Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Czas na podsumowania… „Po drugie: komunikacja i infrastruktura”

Wojciech Iwaszkiewicz, 13 września 2018

Kończy się kadencja samorządu, czas zatem na kolejne podsumowania… Będzie to o tyle łatwiejsze, bo przez ostatnie 4 lata moje, a w zasadzie – nasze deklaracje były publicznie dostępne, a status ich wykonania na bieżąco uzupełniany. Warto jeszcze raz podkreślić, że nasz Komitet Wyborczy – KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie, który reprezentowałem, miał i ma jeden, spójny program dotyczący zarówno samorządu miejskiego jak i powiatowego. I choć Miasto i powiat postrzegaliśmy i postrzegamy jako jeden spójny organizm, a nasze cele jako strategię długofalową, nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji, spotykałem się czasem (chyba z celowym) wprowadzeniem zamieszania poprzez mieszanie deklaracji „powiatowych” z „miejskimi”. Ale o tym nieco później…

Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego, pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, uważam za aktualne, ale tylko w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta, ponieważ w Radzie Powiatu mieliśmy zbyt małą siłę głosów. Dla zobrazowania wykonania oznaczyłem poszczególne deklaracje symbolami.

check_mark symbol oznacza „zadanie wykonane” lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych „znacznie zaawansowany status procesu”. Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona,

progress symbol oznacza status „zadanie w trakcie wykonania”. Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.A zatem przypomnijmy, deklarację po deklaracji… Dzisiaj druga grupa.

Po drugie
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA

progressopracujemy plan rozwoju infrastruktury drogowej we współpracy z powiatem

Obecna kadencja to stopniowe przejmowanie ulic od Powiatu: Kilińskiego, Myśliwskiej, Łuczańskiej, al. Wojska Polskiego, Jeziornej, Wesołej, Tadeusza Kościuszki, Przemysłowej, Rolniczej, Batorego, Drzymały, Działkowej, Kopernika, Koszarowej, Krzywej, Kwiatowej, Łąkowej, 3 Maja, Mazurskiej, Nowogródzkiej, Okrzei, Perkunowskiej, Piaskowej, Pocztowej, Polnej, Rybackiej, Sadowej, Sikorskiego, Wiejskiej, Wilanowskiej, Wodnej, Zakola, Bocznej, Emilii Plater, Górnej, Kętrzyńskiego, Konarskiego, Mickiewicza, Nowowiejskiej, Ogrodowej, Pionierskiej, Przejściowej, Sienkiewicza, Słowiańskiej, gen. J. Zajączka, Zielonej.

Wyremontowane zostały: ul. Kombatantów

KIEDYŚ TERAZ

Droga wewnętrzna Daszyńskiego – Smętka

KIEDYŚ TERAZ

Chodnik na ul. Białostockiej (chodnik tutaj w zasadzie nie istniał)

KIEDYŚ TERAZ
KIEDYŚ TERAZ


Dofinansowaliśmy remont ul. Suwalskiej

KIEDYŚ TERAZ

Dziury i wyrwy na ul. T. Kościuszki przeszły do historii

KIEDYŚ TERAZ

Chodnik na ul. Sikorskiego (chodnik tu w zasadzie nie istniał)

KIEDYŚ TERAZ

ul. Bema

KIEDYŚ TERAZ

Chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Moniuszki

KIEDYŚ TERAZ

Chodnik na ul. Daszyńskiego

KIEDYŚ TERAZ
KIEDYŚ TERAZ

Budowa przejścia na ul. Żeglarskiej

Modernizacja ul. Przyszłość

Przebudowa chodnika nad Kanałem Łuczańskim

Przebudowa pasażu na Placu Grunwaldzkim

Przebudowa kwartału Konarskiego / Mickiewicza (…)

Budowa ul. Róży Wiatrów

Budowa chodnika na ul. Żeromskiego

Wszystko też na to wskazuje, że remont przejdzie (wreszcie!) ul. Traugutta.

check_markrozdzielimy projekt przebudowy DK 59 oraz DK 63 na dwa etapy i przyspieszymy budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Świderską

Dużo pracy, pod presją czasu, ale jest! Zgodnie z deklaracją wyodrębniliśmy projekt ronda i przyspieszyliśmy budowę. Prace w toku.

check_markpoprawimy komunikację w okolicach ul. Suwalskiej (w tym przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Obwodową)

Sprawa została załatwiona. Udzieliliśmy także dotacji Powiatowi Giżyckiemu (700 000 zł) na remont ul. Suwalskiej i na dokończenie prac przy przejściu na ul. Obwodowej.

suwalska_obwodowa

progresszbudujemy infrastrukturę światłowodową łączącą ważne punkty w mieście
Zakupione zostały urządzenia do transmisji danych z placówek oświatowych i rozpoczęliśmy duży projekt „Cyfrowe Mazury”.

progresspołączymy istniejące ścieżki rowerowe w logiczną sieć (z gminami np. po nasypach kolejowych – deklaracja dotycząca powiatu)

Najważniejszym przedsięwzięciem jest Mazurska Pętla Rowerowa łącząca gminy i miasta położone nad Wielkimi Jeziorami. W mieście wykonaliśmy ścieżkę pieszo – rowerową na ul. Białostockiej, wraz z ZDP umożliwiliśmy jazdę po stosunkowo mało uczęszczanych chodnikach ul. Białostockiej i Gdańskiej oraz na ul. Warmińskiej.

bialostocka_nowa_2

check_markwesprzemy ideę budowy drogi wodnej Tyrkło – Buwełno
Przekazaliśmy środki z budżetu Miasta już na początku 2015 roku.

