Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Zapowiadane zmiany. Giżycko wyprzedziło epokę?

Wojciech Iwaszkiewicz, 12 listopada 2017

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, jakie prawdopodobne zmiany czekają nas w ustroju samorządowym. Jest tego sporo, ale jeżeli miałoby to rzeczywiście być zrealizowane, niewiele zmian dotknie Giżycka. Dlaczego? Ano wiele z zapowiadanych zmian u nas już funkcjonuje od dawna… Czyżbyśmy wyprzedzili jakąś epokę, albo byli wzorcem do naśladowania? 😉

Jak podał Serwis Samorządowy PAP złożony już projekt ustawy zakłada kilka zmian. Oto główne obszary.

Budżet obywatelski

Proponuje się obowiązkowe wprowadzenie budżetu obywatelskiego w wysokości 0,5% wydatków z roku poprzedniego. Budżet obywatelski funkcjonuje u nas już od kilku lat, a kwota jest całkiem zbliżona… Ewidentnie potrzeba jednak pewnych zmian, gdyż po tegorocznej edycji dociera do mnie wyjątkowo dużo uwag.

Transmisja obrad LIVE

Wszystkie obrady samorządu mają być transmitowane i nagrywane. Nihil novi… Od dawna tak się u nas dzieje, a nawet stworzyliśmy specjalny system z możliwością miksowania obrazu i dodawania podpisów. Tych zmian zatem też nie będziemy musieli wdrażać…

Kontrole i interpelacje

Ta sprawa jest dla mnie najmniej zrozumiała. Ma bowiem powstać jakaś speckomisja ds. rozpatrywania skarg. Takie uprawnienia ma dziś komisja rewizyjna, a jej obrady są otwarte i chyba tylko jeden raz zdarzyło się, że na wniosek skarżącego cześć obrad została wyłączona z jawności. Ale to była wyjątkowa sytuacja.

Ma być także wzmocniona rola radnych, choć z tekstu nie wynika, na czym miałaby ona polegać. Autor pisze jedynie o możliwości składania zapytań i interpelacji. Takie prawo już istnieje. Niektórzy radni nawet każde pismo już zaczęli tak tytułować (bez względu na to, czy ma cechy interpelacji, czy nie). Zmiana ma dotyczyć terminu udzielenia odpowiedzi (z 21 na 14 dni).

Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta

Burmistrz ma otrzymać możliwość samodzielnego powoływania i odwoływania skarbnika. Trudno się do tego odnieść w kontekście giżyckim, ponieważ Pani E. Ołoszczyńska skarbnikiem jest od grubo ponad 20 lat.

Debaty

Zaproponowano wprowadzenie corocznych debat o stanie samorządu, połączonych z udzieleniem wotum zaufania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi. Wprowadza się obowiązek przedstawienia specjalnego raportu, który ma być poddany ocenie mieszkańców i głosowany przez radnych. Nie bardzo rozumiem intencje… Taka procedura (poza specjalnym raportem) zdaje się już funkcjonować.

Inicjatywa uchwałodawcza

W proponowanych zmianach przewiduje się wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej grupie mieszkańców. Mówi się o przedziale – w zależności od wielkości gminy – od 300 do 500 osób. W nowym statucie miasta, uchwalonym w tej kadencji przewidzieliśmy próg na wysokości 200. Projektodawcy nakładają jednak obowiązek wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji rady, lecz nie później niż trzy miesiące od złożenia projektu.

Ograniczenie dwóch kadencji

Sam pomysł jest do przyjęcia, bo zmiany co pewien czas są konieczne. Analizując jednak czasochłonność pewnych procesów, zasadnym by było rozważenie wydłużenia – na wzór kadencji prezydenckiej – do 5 lat.

Likwidacja JOWów
Mówi się również o powrocie do głosowania „na listy” a nie „na kandydata” czyli likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych i powrocie do systemu proporcjonalnego. I tutaj mam najwięcej wątpliwości… W małych gminach chyba ten system był najbardziej zrozumiały dla głosujących. Popierają Kazika, to na niego głosują. Nigdy nie rozumieli dlaczego Kazik, mimo że miał najwięcej głosów „nie wszedł”, a Kryśka owszem, mimo że miała dwa razy mniej… Myślę, że system proporcjonalny doskonale sprawdza się w wyborach parlamentarnych, gdzie decydują przekonania polityczne. W przypadku samorządu – czym dalej od polityki tym dla mieszkańców lepiej.


Świat się zmienia, nic też nie jest dane raz na zawsze. Czy będą to jednak zmiany korzystne, pokaże historia. Przy tej okazji warto wrócić do naszych deklaracji z 2014 roku. Kilka kwestii pokrywa się, ale też wszystkie (nawet z naddatkiem!) z działu „SAMORZĄD OBYWATELSKI” zostały zrealizowane.


