Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Inwestycje w ciepło

Wojciech Iwaszkiewicz, 23 stycznia 2018

Ostatnio zaczęły pojawiać się różne informacje na temat przejęcia przez miasto kotłowni wojskowej na ul. Batorego. Warto zatem przedstawić najbardziej rzetelne i sprawdzone dane, aby nie powstawały jakieś przekłamania. Osobami posiadającymi pełną wiedzę dotyczącą inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni wojskowej są wyłącznie: Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Pan Grzegorz Borzymowski oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Polamowiec” – Pan Jan Sawczuk.

A historia tej inwestycji jest długa i skomplikowana, w którą zaangażowanych było wielu pracowników i instytucji. Wspólnymi siłami Wydziału Mienia oraz giżyckiego PECu projekt inwestycyjny został zainicjowany już kilka lat temu. Zasadniczym jego celem było obniżenie opłat za energię cieplną poprzez odłączenie kotłowni zasilanej gazem ziemnym, ogrzewającej obecnie dużą liczbę mieszkań i zastąpienie jej kotłownią węglową. Obniżenie opłat za ciepło było najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców, ponieważ różnice w taryfach między kotłownią z ul. Jagiełły, a kotłownią z ul. Nowowiejskiej były znaczące.

W 2016 r. Wydział Mienia wraz z PECem opracował szczegółową koncepcję zakresu inwestycji, rozwiązań technicznych oraz ekonomiczno-prawnych. Konieczne było także zawarcie porozumienia ze Starostą reprezentującym Skarb Państwa oraz Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie przy udziale 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego; a ponieważ budynek kotłowni znajdował się na terenie zamkniętym, wymagana była również zgoda Ministra Obrony Narodowej na przekazanie kompleksu poza resort.

Realizację inwestycji znacznie utrudniał fakt, iż sieć ciepłownicza w dużej części przebiega przez teren wojskowy. To bardzo komplikowało projektowanie. Również dotrzymanie terminów związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego wymagało uzyskiwania decyzji w możliwie krótkim czasie. W rezultacie sieć ciepłownicza o długości ponad 1500 m została wybudowana na czas, mimo niesprzyjającej pogody.

Pozytywnym aspektem modernizacji kotłowni oraz wymiany sieci na preizolowaną jest również efekt środowiskowy, polegający na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Pozwoliło to na pozyskanie finansowania projektu z pożyczki na preferencyjnych warunkach, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z możliwością umorzenia do 30% kapitału. W kolejnych latach planujemy wykonanie sieci preizolowanej łączącej przejętą kotłownię z główną siecią miejską, co sprawi, że przy odpowiedniej charakterystyce pracy poszczególnych kotłowni, straty energii na przesyle zostaną znacznie ograniczone. Zrealizowanie wymienionych zamierzeń niewątpliwie przełoży się na cenę energii cieplnej dla wszystkich odbiorców w mieście. O wszystkich kolejnych etapach realizacji tego przedsięwzięcia będę Państwa na bieżąco informować. Do wszystkich doniesień pochodzących z innych źródeł należy mieć odpowiedni dystans.