Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Projekt budżetu na 2018 rok gotowy

Wojciech Iwaszkiewicz, 21 listopada 2017

Zakończyliśmy prace nad projektem przyszłorocznego budżetu. Nie było łatwo, bo zbiegło nam się kilka dość poważnych zadań, których odkładać nie możemy, a nawet nie powinniśmy – jak np. w przypadku termomodernizacji kilkunastu budynków miejskich, ponieważ dzięki ich kompleksowemu dociepleniu zyska nie tylko estetyka miasta, ale przede wszystkim będą niższe koszty ich utrzymania czyli realne oszczędności. Przypomnę, że planujemy modernizację budynków oświatowych, przychodni lekarskiej, budynku MOPS i przedszkola „Bajka” oraz niektórych budynków mieszkalnych. Wydatki budżetu miasta zaplanowaliśmy na ponad 155 mln zł, z czego wydatki majątkowe na poziomie prawie 50 mln zł. To bardzo wysokie kwoty, ale też dużo planujemy zrobić. Co na przykład?

Drogi, chodniki, komunikacja

 • współfinansowanie modernizacji al. 1 Maja, ul. Traugutta i II etapu ul. Kolejowej
 • współfinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu DK 59 z ul. Świderską (oświetlenie uliczne)

 • modernizacja i rozwój oświetlenia ulicznego w formule PPP
 • zakup wiaty przystankowej na al. 1 Maja
 • przebudowa chodnika ul. Drzymały
 • budowa ul. Róży Wiatrów (etap I)
 • Mazurska Pętla Rowerowa (etap I)
 • przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu drogowego na ciąg pieszo – rowerowy

 • budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i oświetleniem na ul. Moniuszki / Alei Wojska Polskiego

  Nieruchomości, mieszkania

 • projekt „Mieszkanie Plus”
 • termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych
 • termomodernizacja budynków oświatowych

 • termomodernizacja budynku przychodni ul. Wodociągowej
 • termomodernizacja budynku MOPS i przedszkola „Bajka”

  Gospodarka komunalna

 • przebudowa fontanny na Pasażu Portowym

 • budowa placu zabaw przy ul. Suwalskiej
 • doposażenie Miejskiego Zakładu Komunalnego (pojazdy, myjka, sprzęt do oczyszczania dróg, traktorek, hala namiotowa, odmularka do rowów, WUKO, kosiarka bijakowa, kosiarka ramienna)

 • modernizacja zaplecza kotłowni nabytej od wojska
 • zagospodarowanie kwartału ulic między Mickiewicza, al. 1 Maja, Konarskiego

  Infrastruktura cyfrowa

 • projekt Cyfrowe Mazury
 • modernizacja centrum monitoringu

  Oświata, sport

 • budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP Nr 4
 • Budowa boiska do piłki nożnej przy SP Nr 4 (II etap)
 • zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych Nr 4 i Nr 7
 • rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia

 • kontynuacja budowy obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim oraz zakup wiaty wraz z montażem
 • wykonanie projektu rzutni do rzutu młotem, dyskiem, oszczepem

  Nabrzeża

 • budowa kładki nad kanałem Giżyckim

 • przebudowa nabrzeży portu śródlądowego na cele turystyczno-rekreacyjne, tzw. „dalby”

  Twierdza

 • renowacja warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia
 • prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Kętrzyńskiej
 • prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote’a – etap III

 • wykup nieruchomości po spółce Serex

  Budżet obywatelski

 • plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki
 • Bezpieczne regatokilometry – zakup 9 osobowego busa
 • Stop komarom – wieża dla jerzyków (5 szt.)
 • psi wybieg
 • podświetlenie Krzyża Św. Brunona
 • przebudowa wjazdu na odcinku od parkingu kościoła pw. Św. M. Kolbe do ul. Wiejskiej

Czeka nas zatem bardzo wiele pracy. Choć kilka zadań musiało zostać odłożona na kolejne lata. W tym roku największe problemy były ze znalezieniem wykonawcy – albo nie wpływała żadna oferta, albo była jedna – czasem dwukrotnie wyższa niż zaplanowane fundusze. Ten problem obecnie odczuwają wszystkie samorządy. Podczas Kongresu Miast w Krakowie, jeden z prezydentów stwierdził, że nie zna obecnie miasta w Polsce, które nie borykałoby się z wyłonieniem wykonawcy. Mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja nieco się poprawi, bo niektóre zadania – jak modernizacja szkół, powinny odbyć się w wakacje. A już na pewno zakończyć przed zimą… Będziemy robić wszystko, aby uciążliwości niektórych prac były jak najmniejsze.