Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Na 3/4 – metku. Środki zewnętrzne – prawie 20 mln zł!

Wojciech Iwaszkiewicz, 8 stycznia 2018

Niemal dokładnie miesiąc temu upłynęły 3 lata od chwili, w której powierzyliście Państwo mi i moim współpracownikom tę odpowiedzialną funkcję. Nasze deklaracje staramy się wypełniać jak najszybciej i w jak największym stopniu. Ich status jest również na bieżąco aktualizowany. Co roku także zapraszamy Państwa na spotkanie, by podsumować kolejne etapy ich wdrażania. Tych z Państwa, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć zachęcam do obejrzenia zapisu z grudniowego spotkania, który zamieszczam poniżej.

Dzisiaj chciałbym jednak uzupełnić informacje o zestawienie bardziej szczegółowe pozyskanych środków zewnętrznych. Wiele się mówiło o tym, że to trudne zadanie, z którym możemy sobie (jako „świeżacy”) nie poradzić… Niektórzy też mówią o zadłużeniu miasta (które regularnie spłacamy) zapominając (?) o tym, że na pozyskiwane dofinansowania z reguły potrzebny jest własny wkład. Zakończył się 2017 rok. Co zatem wydarzyło się ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podsumujmy.

Uzyskane dofinansowania:

 • środki krajowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT)
  1 913 228,50 zł

 • środki UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM)
  16 139 107,48 zł

 • Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” (EWT LT-PL)
  151 663,34 euro

Projekty, które w 2017 roku otrzymały dofinansowanie (podpisano umowy na dofinansowanie w 2017 r.):

 1. MSiT: Budowa kompleksu- sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 (obecnie SP Nr 3) oraz boiska wielofunkcyjnego (Etap I) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku – wartość otrzymanego dofinansowania: 1 654 000 zł

 2. RPO WIM: Kurs na pracę! Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – wartość otrzymanego dofinansowania: 660 990,03 zł

 3. RPO WiM: Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne – wartość otrzymanego dofinansowania 540 680,12 zł

 4. RPO WIM: Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu – wartość otrzymanego dofinansowania 2 903 188, 06 zł

 5. RPO WIM: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku – wartość otrzymanego dofinansowania 751 493,10 zł

 6. RPO WIM: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko – wartość otrzymanego dofinansowania 4 680 587,06 zł

 7. RPO WIM: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko – wartość otrzymanego dofinansowania 857 932,92 zł

 8. RPO WIM: Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów Szkół Podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku – wartość otrzymanego dofinansowania 167 706,23 zł

 9. MKiDN: Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a etap II – wartość otrzymanego dofinansowania 98 000 zł

 10. MKiDN: Twierdza Boyen – Brama Giżycka (II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane – etap I – wartość otrzymanego dofinansowania 161 228,50 zł

 11. RPO WiM: Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia – wartość otrzymanego dofinansowania 5 300 016,02 zł

 12. RPO WiM: Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka – wartość otrzymanego dofinansowania 276 513,94 zł

 13. EWT LT-PL: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – wartość otrzymanego dofinansowania 151 663,34 euro

Prawie 20 mln pozyskane w jeden rok to z pewnością dużo. Wymagało to zaangażowania wielu ludzi, ogromu pracy…i pieniędzy właśnie, ale uważam, że warto było, bo beneficjentem każdego z wyżej wymienionych przedsięwzięć są giżycczanie, przynoszą one też wymierne korzyści, poprawiają estetykę naszego miasta i dają nowe możliwości.

Przed nami 2018 rok… Przyda się życzenie powodzenia… 😉