Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Gminna inicjatywa z budynkiem w roli głównej

Wojciech Iwaszkiewicz, 25 stycznia 2018

Jak donoszą media – na wczorajszej sesji Rady Wójt Gminy Giżycko poinformował publicznie, że wypowiedziałem umowę bezpłatnego użyczenia budynku przy ul. Mickiewicza, w którym obecnie znajduje się Urząd Gminy. To prawda. Stało się to jeszcze w listopadzie 2017 r., gdy otrzymaliśmy decyzję Wojewody przyznającą część budynku Urzędu Miejskiego… Gminie Giżycko. Ustne porozumienie z lat ’90, na które często powołuje się Wójt, moim zdaniem straciło swoją ważność po doprowadzeniu do unieważnienia decyzji Wojewody Suwalskiego. Zmieniło to zupełnie stan sprawy, a stało się to z inicjatywy Wójta Gminy Giżycko.

Kilka ważnych faktów:

  • postępowanie zostało wszczęte z wniosku Wójta Gminy
  • w wyniku tego postępowania uznano za nieważną decyzję Wojewody Suwalskiego z lat ’90, która przyznawała Miastu prawo do części nieruchomości przy Al. 1 Maja 14 (budynek UM + działka). Efektem tego była decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego z 22 listopada 2017 r. stwierdzająca nabycie prawa przez Gminę udziału w prawie własności nieruchomości, gdzie obecnie mieści się Urząd Miejski.
  • od tej decyzji wniosłem odwołanie i nie jest ona ostateczna, ale decyzja ta może w przyszłości dawać Gminie podstawę do roszczeń finansowych względem Miasta. Z kolei Gmina użytkuje obecnie nieodpłatnie budynek należący do Miasta przy ul. Mickiewicza.
  • kilkakrotnie zwracaliśmy się do Wójta z propozycją nabycia (co nie oznacza tylko kupna) tej nieruchomości. Propozycje te nie spotkały się jednak z zainteresowaniem, czy próbą konkretyzacji warunków przez Gminę.
  • w tej sytuacji, biorąc pod uwagę zasady gospodarności, niezbędnym było wypowiedzenie umowy bezpłatnego użyczenia, jednakże – co należy wyraźnie podkreślić – w wypowiedzeniu wyraziłem wolę dalszego udostępniania tej nieruchomości Gminie na podstawie umowy najmu, względnie przeniesienia jej własności na Gminę i zaprosiłem do podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia ewentualnych warunków. W odpowiedzi Wójt Gminy Giżycko nadesłał pismo, iż uznaje wypowiedzenie za bezskuteczne. Moim zdaniem – to może stwierdzić tylko sąd, a nie druga strona umowy.

Podsumowując: z inicjatywy Wójta Gminy wszczęto procedurę zmierzającą do pozbawienia w części dotychczasowej własności Miasta. Z kolei Gmina użytkuje BEZPŁATNIE budynek miejski. W tej sytuacji, gdy Miasto traci cześć swojej własności z inicjatywy Wójta, użytkującego majątek Miasta bezpłatnie, obowiązkiem moim jest dążenie do nowego uregulowania relacji gospodarczych. W pismach kierowanych do Wójta wyraziłem wolę dalszego funkcjonowania Urzędu Gminy w tym budynku i nadzieję na pomyślne i satysfakcjonujące obie strony załatwienie sprawy. Tym bardziej, że do upływu okresu wypowiedzenia umowy użyczenia pozostało jeszcze kilka miesięcy i jest jeszcze dość dużo czasu na wypracowanie rozwiązania. Wypowiedzenie doręczono 30 listopada 2017 r.. Dotychczas żadnej konkretnej propozycji ze strony Gminy nie otrzymałem.

Wypowiedzenie umowy użyczenia nie było szukaniem konfliktu, a jedynie konsekwencją wcześniejszych posunięć Gminy. Jest przejawem dbałości o interes Miasta. Po to mnie Państwo wybraliście.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy – Mironowi Misztukowi, który zainteresował się sprawą i skontaktował się ze mną, aby zasięgnąć aktualnych informacji. Zadeklarował także podjęcie inicjatywy rozwiązania sytuacji w samorządzie gminnym. Była to jedyna tego typu inicjatywa na tym etapie ze strony samorządu Gminy. Bardzo ją cenię. Sprawa jest otwarta i możliwa do szybkiego zakończenia. Wierzę, że tak się stanie i cieszę się, że zaangażowała się w to Rada Gminy.