Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

60 lat wspólnego budowania Giżycka

Wojciech Iwaszkiewicz, 30 maja 2019

Dzisiaj swoje 60. urodziny obchodzi najstarsza giżycka spółdzielnia mieszkaniowa, w której zasobach jest obecnie już ponad 100 budynków. Jeszcze raz składam serdeczne życzenia kolejnych wielu lat sukcesów i powodzenia w realizacji ambitnych planów! Życzę tego Zarządowi Spółdzielni „Mamry” pod przewodnictwem Stanisława Tuczko, Radzie Nadzorczej z Przewodniczącą Elżbietą Kalinowską i wszystkim Pracownikom oraz Spółdzielcom i rodzinom. Z okazji pięknego Jubileuszu zostałem poproszony o „kilka słów” do okolicznościowego wydawnictwa. Mieszkając około 20 lat na Osiedlu XXX – lecia byłem świadkiem powstawania „drugiego Giżycka”, bo mój blok był pierwszym wybudowanym na XXX-lecia i z dzisiejszej perspektywy widzę to w taki sposób:

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba posiadania mieszkania. Najwięcej też spraw i problemów do rozwiązania, z którymi spotykam się na co dzień w kontaktach z giżycczanami, dotyczy właśnie kwestii mieszkaniowych. Jest to dość oczywiste, bo większość ludzi dąży do posiadania własnego „M” i dba o to, by mieszkać w jak najbardziej komfortowych warunkach. Rola spółdzielczości mieszkaniowej w tej dziedzinie jest zatem nie do przecenienia, bowiem nawet na przykładzie Giżycka trudno nie dostrzec, ile budynków i mieszkań powstało dzięki inwestycjom spółdzielni mieszkaniowych. Największą z nich jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry”, która istniejąc już 60 lat, prowadząc konsekwentną i systematyczną politykę inwestycyjną, spełnia tę najważniejszą potrzebę ogromnej części mieszkańców naszego miasta.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zabudowa Giżycka kończyła się na ul. Pionierskiej, za którą rozpościerały się tylko pola uprawne, bagna i nieużytki. W ciągu kilkunastu lat, dzięki budownictwu mieszkaniowemu – głównie spółdzielczemu, powstało tutaj w zasadzie drugie miasto, gdzie zamieszkały tysiące giżycczan. Wymagało to wyjątkowego zaangażowania i ogromnej pracy wielu ludzi – kolejnych Zarządów, pracowników i współpracowników Spółdzielni. Bardzo za tę pracę dziękuję i życzę wszystkim Spółdzielcom oraz Zarządowi i Pracownikom samych sukcesów, bo one współtworzą nasze Giżycko. Wszystkiego najlepszego z okazji pięknego Jubileuszu!

Bardzo dziękuję za dzisiejsze miłe słowa i wyróżnienie.