Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Po czwarte: „Polityka społeczna i ochrona zdrowia”

Wojciech Iwaszkiewicz, 22 września 2018

Kończy się kadencja samorządu, czas zatem na kolejne podsumowania… Przez ostatnie 4 lata moje, a w zasadzie – nasze deklaracje były publicznie dostępne, a status ich wykonania na bieżąco uzupełniany. Warto jeszcze raz podkreślić, że nasz Komitet Wyborczy – KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie, który reprezentowałem, miał i ma jeden, spójny program dotyczący zarówno samorządu miejskiego jak i powiatowego. I choć Miasto i powiat postrzegaliśmy i postrzegamy jako jeden spójny organizm, a nasze cele jako strategię długofalową, nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji, spotykałem się czasem (chyba z celowym) wprowadzeniem zamieszania poprzez mieszanie deklaracji „powiatowych” z „miejskimi”. Ale o tym nieco później…

Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego, pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, uważam za aktualne, ale tylko w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta, ponieważ w Radzie Powiatu mieliśmy zbyt małą siłę głosów. Dla zobrazowania wykonania oznaczyłem poszczególne deklaracje symbolami.

check_mark symbol oznacza „zadanie wykonane” lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych „znacznie zaawansowany status procesu”. Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona,

progress symbol oznacza status „zadanie w trakcie wykonania”. Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.A zatem przypomnijmy, deklarację po deklaracji… Dzisiaj czwarta grupa.

Po czwarte
POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

  progressbędziemy dążyć do prowadzenia szpitala przez samorządy (wykup udziałów)
  Choć deklaracja ta dotycząca wyborów do samorządu powiatowego (mieliśmy kandydatów również do Rady Powiatu), wspieraliśmy szpital i pomogliśmy rozwiązać kilka poważnych problemów. Dofinansowaliśmy zakup wielu sprzętów, a także „opodatkowaliśmy się” w wysokości 6 zł / mieszkańca rocznie. Pomogliśmy rozwiązać problem z fukcjonowaniem oddziału neonatologii i oddziału dziecięcego.

  • wesprzemy utworzenie hospicjum i ośrodki działające na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (ZOL, dom seniora)
  • Pomimo wielu prób, nie udało się jednak tego problemu znacząco poprawić. Istnieją tak duże ograniczenia, że będzie potrzeba jeszcze więcej czasu… Projektant, który podjął się wykonania dokumentacji na Senior Plus wyznaczył termin na styczeń 2019 roku…

  check_markstworzymy system informacji o osobach samotnych (specjalna linia alarmowa dla osób samotnych)

  Jako pierwsi w województwie wprowadziliśmy system teleopieki i jesteśmy wzorcem dla innych samorządów. Jesteśmy regularnie zapraszani na konferencje i prezentacje. Inni uczą się od nas!

  check_markzadbamy o humanitarne traktowanie zwierząt
  Przeprowadziliśmy w mediach akcję informacyjną na temat pomocy kotom wolno żyjącym, wspieramy prowadzenie Kociętnika, zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjne z działkowcami w sprawie stref kotów bytujących w ogrodach oraz w sprawie ograniczenia populacji kotów wolno żyjących. Ze środków Giżyckiego Stowarzyszenia Obywatelskiego
  zakupiliśmy wodę i opał dla Kociętnika oraz sprzęt niezbędny do wykonania budek i karmników dla ptaków.

  brat_kot_opal

  progressopracujemy i wdrożymy koncepcję funkcjonowania mieszkań komunalnych, socjalnych i noclegowni we współpracy z sąsiednimi samorządami

  W wyniku porozumienia między Miastem a Gminą Giżycko, Gminą Miłki, Gminą Kruklanki i Gminą Wydminy utworzyliśmy Centrum Integracji Społecznej, zajmujące się szeroko pojętą tematyką osób społecznie wykluczonych. Przeprowadziliśmy również remont budynku przy ul. Jeziornej, urządzając tam „ogrzewalnię” dla bezdomnych.

  Po uzyskaniu maksymalnego dofinansowania wyremontowaliśmy budynek przy obecnej ulicy Kościuszki 2, który w 2012 roku został zniszczony przez ogień. W domu tym mieszka aktualnie 15 rodzin. W planach mamy wybudowanie kolejnego budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego, trwają także prace nad projektem „Mieszkanie Plus”, w ramach którego powstanie 100 mieszkań.

  progresszacieśnimy współpracę z Ogrodami Działkowymi jako miejscem rekreacji mieszkańców
  Spotkaliśmy się z Zarządem „Kormoran” i POD im. W. Kętrzyńskiego ws. stref kotów bytujących na ogrodach oraz ws. spraw bieżących i problemów POD. Przeprowadziliśmy konsultacje ws. pojemników na odpady i wspomogliśmy działkowców w zakresie gospodarowania odpadami (również przez MZMGO).

  progressopracujemy program zdrowotny i profilaktyczny i rozwiniemy program prewencyjny w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, niezdrowa żywność), które zwiększą świadomość młodzieży
  Zainicjowaliśmy kampanię „Giżycko mówi NIE dla hejtu”, w trakcie której w szkołach odbyły się pogadanki dla młodzieży na temat narkotyków, dopalaczy, alkoholu i cyberprzemocy. Nakręciliśmy również dwa promocyjne spoty z udziałem znanych aktorów i ambasadorów Giżycka. Premiera 2. spotu już niebawem…

  progressstworzymy poradnię dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych
  Nawiązaliśmy współpracę ze Szpitalem Psychiatrycznym w Węgorzewie i WOTUW w Giżycku. Zorganizowana została m.in. konferencja w Giżycku nt. „dopalaczy”, w której wzięło udział wiele instytucji i przedstawiciele szkół.
  progressurządzimy nowoczesną poczekalnię dla pacjentów w holu przychodni na ul. Wodociągowej

  W budynku wyremontowano podjazdy i korytarze, zamontowano także monitory. Obecnie trwa termomodernizacja całego
  budynku.

  przychodnia_podloga

  Ciąg dalszy nastąpi… Po piąte, po szóste i po siódme.