Fragment programu wyborczego z 2014 r. :

Po trzecie
SAMORZĄD OBYWATELSKI

 • check_markwprowadzimy do statutu miasta zapisy umożliwiające grupie mieszkańców składanie projektów uchwał
 • – powołanie komisji doraźnej Rady | 19.03.2015
  – przyjęcie nowej wersji Statutu Miasta | 20.08.2015

 • check_markuruchomimy prawdziwą internetową platformę dialogu społecznego i konsultacji społecznych
 • – uruchomienie portalu „Moje@Gizycko” | styczeń 2016

 • check_markbędziemy regularnie organizować konsultacje społeczne
 • – konsultacje społeczne ws. koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego – Smętka | 15.12.2014 – 29.12.2014
  – konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | styczeń 2015
  – konsultacje społeczne ws. lokalnego transportu zbiorowego w Giżycku | 27.02.2015 – 30.04.2015
  – konsultacje społeczne ws. stojaków rowerowych | 24.03.2015 – 10.04.2015
  – konsultacje społeczne ws. nazwy kanału | 07.04.2015 – 08.05.2015
  – konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | wrzesień 2015 r.
  – konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2016 | 18.09.2015 – 30.09.2015
  – konsultacje społeczne ws. organizacji ruchu na ul. Kasztelańskiej / Hetmańskiej | marzec 2016 r.
  – regularne spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, ROD | od maja 2016 r.
  – konsultacje ws. monitoringu wizyjnego (wniosek zew.) | lipiec 2016
  – konsultacje ws. zagospodarowania plaży miejskiej | wrzesień 2016
  – konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2017 | wrzesień 2016
  – konsultacje ws. reformy oświaty | grudzień 2016
  – konsultacje ws. zagospodarowania skweru na ul. Kajki | marzec 2017
  – konsultacje z rodzicami kl. III i VI SP Nr 7 ws. reformy oświaty | marzec 2017
  – konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2018 | październik 2017

 • check_markstworzymy budżet obywatelski w 100% obywatelski (co najmniej 500 000 zł)
 • – nabór członków do zespołu wg nowych zasad | luty 2015 r.
  – zwiększenie kwoty do 400 000 zł na 2017 r. | maj 2016 r.
  – zwiększenie kwoty do 500 000 zł na 2018 r. | maj 2017 r.
  – zmiany zasad GBO na 2018 r. | 2017 r.

 • check_markwszystkie nabory do pracy będą odbywać się w drodze otwartego i konkurencyjnego konkursu, gdzie decydować będą wyłącznie kompetencje
 • – wielostopniowy nabór na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | styczeń 2015 r.
  – dwuetapowy nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej | maj 2015 r.
  – dwuetapowy nabór na stanowisko referenta Wydziału Finansowo-Księgowego | lipiec 2015 r.
  – dwuetapowy nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji | lipiec 2015 r.
  – dwuetapowy konkurs na stanowisko Dyrektora GCK | wrzesień 2015 r.
  – konkurs na stanowisko Kierownika Lodowiska | wrzesień 2015 r.
  – konkurs na stanowisko Kierownika CIS | październik 2015 r.
  – konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza | listopad 2015 r.
  – konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | grudzień 2015 r.
  – konkurs na stanowisko konserwatora – bosmana w Ekomarinie | styczeń 2016 r.
  – konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Inwestycji | styczeń 2016 r.
  – konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | styczeń 2016 r.
  – konkurs na stanowisko animatora sportu | marzec 2016 r.
  – konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | marzec 2016 r.
  – konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia| wrzesień 2016 r.
  – konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Planowania i Inwestycji | wrzesień 2016 r.
  – konkurs na stanowisko dokumentalisty w Miejskiej Bibliotece Publicznej | styczeń 2017 r.
  – konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej | luty 2017 r.
  – konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji | marzec 2017 r.
  – konkurs na stanowisko pracownika Biura Promocji i Polityki Społecznej | maj 2017 r.
  – konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego | maj 2017 r.
  – konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji | czerwiec 2017 r.
  – konkurs na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej | czerwiec 2017 r.
  – konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia | sierpień 2017 r.
  – konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Ogólnego| listopad 2017 r.

  Dodatkowe działania:

 • check_marktransmisje LIVE w internecie obrad Rady Miejskiej z wykorzystaniem dedykowanego systemu transmisji obrad i montażu obrazu
 • check_markpublikacja wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski
  w Biuletynie Informacji Publicznej