Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

„Po trzecie: Samorząd obywatelski”

Wojciech Iwaszkiewicz, 15 września 2018

Kończy się kadencja samorządu, czas zatem na kolejne podsumowania… Będzie to o tyle łatwiejsze, bo przez ostatnie 4 lata moje, a w zasadzie – nasze deklaracje były publicznie dostępne, a status ich wykonania na bieżąco uzupełniany. Warto jeszcze raz podkreślić, że nasz Komitet Wyborczy – KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie, który reprezentowałem, miał i ma jeden, spójny program dotyczący zarówno samorządu miejskiego jak i powiatowego. I choć Miasto i powiat postrzegaliśmy i postrzegamy jako jeden spójny organizm, a nasze cele jako strategię długofalową, nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji, spotykałem się czasem (chyba z celowym) wprowadzeniem zamieszania poprzez mieszanie deklaracji „powiatowych” z „miejskimi”. Ale o tym nieco później…

Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego, pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, uważam za aktualne, ale tylko w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta, ponieważ w Radzie Powiatu mieliśmy zbyt małą siłę głosów. Dla zobrazowania wykonania oznaczyłem poszczególne deklaracje symbolami.

check_mark symbol oznacza „zadanie wykonane” lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych „znacznie zaawansowany status procesu”. Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona,

progress symbol oznacza status „zadanie w trakcie wykonania”. Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.A zatem przypomnijmy, deklarację po deklaracji… Dzisiaj trzecia grupa. SAMORZĄD OBYWATELSKI – w tej grupie wszystkie deklaracje zostały wykonane. A nawet więcej… 🙂

Po trzecie
SAMORZĄD OBYWATELSKI

  check_markwprowadzimy do statutu miasta zapisy umożliwiające grupie mieszkańców składanie projektów uchwał
  Komisja doraźnej Rady w 2015 roku opracowała założenia do nowego Statutu, a Rada Miejska przyjęła nową wersję Statutu Miasta w sierpniu 2015 r. umożliwiającą mieszkańcom składanie projektów uchwał.

  check_markuruchomimy prawdziwą internetową platformę dialogu społecznego i konsultacji społecznych

  W styczniu 2016 roku uruchomiony został portal „Moje@Gizycko”, który posiada moduły platformy dialogu i konsultacji społecznych.

  check_markbędziemy regularnie organizować konsultacje społeczne
  Pierwsze konsultacje odbyły się już w grudniu 2014 roku (dotyczyły koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego – Smętka. Kolejne przeprowadzane były w ważnych kwestiach dla giżycczan jak np. ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych, ws. lokalnego transportu zbiorowego, ws. organizacji ruchu na ul. Kasztelańskiej / Hetmańskiej, ws. zagospodarowania plaży miejskiej, ws. reformy oświaty, ws. zagospodarowania skweru na ul. Kajki czy ws. pomocy Powiatowi Giżyckiemu przy prowadzeniu szpitala. Konsultacji było o wiele więcej, wiele spotkań ze środowiskami biznesu, sportu czy oświaty.

  check_markstworzymy budżet obywatelski w 100% obywatelski (co najmniej 500 000 zł)
  Deklaracja wypełniona. Nabór członków do zespołu odbył się wg nowych zasad, a kwota została zwiększona do obiecanej 500 000 zł.

  check_markwszystkie nabory do pracy będą odbywać się w drodze otwartego i konkurencyjnego konkursu, gdzie decydować będą wyłącznie kompetencje

  1. wielostopniowy nabór na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | styczeń 2015 r.
  2. dwuetapowy nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej | maj 2015 r.
  3. dwuetapowy nabór na stanowisko referenta Wydziału Finansowo-Księgowego | lipiec 2015 r.
  4. dwuetapowy nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji | lipiec 2015 r.
  5. dwuetapowy konkurs na stanowisko Dyrektora GCK | wrzesień 2015 r.
  6. konkurs na stanowisko Kierownika Lodowiska | wrzesień 2015 r.
  7. konkurs na stanowisko Kierownika CIS | październik 2015 r.
  8. konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza | listopad 2015 r.
  9. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | grudzień 2015 r.
  10. konkurs na stanowisko konserwatora – bosmana w Ekomarinie | styczeń 2016 r.
  11. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Inwestycji | styczeń 2016 r.
  12. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | styczeń 2016 r.
  13. konkurs na stanowisko animatora sportu | marzec 2016 r.
  14. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | marzec 2016 r.
  15. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia| wrzesień 2016 r.
  16. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Planowania i Inwestycji | wrzesień 2016 r.
  17. konkurs na stanowisko dokumentalisty w Miejskiej Bibliotece Publicznej | styczeń 2017 r.
  18. konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej | luty 2017 r.
  19. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji | marzec 2017 r.
  20. konkurs na stanowisko pracownika Biura Promocji i Polityki Społecznej | maj 2017 r.
  21. konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego | maj 2017 r.
  22. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji | czerwiec 2017 r.
  23. konkurs na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej | czerwiec 2017 r.
  24. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia | sierpień 2017 r.
  25. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Ogólnego| listopad 2017 r.
  26. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Finansowo – Księgowego | styczeń 2018 r.
  27. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Finansowo – Księgowego (na zastępstwo) | styczeń 2018 r.
  28. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia (na zastępstwo) | luty 2018 r.
  29. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji (na zastępstwo) | marzec 2018 r.
  30. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia | marzec 2018 r.
  31. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia | lipiec 2018 r.
  32. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Finansowo – Księgowego | lipiec 2018 r.
  33. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Ogólnego | sierpień 2018 r.

  Dodatkowe działania:

 • check_marktransmisje LIVE w internecie obrad Rady Miejskiej z wykorzystaniem dedykowanego systemu transmisji obrad i montażu obrazu
 • check_markpublikacja wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski
  w Biuletynie Informacji Publicznej

Ciekawostką jest, że w dużej części deklaracjami z 2014 roku, ale też wykonanymi działaniami niejako wyprzedziliśmy epokę. Nowe regulacje prawne zakładają wprowadzenie obligatoryjne budżetu obywatelskiego, rejestru umów, transmisji LIVE czy inicjatywę obywatelską dotyczącą wnoszenia projektów uchwał. U nas funkcjonuje to od dawna i zmiana ustawy nie była dla nas konieczna…