Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

„Po szóste: Oświata, kultura fizyczna, sport i rekreacja”

Wojciech Iwaszkiewicz, 3 października 2018

Dzisiaj kolejne podsumowanie… Przez ostatnie 4 lata moje, a w zasadzie – nasze deklaracje były publicznie dostępne, a status ich wykonania na bieżąco uzupełniany. Warto jeszcze raz podkreślić, że nasz Komitet Wyborczy – KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie, który reprezentowałem, miał i ma jeden, spójny program dotyczący zarówno samorządu miejskiego jak i powiatowego. I choć Miasto i powiat postrzegaliśmy i postrzegamy jako jeden spójny organizm, a nasze cele jako strategię długofalową, nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji, spotykałem się czasem (chyba z celowym) wprowadzeniem zamieszania poprzez mieszanie deklaracji „powiatowych” z „miejskimi”.

Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego, pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, uważam za aktualne, ale tylko w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta, ponieważ w Radzie Powiatu mieliśmy zbyt małą siłę głosów. Dla zobrazowania wykonania oznaczyłem poszczególne deklaracje symbolami.

check_mark symbol oznacza „zadanie wykonane” lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych „znacznie zaawansowany status procesu”. Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona,

progress symbol oznacza status „zadanie w trakcie wykonania”. Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.A zatem przypomnijmy, deklarację po deklaracji… Dzisiaj szósta grupa czyli „Oświata, kultura fizyczna, sport i rekreacja”.

check_markbędziemy przeciwdziałać utracie miejsc pracy w szkołach
Utrzymaliśmy podział nauczania języków obcych na grupy, zwiększyliśmy zatrudnienie w świetlicach oraz logopedów. Najważniejsze jednak były konsultacje ws. reformy oświaty (2016) i utrzymanie wszystkich miejsc pracy w procesie reformy

progresszmodernizujemy bazę dydaktyczną
Bardzo dużo w tej materii się działo: remonty korytarzy (SP 7, SP 4), sal lekcyjnych (GM 1, GM 2), otoczenia SP 6, remont schodów w ZS Nr 1 (dziś SP Nr 3), wymiana mebli, zakup dodatkowego sprzętu sportowego, współfinansowanie zakupu szafek dla uczniów w SP Nr 7, remont hali w SP Nr 7, remont hali w GM 1, remont parkietu hali w GM 2, remont korytarzy w SP Nr 4, remont korytarzy, łazienek, placu w SP Nr 2, remont łazienek, sal, świetlicy w SP Nr 1, remont dużej sali gimnastycznej w SP Nr 1, remont pomieszczeń i korytarzy oraz w 3 pomieszczeniach biurowych i toaletach w ZS Nr 1, remont korytarzy (niski parter, wymiana drzwi i remont bloku sportowego) w SP Nr 4, rozwiązanie problemu „deszczówki” w SP Nr 7, remont pomieszczeń i sanitariatów, w tym pionów sanitarnych, dodatkowe prace inst. c.o. w SP Nr 1, remont dużej sali gimnastycznej w SP Nr 1, przeniesienie placu zabaw z posesji SP Nr 6 do SP Nr 1, remont pomieszczeń i sanitariatów, w tym pionów sanitarnych w SP Nr 2, remont nawierzchni placu w SP Nr 2, remont chodnika przy SP Nr 2, wymiana oświetlenia w 5 salach oraz holu i remont sali i toalet w PM Nr 4, zakup mebli do wszystkich szkół na łączną kwotę 99 358,17 zł , otrzymanie dofinansowania na termomodernizację SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, PM Nr 1, PM Nr 4 i trwająca termomodernizacja.

hala_sp7_bramka_2

hala_gm1_092016

progresswesprzemy szkolnictwo zawodowe i kształcenie kadr medycznych
Zaczęło się od listu intencyjnego skierowanego do PWSZ w Suwałkach. Uchwałą Senatu PWSZ utworzono Wydział Medyczno – Społeczny PWSZ w Giżycku. Niestety pomimo dość dużego zainteresowania kształceniem w Giżycku, nowe Władze Uczelni zrezygnowały z prowadzenia wydziału zamiejscowego. | październik 2015 r.

pwsz_dyplom

progresspodejmiemy współpracę szkół z UWM w Olsztynie
Współpraca była realizowana na etapie koncepcji projektu Aqua Mazury. Nasi uczniowie odwiedzali także Uniwersytet.

check_markurządzimy obserwatorium astronomiczne
Kompletny wniosek do GBO złożyła Magdalena Jurgielewicz. Obserwatorium zostało uruchomione w grudniu 2017 r.

progressszerzej udostępnimy obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży
Obniżyliśmy ceny za wynajem hali w ZS Nr1 i za wynajem boisk na stadionie. Obecnie większość hal jest udostępniana bez opłat.

progresszmodernizujemy stadion (bieżnia, zadaszenie trybun, nowy budynek)
Pierwszy etap za nami. Stadion wzbogacił się o bieżnię i urządzenia lekkoatletyczne.

Dodatkowo wykonano:

brunon_wiatka

check_markzagospodarowanie Wzgórza Św. Brunona
(wiaty, grill, palenisko)

progressstworzymy system stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie
Członkowie Giżyckiego Stowarzyszenia Obywatelskiego ufundowali stypendium uczniowi z Gimnazjum Nr 1 oraz uzdolnionej muzycznie uczennicy ZS Nr 1.

gso_pismo

progressstworzymy Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego finansowany ze środków unijnych ze współpracy transgranicznej
Budowa „Nowej Bazy” dobiega końca.

progresszagospodarujemy plażę miejską (piaszczysta plaża!)
Plaża wykonana!

check_markzbudujemy boisko przy SP 4 i ZS Nr 1 na Wilanowie
W Sp Nr 3 (ZS Nr 1) powstał cały kompleks sportowo – rekreacyjny, a w SP Nr zakończył się I etap budowy boisk.

check_markzacieśnimy współpracę z Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich
Współorganizowaliśmy Gale MMA, współpracowaliśmy przy wniosku o modernizację stadionu, współorganizowaliśmy
mecz AZS Indykpol Olsztyn – Ślepsk Suwałki, współpracowlaiśmy przy projektowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie COS OPO i podpisaliśmy formalny list intencyjny.

mma_cos_000

progressprzebudujemy trybuny lodowiska wraz z urządzeniem szatni pod nimi
Dokumentacja gotowa. Czas na realizację.

lodowisko_trybuny

progressstworzymy muzeum Giżycka (na bazie schronu, przedszkola wojskowego, Twierdzy Boyen)
Urządziliśmy ekspozycje w twierdzy. Powstał specjalny zespół ds. utworzenia muzeum.

armata_boyen_gwardia_2

progressrozbudujemy basen o część rekreacyjną
Rozpoczęliśmy prace projektowe.

progressotworzymy teren wokół twierdzy na trasy spacerowe, rowerowe, nordic walking
W maju 2015 roku teren został otwarty, i uporządkowany. Zabiegi trzeba regularnie powtarzać.

twierdza_drzewa

Oświata, kultura fizyczna, sport i rekreacja to jeden z priorytetów. Dużo mu poświeciliśmy uwagi i zamierzam poświęcić jeszcze więcej. Do „rozliczenia” została ostatnia grupa deklaracji… O tym już niebawem.