Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Mieszkanie Plus… plus. Sprawy są mocno zaawansowane

Wojciech Iwaszkiewicz, 7 stycznia 2019

Koncepcja budynków mieszkalnych między ul. Warszawską a ul. Armii Krajowej

Wielu z Państwa czeka zapewne za wieści ws. budowy mieszkań. Informacje, jakie mam do przekazania są dwie. Pierwsza dotyczy budowy budynku przy ul. Sikorskiego: postanowiłem przeprojektować ostatnie piętro pod potrzeby mieszkań wspomaganych dla osób o szczególnych potrzebach. Mamy aktualne pozwolenie na budowę i przyznane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uaktualnieniu dokumentacji rozpoczniemy procedurę wyłonienia wykonawcy budowy tego budynku. Możliwe, że będzie to koniec pierwszego kwartału. Mam nadzieję, że tym razem uda się rozstrzygnąć przetarg (poprzednie 2 były unieważniane ze względu na zbyt wysokie kwoty złożonych ofert).

Mieszkanie Plus

Tutaj sprawy również są dalece zaawansowane. Ogromną pracę wykonał specjalnie powołany zespół pod kierownictwem Naczelnika Wydziału Mienia – Pana Jacka Markowskiego (koordynacja, część koncepcyjna i formalnoprawna), w którego skład wchodzili: Michał Babiak (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego), Grzegorz Borzymowski (część analityczno – finansowa), Natalia Żadziłko (część statystyczna, redakcyjna). Jeszce raz gratuluję i dziękuję! Dobra robota! Mamy też oficjalne potwierdzenie, że nasza formuła PPP jest opiniowana jako pierwsza w Polsce!

Wstępny szacunkowy koszt realizacji tego zadania wynosi około 27 000 000 zł. Projekt ma być zrealizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy, a partner prywatny zostanie wyłoniony w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a przewidywanym trybem udzielenia zamówienia jest dialog konkurencyjny. Zakładamy, że zarządzanie wybudowanymi budynkami będzie obejmowało czas 25 lat (nie krócej niż 15 lat i nie dłużej niż 30 lat, w zależności od ustaleń z dialogu nastąpi konkretyzacja tego okresu). Przewiduję, że uruchomienie procedury dialogu konkurencyjnego nastąpi najpóźniej w marcu 2019 r.

Wiele nadziei wiążę z tymi zamierzeniami, w ramach których ma powstać ponad 100 mieszkań przeznaczonych głównie dla osób o stałych dochodach, a nieposiadających zdolności kredytowej. Ważne, że ta formuła jest finansowo neutralna dla Miasta i znacznie różni się od formuły zaciągania kredytu przez spółki komunalne. Ankiety złożone przez Państwa ponad rok temu zachowują ważność, ale proszę śledzić na bieżąco doniesienia w tej sprawie, bo przez ostatni rok bardzo dużo w kwestii programu Mieszkanie Plus się działo. Sprawa mieszkalnictwa w Giżycku jest dla mnie jednym z priorytetów i jeżeli z jakichś powodów rozpoczęta formuła nie mogła być zrealizowana, będziemy szukać innej. Do skutku. Gdyby udało się to zrealizować byłaby to jedna z większych inwestycji komunalnych w ostatnich 30 latach…