Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

„Po piąte: Bezpieczeństwo”

Wojciech Iwaszkiewicz, 29 września 2018

Kończy się kadencja samorządu, czas zatem na kolejne podsumowania… Przez ostatnie 4 lata moje, a w zasadzie – nasze deklaracje były publicznie dostępne, a status ich wykonania na bieżąco uzupełniany. Warto jeszcze raz podkreślić, że nasz Komitet Wyborczy – KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie, który reprezentowałem, miał i ma jeden, spójny program dotyczący zarówno samorządu miejskiego jak i powiatowego. I choć Miasto i powiat postrzegaliśmy i postrzegamy jako jeden spójny organizm, a nasze cele jako strategię długofalową, nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji, spotykałem się czasem (chyba z celowym) wprowadzeniem zamieszania poprzez mieszanie deklaracji „powiatowych” z „miejskimi”. Ale o tym nieco później…

Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego, pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, uważam za aktualne, ale tylko w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta, ponieważ w Radzie Powiatu mieliśmy zbyt małą siłę głosów. Dla zobrazowania wykonania oznaczyłem poszczególne deklaracje symbolami.

check_mark symbol oznacza „zadanie wykonane” lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych „znacznie zaawansowany status procesu”. Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona,

progress symbol oznacza status „zadanie w trakcie wykonania”. Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.A zatem przypomnijmy, deklarację po deklaracji… Dzisiaj piąta grupa czyli „Bezpieczeństwo”.

progresszintegrujemy i skoordynujemy działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego
Kadencję rozpocząłem od zawarcia nowego Porozumienie z Policją, które przywracało m.in. wspólne patrole Straży Miejskiej i policji.

check_markpoprawimy komunikację przewodową i bezprzewodową
Na początek zmieniliśmy sposób łączności Straży Miejskiej przechodząc na cyfrowe szyfrowane kanały.
Wspomagaliśmy też policję w zakupach pojazdów: motocykli i samochodów, a także opłacaliśmy służby ponadnormatywne – w tym ruchu drogowego do rozładowywania zatorów na „obwodówce”.

motocykle_policja_2

check_markzreorganizujemy Straż Miejską (a po 2 latach dokonamy oceny i podejmiemy decyzję o ew. likwidacji)
Wprowadzony został nowy Regulamin Straży Miejskiej i wykreślone z budżetu zostały dochody z mandatów. Straż Miejska stała się służbą pomocniczą, nie nastawioną na „wykonanie” budżetu. Zamiast mandatu wprowadzone zostało pisemne „pouczenie”. Strażnicy pomagali pogorzelcom, dobrowolne dyżurowali w nocny w czasie bardzo silnego wiatru (czerwiec 2016 r.), a także wspierali przy organizacji i zabezpieczeniu wielu wydarzeń (#BiegDlaSeby, Zlot Motocykli, ŚDM…). Dzięki prowadzeniu FP na Facebooku wiele zagubionych zwierzaków udało się zwrócić ich właścicielom. Jedynie chomik „Edzio” nie wrócił już do domu, a zamieszkał w Straży i był nawet bohaterem telewizji.
😉

straz_miejska_pouczenia

progresszmodernizujemy i podniesiemy efektywność monitoringu wizyjnego
Zakupiliśmy urządzenia do transmisji obrazu z placówek oświatowych oraz wymieniliśmy monitory. Obecnie przygotowujemy kompleksową modernizację po wdrożeniu projektu „Cyfrowe Mazury”. Przez ostatnie 4 lata udało się ująć sprawców włamań, wezwać służby ratunkowe po zauważeniu wypadku.

Na przyszły rok zaplanowane mamy wiele działań na tym polu. Zgodnie z ustaleniami przeznaczymy środki m.in. na zakup skuterów wodnych na potrzeby wodnych patroli. Bylibyśmy chyba pierwszym powiatem w Polsce, w którym funkcjonowałaby taka forma patrolu wodnego. Takie zamierzenie było już w tym roku, lecz nie wszystkie samorządy, do których skierowałem taką propozycję, były w stanie wygospodarować fundusze na ten rok. Do sprawy zatem należ powrócić.