Kanał powinien łączyć a nie dzielić.
progressprzyspieszymy proces budowy mostu drogowego oraz zmodernizujemy kładkę nad kanałem

Zgodnie z deklaracją już w 2015 r. przeprowadziliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną kładki, a przez kolejne 2 lata trwały procedury projektowe i uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów. Ostatecznie przetarg na budowę został rozstrzygnięty i w marcu 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Budowa potrwa rok, ale wreszcie mieszkańcy „wyspy” będą mieli wygodną i bezpieczną przeprawę. Budowa trwa.

W sprawie budowy mostu nawiązaliśmy współpracę z Wojskiem i otrzymaliśmy deklarację pomocy przy realizacji tej przeprawy. Wykonana została analiza ruchu, której wyniki wskazały na 3 warianty lokalizacji mostu. Ustaliliśmy, że będzie możliwe skorzystanie z programu „Mosty dla regionów”, ale jednocześnie szukamy innych dróg sfinansowania tego przedsięwzięcia – również we współpracy z innymi samorządami.

most_pismo_wosjko

progressstworzymy przejrzystą komunikację publiczną<
W tej sprawie przeprowadziliśmy konsultacje społeczne i w wyniku uzgodnień z Wójtem Gminy Giżycko, Gminnym Zakładem Komunalnym oraz mieszkańcami Giżycka (trasy, rozkłady) uruchomione zostały linie "wewnątrzmiejskie" (25 i 30, 31, 32). Od połowy tego roku jest to komunikacja bezpłatna. I tak powinno pozostać.

autobus_gzk

progressurządzimy duży, nowoczesny placu zabaw, wesprzemy budowy innych placów (w tym na Wilanowie)

Rozbudowaliśmy plac zabaw przy ul. Wodociągowej, na Al. Wojska Polskiego, na ul. Kajki. Przed nami budowa placu zabaw ana ul. Suwalskiej i dalsza rozbudowa na Al. Wojska Polskiego. Czekamy na dostawę.

Po wielu latach oczekiwań spełniło się także oczekiwanie mieszkańców Wilanowa o placu zabaw na tej dzielnicy. Deklaracja wypełniona!

plac_zabaw_2

plac_zabaw_4

progresszmodernizujemy plac Piłsudskiego
Wybraliśmy koncepcję architektoniczną i wykonaliśmy dokumentację. Plac wymaga pilnego remontu, dlatego wykorzystaliśmy zwycięską koncepcję jedynie w części, aby urealnić wykonanie przebudowy. Na dwukondygnacyjny nie byłoby nas stać w najbliższych latach, więc zaprojektowaliśmy jedną kondygnację z możliwością odpłatnego parkowania.

check_markuporządkujemy teren przy ul. Kolejowej i urządzimy parking
To miejsce zostało uporządkowane i udostępnione. Wcześniej panował tu straszny bałagan – stare fundamenty, wyboje, gruz i kałuże. Jest dużo bardziej funkcjonalnie i estetycznie. W połączeniu z wyremontowaną ul. Kolejową odmieniło ten fragment miasta i zwiększyła się liczba miejsc parkingowych. Dodatkowo co roku ustawiamy tu kontener sanitarny.

foto_parking

check_markobniżymy ceny za wodę, ścieki i śmieci
W lipcu 2015 roku zatwierdzona została obniżka o 23,5% opłat za odpady dot. nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku wody i ścieków w 2016 roku taryfa za ścieki pozostała bez zmian, natomiast za wodę konieczna była niewielka podwyżka (ze skutkiem ok. 0,60 zł miesięcznie na osobę) z powodu dużego spadku zużycia (wybudowanie własnego ujęcia przez duży zakład pracy = pobór wody na poziomie ok. 50 bloków mieszkalnych). W kolejnych latach taryfy uległy obniżce. Między innymi dzięki temu Giżycko zostało uznane za miasto tanie w zakresie usług komunalnych plasując się na 4. pozycji w Polsce!


grafika: www.curulis.pl

Większość deklaracji została wypełniona. Część jest w fazie realizacji, cześć wymaga dłuższej perspektywy, a nie wszystkie procesy są zależne od samorządu. Najtrudniejszą była sprawa budowy ronda na ul. Świderskiej, ponieważ jest to inwestycja rządowa. Istniała olbrzymia presja społeczna, ponieważ mówiono o rzekomo zarezerwowanych środkach na tę budowę, lecz… nie wspominano, że status kompletowania dokumentacji wynosi 1%… i to zawyżając tę wartość. 😉 Na szczęście trafiliśmy na wielu rozsądnych ludzi i ta najtrudniejsza sprawa jest już w fazie realizacji. Chyba niewielu w to wierzyło kilka lat temu…