Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Uwaga! Ważne dla osób zainteresowanych mieszkaniami „Plus”. Startujemy!

Wojciech Iwaszkiewicz, 12 marca 2019

Rozpoczynamy bardzo ważny etap w planowanej budowie 100 mieszkań, które miałyby zostać wybudowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w ramach programu Mieszkanie Plus. To niezwykle ważna faza, pozwalająca poznać szczegółowe oczekiwania i wymagania potencjalnych najemców. Zapraszam zatem wszystkie osoby, które są zainteresowane najmem mieszkania (z docelowym dojściem do własności po 25 latach) do składania wniosków. Wniosek o wynajęcie mieszkania powinien być złożony na specjalnym formularzu i musi zawierać wszystkie wymagane dane i informacje.

Wnioski o najem mieszkania będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim (pokój nr 7, listownie lub e-mailowo: urzad@gizycko.pl) od 12 marca do 15 kwietnia 2019 r.

Ważne: złożenie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy, a ma na celu oszacowanie aktualnych rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w 2019 r.

Podstawowe informacje:

  1. W ramach inwestycji ma powstać 100 mieszkań
  2. Procedura wyboru wykonawcy inwestycji ma się rozpocząć na przełomie maja i czerwca 2019 r., a inwestycja powinna być wykonana w terminie 36 miesięcy od wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy.
  3. Przewidywana stawka czynszu wraz ratą ceny nabycia lokalu powinna się mieścić w przedziale 28-35 zł/m2 miesięcznie, a jej dokładna wysokość zostanie ustalona w ramach procedury, a jej dokładna wysokość zostanie ustalona w ramach procedury, o której mowa w pkt 2, przy czym będzie możliwość ubiegania się o dopłaty do czynszu zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
  4. Lokale mieszkalne będą udostępnione na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności przewidującej, że najemca po upływie 25 lat stanie się właścicielem lokalu bez odrębnych rozliczeń
  5. Wraz z zawarciem umowy najmu, o której mowa w pkt 4 najemca zobowiązany byłby do wpłaty kaucji (zwrotnej) w wysokości nieprzekraczającej sześciomiesięcznego czynszu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności przysługujących wynajmującemu.
  6. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Partner prywatny według swojego wyboru może zrealizować inwestycję zgodnie z posiadaną przez Miasto koncepcją architektoniczno – urbanistyczną określonej powyżej lub według własnego projektu.

Osoby, które złożyły ankiety w ramach poprzedniej formuły (już nieaktualnej, bo zmieniły się zasady) otrzymają listownie nowy, dostosowany do ostatecznego rozwiązania formularz, ale jeżeli to nie sprawi problemu – prosiłbym o wypełnienie wniosku bez oczekiwania na przesyłkę. Zależy nam na tym, aby wniosków było jak najwięcej, aby móc jak najdokładniej określić popyt na najem mieszkania w tej formule. Od wyników tego badania zależy jakie mieszkania zostaną wybudowane, aby bez problemu znalazły swoich najemców. To nowatorski, trudny i pierwszy w Polsce projekt tego typu. Ale bardzo ważny. Przecierami szlaki, a z naszych doświadczeń będą korzystali inni… Cóż, ktoś musi być pierwszy… 🙂 Życzmy sobie powodzenia (wzajemnie), bo jeżeli projekt się powiedzie, będzie to nasz wspólny sukces.


Formularz wniosku do pobrania.