Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Giżycki sport rozwija się znakomicie!

Wojciech Iwaszkiewicz, 2 lutego 2018

W sporcie szkolnym od wielu lat nie ma na nas mocnych. Coraz częściej słyszymy także o sukcesach naszych sportowców na innych arenach. Rosną potrzeby, za którymi staram się jakoś nadążyć inwestując w bazę sportową i przeznaczając coraz większe środki na funkcjonowanie klubów. Pomimo tego Komisja, która dokonuje oceny złożonych ofert zawsze ma trudne zadanie, bo zapotrzebowane kwoty często wielokrotnie przewyższają zarezerwowane środki. Obecnie nie uczestniczę w pracach Komisji, ponieważ moją rolą jest wyłącznie zatwierdzenie podziału środków i nie mogę tych funkcji łączyć. Gdy kiedyś brałem udział w pracach „komisji grantowej”, pamiętam, że zawsze po wielogodzinnej nieprzerwanej pracy wychodziliśmy z dużym dyskomfortem. Burzliwe dyskusje, przymiarki, korekty… a i tak nie da się podzielić idealnie, aby zadowolić wszystkich. To taka niewdzięczna rola członków społecznej komisji…

Zebrałem dane w tabelę, aby przedstawić, jak kształtuje się wzrost kwot przeznaczanych na tzw. granty w ramach kultury fizycznej i działalności klubów. Widać, że pomimo sukcesywnego zwiększania kwot, wszystkich potrzeb ciągle nie daje się zaspokoić.

rok kwota
2012 138 880 zł
2013 138 800 zł
2014 290 000 zł
2015 330 000 zł
2016 490 000 zł
2017 548 300 zł

W tym roku do podziału w pierwszych konkursach było w sumie 470 000 zł, a złożone wnioski opiewały na 1 200 000 zł + 870 000 zł co daje ponad 2 000 000 zł!…czyli jakby nie liczył… tylko 24% potrzeb (zobacz ranking i punktację ocenionych ofert). Myślę jednak, że w drugim konkursie, który chcę jak najszybciej ogłosić, uda się wspomóc jeszcze kilka klubów.

Dużo zmienia się w naszej bazie sportowej i jeszcze dużo się zmieni. Poświęcamy temu dużo uwagi i przeznaczamy duże pieniądze. Na tych inwestycjach nie można stracić. Warto także zwrócić uwagę na kwoty.

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy SP Nr 3


2 600 000 zł

Budowa ośrodka szkolenia żeglarskiego w Ekomarinie


5 500 000 zł

Budowa urządzeń lekkoatletycznych na stadionie (+ modernizacja oświetlenia i nagłośnienia)


2 700 000 zł

Budowa kompleksu boisk przy SP Nr 4 (przed rozstrzygnięciem przetargu)


oferty 1 600 000 zł – 1 800 000 złPoza tym inwestycje w pozostała szkolną bazę sportową:

Remont małej i dużej sali w SP Nr 1

Remont dużej sali w SP Nr 7

Remont parkietu w SP Nr 2

A w najbliższych planach:

Rozbudowa pływalniPrzebudowa trybun na lodowiskuBudowa nowych trybun i budynku na stadionie

Budowa boisk w SP Nr 1


Budowa dużego boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej

W sumie w naszą bazę sportową zainwestujemy ponad 13 000 000 zł i chyba drugie tyle powinno przypadać na kolejne lata. Oczywiście wsparcie dla klubów także jest niezbędne i jak widać po efektach – pieniądze te są dobrze wykorzystywane.