielonych, wykorzystywać zieleń mobilną.
  30. Zbyt duże utwardzenie powierzchni plaży – wniosek o budowę nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej przeznaczonej dla ruchu rowerowego. Celem koncepcji było nawiązanie plaży do obszaru tkanki miejskiej w celu zbliżenia miasta do jeziora oraz próba zbilansowania obszaru zurbanizowanego oraz parkowego. Założeniem koncepcji jest wyważenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i realizacji plaży jako miejsca prowadzenia usług turystycznych. Utwardzenie powierzchni jest zbliżone do dotychczasowych miejsc wykorzystywanych na boiska, obiekty sezonowe lub tereny niezagospodarowane. Wydzielenie utwardzonego placu daje możliwość wszechstronnego wykorzystania przestrzeni z uwagi na sezonowość- wydarzenia, większe imprezy, imprezy masowe. Przewiduje się zastosowanie małej mobilnej architektury (ławki, donice), która na czas imprez byłaby przenoszona w celu uzyskania większej przestrzeni. Akceptacja projektowanego rozwiązania.
  31. Brak akceptacji dla komercjalizacji plaży. Etapowa realizacja inwestycji gwarantuje racjonalne podjęcie decyzji ws. zasadności realizacji kolejnych obiektów usługowych. Etap I zakłada budowę w centralnej części tylko 7 obiektów handlowo-gastronomicznych. Akceptacja projektowanego rozwiązania.
  32. Zbyt duże utwardzenie powierzchni plaży. Celem koncepcji było nawiązanie plaży do obszaru tkanki miejskiej w celu zbliżenia miasta do jeziora oraz próba zbilansowania obszaru zurbanizowanego oraz parkowego. Założeniem koncepcji jest wyważenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i realizacji plaży jako miejsca prowadzenia usług turystycznych. Utwardzenie powierzchni jest zbliżone do dotychczasowych miejsc wykorzystywanych na boiska, obiekty sezonowe lub tereny niezagospodarowane. Wydzielenie utwardzonego placu daje możliwość wszechstronnego wykorzystania przestrzeni z uwagi na sezonowość- wydarzenia, większe imprezy, imprezy masowe. Przewiduje się zastosowanie małej mobilnej architektury (ławki, donice), która na czas imprez byłaby przenoszona w celu uzyskania większej przestrzeni. Zaprojektować maksymalnie dopuszczalną powierzchnię terenów zielonych, wykorzystywać zieleń mobilną.
  33. Za mało miejsca przeznaczonego dla dzieci w stosunku do innych miejscowości – wniosek o zaprojektowanie wodnego placu zabaw. Lokalizacja wodnego placu zabaw, z uwagi na koszty, jest bardziej zasadna przy istniejącym obiekcie typu aquapark. Wodny plac zabaw jest inwestycją bardzo kosztowną, a użytkowanie zależne od pory roku i pogody. Wyznaczony w koncepcji obszar pod plac zabaw umożliwia rozszerzenie jego funkcji i rozbudowanie. Zwiększyć obszar przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci. Rozważyć urządzenie placu zabaw na wodzie (zmiany w budżecie na 2017 rok – zakup wodnego placu zabaw).
  34. Za mało miejsca przeznaczonego dla dzieci – placów zabaw, wesołego miasteczka, wodnego placu zabaw. Lokalizacja wodnego placu zabaw, z uwagi na koszty, jest bardziej zasadna przy istniejącym obiekcie typu aquapark. Wodny plac zabaw jest inwestycją bardzo kosztowną, a użytkowanie zależne od pory roku i pogody. Wyznaczony w koncepcji obszar pod plac zabaw umożliwia rozszerzenie jego funkcji i rozbudowanie. Zwiększyć obszar przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci. Rozważyć urządzenie placu zabaw na wodzie (zmiany w budżecie na 2017 rok – zakup wodnego placu zabaw).
  35. Zarzut oparcia koncepcji na osi ul. Wyzwolenia. W przypadku konieczności likwidacji przejścia na ul. Wyzwolenia, projekt przewiduje budowę tunelu pod torami przy przedłużeniu ul. Unii Europejskiej, zachowanie układu komunikacyjnego kładką nad torami oraz od ul. Nadbrzeżnej. Koncepcja zakłada realizację ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Nadbrzeżnej do Ekomariny, który docelowo może być rozbudowywany aż do ul. Jeziornej. Z uwagi na istniejące obecnie przejście od ul. Wyzwolenia układ komunikacyjny również uwzględnia stan faktyczny. Służby ratownicze będą przemieszczały się po projektowanych ciągach pieszych, których szerokość uwzględnia dopuszczenie ruchu samochodowego. Ścieżka rowerowa została zaprojektowana w oddaleniu od ciągów komunikacyjnych plaży w celu zachowania niezakłóconej komunikacji ze ścieżką wokół Niegocina. Natężony ruch rowerowy, w tym o relatywnie dużej prędkości, w ciągach pieszych plaży nie jest wskazany.
  Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji .
  36. Hotel piętrowy w miejscu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych – bez parkingu. Przewiduje się lokalizację piętrowego parkingu na ul. Owsianej, który docelowo będzie obsługiwał obiekty usługowe polożone przy placu im. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza oraz nowo projektowany obiekt hotelowy. Zasadne jest stworzenie nieuciążliwej formy dowożenia gości z odległego parkingu np. pojazdami typu melex. Lokalizacja zabudowy hotelowej ma na celu ożywienie przestrzeni zwłaszcza poza sezonem letnim. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji .
  37. Brak akceptacji dla lokalizacji parkingu we „wnętrzu urbanistycznym stworzonym przez budynki handlowo-gastronomiczne”. Uwaga uwzględniona parking w tym miejscu zostanie zlikwidowany.
  38. Brak lokalizacji amfiteatru przeznaczonego dla organizacji mniejszych imprez. Koncepcja zakłada możliwość usytuowania sceny mobilnej na czas trwania sezonu letniego oraz podczas organizacji imprez. Zaprojektować lokalizację sceny kameralnej dla organizacji mniejszych imprez w pobliżu portu Żeglugi Mazurskiej.
  39. Wniosek o organizację spotkania z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami odbędą się w ramach dyskusji nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego plaży Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
  40. Odwrócenie napisu Giżycko, tak aby osoby fotografowane miały w tle jeziora Niegocin. Należy uwzględnić usytuowanie słońca. Uwaga uwzględniona.
  41. Budowa niewielkiego dog agility. Nie przewiduje się możliwości realizacji tego typu funkcji na plaży miejskiej. Akceptacja rozwiązania projektowanego w koncepcji.