Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Cezary Piórkowski pełnomocnikiem ds. ochrony zdrowia i II Zastępcą

Wojciech Iwaszkiewicz, 5 marca 2019

W związku z zamiarem poszerzenia działalności miasta w zakresie ochrony zdrowia i podjętą na ostatniej sesji uchwałą Rady Miejskiej o utworzeniu spółki o charakterze medycznym „Giżycka Ochrona Zdrowia” postanowiłem powołać Pełnomocnika ds. ochrony zdrowia w randze Drugiego Zastępcy Burmistrza. Zadania te z dniem 4 marca 2019 roku powierzyłem Cezaremu Piórkowskiemu. Sama spółka ma określone szerokie spectrum możliwości: od ratownictwa medycznego, którego formuła obecnie podlega zmianie, przez zakład opiekuńczo – leczniczy, hospicjum a nawet w przyszłości – być może prowadzenie szpitala czy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto Cezary Piórkowski będzie zajmował się szeroko pojętą sferą społeczną, problemami osób wykluczonych, starszych i chorych. Będzie pełnił nadzór nad Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej i Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Powodzenia!SYLWETKA ZAWODOWA

Dyrektor (1999 – 2015) Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku oraz
nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego, anatomii, fizjologii, teorii masażu, kinezyterapii, fizykoterapii – na kierunku technik fizjoterapii, technik masażysta, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych.
Wykształcenie: mgr wychowania fizycznego specjalność fizjoterapia i odnowa biologiczna (AWF Gdańsk), Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku na kierunku fizjoterapia, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane kursy: kurs egzaminatora w zawodzie technik masażysta, kurs dot. zmian w prawie oświatowym, kształcenie modułowe w szkole zawodowej, innowacyjne programy nauczania.

Pozostałe dokonania zawodowe: autor projektu oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad projektem „Giżycki MEDYK – najlepszy absolwent na rynku pracy”, przygotowanie do realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, autor projektu oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad projektem „Nauka z pasją drogą do sukcesu”, autor i koordynator projektu „Szkoła z pasją – zawód z przyszłością”. W latach 2010 – 2015 autor 4 projektów unijnych na kwotę prawie 2 000 000 zł skierowanych do wszystkich uczniów kierunków medycznych szkoły, w ramach których realizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne, staże zawodowe i wyjazdy studyjne oraz zakup wyposażenia dydaktycznego na kwotę ponad 260 000 zł.

Prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek na dwóch kursach kwalifikacyjnych z zakresu sterylizacji medycznej (jedyna szkoła policealna w Polsce). Akredytacja Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej. Organizacja kształcenia na 8 nowych kierunkach medycznych i
społecznych w szkole policealnej: ratownik medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekunka dziecięca.
Realizacja 2 innowacji pedagogicznych w kształceniu opiekuna medycznego, ratownika medycznego. Organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu sterylizacji medycznej i zakażeń szpitalnych oraz 2 konferencji z
zakresu ratownictwa medycznego i ratownictwa taktycznego w warunkach cywilnych.

Wieloletni radny Rady Miejskiej (2002 – 2019) w Giżycku. Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2017 – 2018.