Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Rondo. Problemowa budowa z sierpniowym terminem

Wojciech Iwaszkiewicz, 14 lipca 2019

Długo czekaliśmy na rozpoczęcie przebudowy naszej obwodnicy i gdy po wielu latach wreszcie udało się pokonać wszystkie problemy i dopiąć wszystkie szczegóły – mogliśmy powiedzieć „NARESZCIE”, bo czekaliśmy na ten moment… ponad 10 lat. Pokonanie wszystkich przeszkód kosztowało dużo pracy i energii, ale było to zadanie priorytetowe i przekazując Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie komplet dokumentacji, aby w ogóle można było rozpocząć tę budowę, wiedzieliśmy, że I etap przebudowy DK59/63 będzie dużym, wymagającym czasu, ale koniecznym i długo oczekiwanym zadaniem. I mimo, że budowa przeciąga się, a Wykonawca nie wykazuje nadzwyczajnego zaangażowania i pomimo wyznaczenia już końcowego – bardzo trudnego terminu – na 30 sierpnia 2019 r., budowa jest kontynuowana. Obecnie w Polsce trwa fala zejść z placów budów, których umowy były zawierane przed znaczącym wzrostem cen materiałów i kosztów pracy. Na razie Wykonawca naszego ronda deklaruje kontynuowanie prac. Gdyby jednak odstąpił od dalszych robót, budowa potrwała by jeszcze… bardzo długo. Być może nawet kolejne 2 lata, o ile by się w ogóle szybko znalazł chętny na dokończenie tego zadania.

Termin zakończenia prac na naszej Obwodnicy minął 6 maja 2019 r. Obecnie GDDKiA w Olsztynie wyznaczyła Wykonawcy nieprzekraczalny termin końcowy – 30 sierpnia 2019 r. Po tym terminie Inwestor (GDDKiA w Olsztynie) zamierza podjąć bardziej drastyczne kroki. Teoretycznie oddanie wybudowanej dwujezdniowej drogi w tym roku jest wciąż możliwe, pod warunkiem, że Wykonawca zintensyfikuje prace, a pogoda jesienią będzie sprzyjająca. Wszystkie prace ziemne i w zakresie sieci – czyli te „niewidoczne”, są wykonane prawie w 100%.

Co planuje Wykonawca na lipiec?

  • wykonanie palowania pod ekrany akustyczne (w trakcie)
  • nasadzenia zieleni (w trakcie)
  • prace elektryczne
  • stabilizację podbudowy jezdni
  • ustawianie krawężników
  • prace przygotowujące wykonanie ronda

Na ostatniej radzie budowy, która odbyła się w tym tygodniu, kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy wyjaśniali sytuację na placu budowy deklarując przyspieszenie w lipcu i w sierpniu. Co będzie po 30 sierpnia, niestety dzisiaj nie wiemy. Decyzja GDDKiA w Olsztynie zapewne będzie uzależniona od statusu i zaawansowania prac. Wszyscy liczymy na to, że rzeczywiście Wykonawca pokona swoje problemy i w tym roku dokończy budowę. Planując ze Starostą przebudowę Alei 1 Maja w zeszłym roku, zakładaliśmy ukończenie prac na obwodnicy do końca maja i z takim założeniem był składany wniosek o dofinansowanie, które trzeba wykorzystać w tym roku. Na razie wstrzymałem ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Drzymały, aby nie komplikować sprawy jeszcze bardziej, a ubytki w jezdni zostały naprawiane przez Miejski Zakład Komunalny, choć cała jezdnia jest już znacznie zużyta i nie da się jej ciągle doraźnie łatać, a powinna być wykonana na nowo.