Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Druga „rewolucja śmieciowa”. Preferowana selektywna zbiórka

Wojciech Iwaszkiewicz, 1 stycznia 2018

Pierwsza tzw. „rewolucja śmieciowa” rozpoczęła się w 2013 r. Słowo „rewolucja” jest tutaj jak najbardziej trafione, bo nowy system odbioru odpadów pociągnął za sobą ofiary. Jedną z nich był giżycki Zakład Usług Komunalnych, którego wiodącą działalnością był wówczas właśnie transport odpadów. Utrata zamówień była zabójczym ciosem dla spółki. Cios ten powalił ZUK na deski, z których już nigdy nie zdołał się podnieść. Nowy system tworzył się w bólach, bo wszyscy uczyliśmy się nowych zasad. Z pewnym opóźnieniem (z powodu zejścia Wykonawcy z placu budowy) uruchomiony został również ZUOK Spytkowo. Wzrost cen, co zrozumiałe, także nie został przyjęty z przychylnością…

OBNIŻKA OPŁAT

Dlatego przez ostatnie lata naszym priorytetem było obniżenie wszelkimi możliwymi sposobami obciążeń związanych z gospodarowaniem odpadami. W 2015 r. wprowadzona została znaczna obniżka opłat (o 23,5%) dla nieruchomości niezamieszkałych, ponieważ naszym zdaniem, to obciążenie było największe i należało je (zgodnie z deklaracją) urealnić. Niestety wiązało się to również z poświęceniem dużej części nadwyżki, jaką zgromadził Związek w pierwszych latach swojej działalności. Uważam jednak, że decyzja była słuszna. Poza obniżką opłat za odpady budżet Związku sfinansował również likwidację tzw. „dzikich wysypisk” i dodatkowe pojemniki rozstawiane w sezonie w miejscach publicznych.

KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA NOWYCH ZASAD

Zbliżał się koniec umowy z wykonawcą usługi transportu odpadów. Zbiegło się to z koniecznością wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. nowych zasad zbierania odpadów. Te zasady są dużo bardziej kosztowne. Priorytetom Zarządu Związku było wypracowanie metody, która pozwoliłaby uniknąć podwyżek opłat za odpady w nowym okresie. Rozważana była opcja samodzielnego wykonywania tej usługi w ramach formuły „in house”, którą miałby realizować sam ZUOK Spytkowo. Przeprowadzona analiza kazała jednak odstąpić od tego wariantu (długotrwała procedura i bardzo wysokie koszty przy uruchomieniu systemu). Ostatecznie postanowiliśmy ogłosić przetarg. Pierwszy został unieważniony, ponieważ kwoty oferentów były tak wysokie, że podwyżka opłat za śmieci byłaby nie do przyjęcia. Po zmianie specyfikacji udało się osiągnąć dużo niższe oferty i w grudniu podpisaliśmy umowę na odbiór odpadów z firmą „Koma Giżycko” sp. z o.o.

Zatem od 1 stycznia Giżycko i okoliczne miejscowości będą realizowały tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) – jednolite dla całego kraju zasady segregacji ustanowione przez Ministerstwo Środowiska. Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze – dokładniejszą segregację.
Celem WSSO jest jak najdokładniejsze oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia i obowiązkowe zwiększanie poziomu recyklingu.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Obowiązywać będzie podział na 5 frakcji:

1. metale i tworzywa sztuczne
2. papier
3. szkło
4. bio odpady ulegające biodegradacji
5. zmieszane odpady niepasujące do żadnej z ww. grup

POJEMNIKI CZY WORKI?

Przed budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz siedzibami firm pojawi się 5 różnych, specjalnie oznaczonych pojemników. Właściciele domów jednorodzinnych oraz nieruchomości letniskowych otrzymają kolorowe i odpowiednio opisane worki do gromadzenia pierwszych trzech grup surowców (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło) oraz pojemniki na dwie pozostałe grupy (bio i zmieszane).

OPŁATY. Segregujesz, zapłacisz mniej!

