Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Odsłaniamy jezioro

Wojciech Iwaszkiewicz, 31 lipca 2019

Stary zużyty, cieknący i nie nadający się już do użytkowania budynek starej „Bazy” przechodzi (wreszcie) do historii. Co prawda trwają jeszcze prace porządkowe, a teren wymaga „dopieszczenia”, ale uważam, że nawet w obecnym stanie jest dużo lepiej. Odsłoniło się jezioro, a nasza najcenniejsza przestrzeń dostała zdecydowanie więcej „oddechu”. I tak zostanie; na pewno na dłuższy czas. Jesienią rozpocznie się tutaj remont basenu portowego, a po uchwaleniu planu miejscowego terenu plaży miejskiej i przeprowadzeniu jej modernizacji, rozważymy, co będzie dla tego terenu najlepsze. Na pewno nie powinien być on sprzedany. Uważam, że Miasto powinno zachować kontrolę na jak najdłuższym odcinku nabrzeża. Być może powinien powstać tu drugi port miejski, a może lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie komuś zarobkowania np. na podstawie umowy dzierżawy. Na pewno będzie potrzebna szersza analiza i debata samorządowa. Wielokrotnie słyszę od odwiedzanych mnie mieszkańców – tych mieszkających obecnie w Giżycku, ale i tych, którzy do swojego miasta chcieliby powrócić, że samorząd w pierwszej kolejności powinien stwarzać możliwości do zarobkowania i rozwoju gospodarczego, a nie wyręczać z tego przedsiębiorców. Jakaś słuszność w tym jest… Ale i ryzyko.

Dlaczego z ostateczną decyzją należy się wstrzymać? Po pierwsze: uważam, że najpierw trzeba zagospodarować plażę miejską, a po drugie: docierają do mnie wiarygodne informacje, że niebawem w Giżycku rozpoczną się co najmniej 2 prywatne inwestycje na giżyckim nabrzeżu. Trzeba będzie ocenić stopień ich oddziaływania na rynek i wpływ na popyt na usługi. Do tego czasu teren po byłej „Bazie” należy uporządkować i zagospodarować pod wypoczynek i rekreację np. w postaci drewnianych podestów, ławek i małej architektury. Do takiego zasłaniania Niegocina nie należy już wracać. Żeglarze otrzymali nową jakość w „nowej Bazie”, niech i nowa jakość zagości na „starych śmieciach”. 🙂


Tak było jeszcze miesiąc temu:


Tak jest obecnie – zdjęcie z tej samej perspektywy:

Historyczna siedziba MBSW:

Obecna siedziba MBSW:

#PozytywneZmiany