Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Reforma ustroju szkolnego. U nas zadecydują rodzice

Wojciech Iwaszkiewicz, 19 marca 2017

Jak wiadomo – od 1 września 2017 r. w ramach reformy oświatowej rozpocznie się procedura wygaszania gimnazjów i tworzenia 8-letnich szkół podstawowych. Od samego początku podkreślałem, że zależy mi na tym, aby procesy, które muszą zajść, miały charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny, a priorytetem powinno być przede wszystkim dobro uczniów (ponieważ szkoła właśnie jest dla nich), ale także poczucie bezpieczeństwa rodziców oraz zachowanie maksymalnej liczby miejsc pracy. To wszystko trzeba będzie spróbować jakoś pogodzić. Należy jednak pamiętać, że zmiany powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz przy zachowaniu wszelkich zasad racjonalnego wykorzystania potencjału oświatowego. To będzie wymagało zaangażowania dużych sił.

Zaopiniowane pozytywnie przez Kuratorium rozwiązania zakładają włączenie Gimnazjum Nr 1 w struktury Szkoły Podstawowej Nr 6, przekształcenie Zespołu Szkół Nr 1 na Wilanowie w 8-letnią szkołę podstawową, a także utworzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 z obecnego Gimnazjum Nr 2. Oznacza to, że placówka ta będzie tworzona w zasadzie od podstaw. Aby zapewnić jak najszybsze „wypełnienie” szkoły wszystkimi rocznikami – co jest stanem najbardziej pożądanym, obwiązujące przepisy zezwalają na przeniesienie całych oddziałów (np. całej klasy III x i np. całej klasy VI x) do nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 2. Podjęcie takiej decyzji bez konsultacji z rodzicami byłoby jednak działaniem niepożądanym i w pewnym sensie wymuszonym. To rozwiązanie, choć w pełni legalne, w mojej ocenie jest nie do przyjęcia bez jasnego wyrażenia opinii przez najbardziej zainteresowanych. Idealnym rozwiązaniem byłaby zgoda wszystkich rodziców jednej klasy, a jeżeli z jakichś powodów nie byłoby tak szerokiej zgody w jednej klasie – utworzenie klas ze wszystkich chętnych z całego miasta.

Myślę, że warto zdecydować się na to rozwiązanie, ponieważ ma ono wiele zalet. Kontynuowanie nauki w nowo tworzonej Szkole Podstawowej Nr 2 to dużo korzyści bez większych ryzyk.

  • w roku szkolnym 2017/2018 SP Nr 2 będzie dość kameralną placówką (zakładamy, że będą 2 klasy I + 2 klasy IV + 2 klasy VII + 4 klasy II Gimnazjum + 4 klasy III Gimnazjum)
  • ze względu na relatywnie małą liczbę uczniów, zarówno proces dydaktyczny jak i wychowawczy będzie bardziej efektywny
  • zmiana szkoły może nie mieć wpływu na odległość od domu, ponieważ placówki są położone relatywnie blisko siebie
  • budynek w wakacje przejdzie gruntowny remont, dostosowujący do potrzeb dzieci młodszych
  • szkoła ma bogate tradycje, a kadra duże doświadczenie – przed 1999 r. była 8-letnią szkołą podstawową
  • przeniesienie całej klasy (bądź dużej grupy) pozwoli zachować dotychczasowe relacje między uczniami i rodzicami (w przypadku młodzieży klas VI proces ten można potraktować jako naturalne zakończenie etapu kształcenia /jakby nie było reformy/, z tą różnicą, że klasa nie rozproszy się po innych szkołach)
  • szkoła ma bardzo dobrą bazę sportową (Orlik, boiska wielofunkcyjne, teren do nauki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2 sale gimnastyczne)
  • szkoła ma utrwalone dobre praktyki w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży i nauki języków obcych
  • możliwe jest kontynuowanie nauki w klasie usportowionej (np. piłka nożna)

Z kolei w przypadku, gdy rozwiązanie to nie znalazłoby aprobaty, pojawi się wiele ryzyk. Możliwe, że powstanie sytuacja, w której w SP Nr 7 nastąpi przepełnienie, a SP Nr 2 będzie szkołą w większości pustą. To najgorszy wariant z możliwych i niekorzystny dla wszystkich, ponieważ prawdopodobnie spowoduje komplikacje w ułożeniu planu zajęć w 'Siódemce” i może spowodować wydłużenie lekcji do późnych godzin popołudniowych, w sytuacji gdy w pobliskiej SP Nr 2 będą w połowie wolne przestrzenie. To może wpłynąć również na jakość procesu dydaktycznego, ponieważ część nauczycieli będzie łączyło zatrudnienie w dwóch placówkach i będzie zmuszona do przemieszczania się między szkołami.

Dlatego zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o udzielenie wsparcia w przeprowadzeniu procesu reformy oświatowej. Z rodzicami uczniów klas III i VI spotkaliśmy się już dwukrotnie. Część rodziców wstępnie zadeklarowała kontynuowanie nauki przez dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2. Tę deklarację traktuję jako sondażową, jednak już dziś mogę poinformować, że nie zamierzam składać do Rady Miejskiej projektu uchwały dotyczącego obowiązkowego przenoszenia uczniów wybranych klas III i VI z SP Nr 7 do SP Nr 2. O ewentualnym przeniesieniu uczniów kl. III i VI zdecydują sami rodzice. Niebawem rozpocznie się akcja informacyjna, a do 5 kwietnia 2017 r. co tydzień w wybranym dniu w godzinach popołudniowych odbywać się będą także „Dni Otwarte przyszłej SP Nr 2”, aby umożliwić zainteresowanym poznanie Szkoły i pracującej w Niej kadry. Najkorzystniejszym końcowym efektem jest zgodna deklaracja 2 pełnych klas z poziomu klas III i 2 pełnych klas z poziomu klas VI lub około 40 rodziców z każdego z nich. Wówczas powstałyby klasy wyłącznie z osób dobrowolnie deklarujących „przejście” do SP Nr 2. Za każdą taką deklarację będę Państwu niezmiernie wdzięczny. Obecnie trwają już zapisy dzieci do I klasy SP Nr 2 na rok szkolny 2017/2018.