Mieszkańcy

ZBIÓRKA SELEKTYWNA 10 zł / osobę opłata jak to tej pory
ZBIÓRKA NIESELEKTYWNA 17 zł / osobę opłata wyższa o 4 zł niż dotychczas

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, przedsiębiorcy, instytucje

ZBIÓRKA SELEKTYWNA 13 zł / 5 pojemników o poj. 120 l
ZBIÓRKA NIESELEKTYWNA 24 zł / za pojemnik o poj. 120 l

Wprowadzenie dodatkowych pojemników, pozwoli na przekazywanie większej ilości odpadów za cenę jednostkowo niższą niż dotychczas. W przypadku selektywnej zbiórki przedsiębiorca płacił 10 zł miesięcznie za komplet 3 pojemników 120 litrowych (3,33 zł za pojemnik 120 l). Od nowego roku zapłaci 13 zł za komplet 5 pojemników 120 litrowych, w związku z czym realna cena za pojemnik spadnie do 2,60 zł.

NADWYŻKA ODPADÓW DO PSZOKu

W związku z tym, że w zależności od pory roku i wielu innych czynników w domach, firmach i instytucjach powstają różne ilości odpadów, wprowadzono udogodnienia na czas „śmieciowych nadwyżek”. W okresach nadprodukcji śmieci, wyodrębnione surowce takie jak metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło będzie można przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

POPIÓŁ

Popiół ze spalania węgla będzie nieodpłatnie odbierany spod posesji mieszkańców. Warunkiem realizacji takiej usługi jest przesłanie wniosku o odbiór popiołu. Można to zrobić osobiście, drogą pocztową lub mailową (adres: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko / biuro@mzmgo.mazury.pl). Uwaga! Mieszkańcy sami zapewniają sobie pojemnik do gromadzenia popiołu.

ZMIANA DEKLARACJI

Międzygminny Związek wysyłał już pisemne informacje o zmianie stawki oraz nowych zasadach selektywnej zbiórki. Osoby, które zdecydują się na zmianę sposobu zbiórki odpadów, powinny złożyć korektę deklaracji. Można to zrobić osobiście w Punkcie Obsługi Klienta MZMGO w Giżycku przy ulicy Pocztowej 2 (budynek poczty).

HARMONOGRAMY

Zgromadzenie MZMGO przyjęło również uchwałę w sprawie częstotliwości odbioru odpadów, mycia pojemników oraz zasad korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). W domach jednorodzinnych zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci będą prowadzone raz na kwartał, w zabudowie wielorodzinnej na zgłoszenie zainteresowanego, co powinno wyeliminować sytuacje, w których na podwórkach długo czekają na zabranie stare meble i inne nieprzydatne rzeczy. Ustalony został również limit na odpady remontowo-budowlane. Z jednej nieruchomości będzie można oddać maksymalnie 1 tonę tego typu odpadów rocznie. Odpady ponadlimitowe przyjmuje odpłatnie ZUOK Spytkowo.

Przed nami zatem nowy etap w gospodarce odpadami. Niestety rynek ten przechodzi obecnie trudne czasy… Są kłopoty ze sprzedażą surowców, głównie z powodu zmian na rynku azjatyckim. Jest również problem z frakcją energetyczną. W Polsce powstaje 2 razy więcej tego typu odpadów niż mogą przyjąć instalacje. A tego typu odpad nie może trafiać na składowisko. Drastycznie rośnie opłata marszałkowska, wzrastają normy odzysku… To wszystko może mieć swoje konsekwencje w cenach na przyszłość. Co zrobić, aby tego uniknąć?

Należy zrobić wszystko, aby na składowisko trafiało jak najmniej odpadów! Segregujmy i płaćmy mniej! Wykonawca już przystąpił do oklejania i rozstawiania nowych pojemników oraz dystrybucji worków. Jako, że trzeba było powtórzyć przetarg i w konsekwencji umowa została podpisana w grudniu, do niektórych mieszkańców mogą one dotrzeć nieco później.