Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Rondo. GDDKiA jednak odstępuje od umowy

Wojciech Iwaszkiewicz, 14 listopada 2019

Dzisiaj otrzymałem informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie o tym, że zdecydowano odstąpić od umowy z Wykonawcą przebudowy fragmentu DK59 w Giżycku czyli budowy ronda wraz z dojazdami na skrzyżowaniu ul. Obwodowej, Nowowiejskiej i Świderskiej. Wszyscy z niepokojem obserwowaliśmy relatywnie nikłe postępy prac i nieubłaganie upływające dni. Osobiście również zgłaszałem uwagi do protokołów rad budowy oraz zwróciłem się pisemnie do Zarządu i Rady Nadzorczej firmy wykonawczej, pisząc, że przeciągająca się budowa utrudnia nam życie i znacznie komplikuje ruch – szczególnie latem. Na radach budowy również inni uczestnicy wielokrotnie wyrażali dezaprobatę ws. sposobu prowadzenia prac przez Wykonawcę, aż wyznaczony został ostateczny termin ukończenia budowy do 30 sierpnia 2019 r. Kiedy i ten nie został dotrzymany, GDDKiA w Olsztynie wezwała Wykonawcę do oddania kompletnego zadania do końca października. Niestety w tym terminie budowy nie ukończono i w związku z tym postanowiono od umowy odstąpić.

Co to oznacza? Teraz przed GDDKiA dość skomplikowana procedura wyegzekwowania wszystkich dokumentów, zinwentaryzowania budowy i znalezienia nowego Wykonawcy. Przerwa w pracach potrwa zapewne kilka miesięcy. Oby udało się je rozpocząć przed wakacjami. Tyle o tę przebudowę walczyliśmy… Samo projektowanie trwało ponad 10 lat! Szkoda, że tak musiał zakończyć się ten etap, ale wierzę, że Dyrekcja GDDKiA podjęła najbardziej słuszną i racjonalną decyzję.

Sytuacja ta obrazuje także sytuację na rynku budowlanym; nie tylko drogowym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest wyspecjalizowaną, profesjonalną i specjalistyczną jednostką rządową. Realizuje ogromne, miliardowe inwestycje pod rozbudowanym nadzorem, a mimo to jest w wielu sytuacjach jest bezsilna wobec postawy Wykonawcy. Całkiem niedawno zrywane były kontrakty z innymi Wykonawcami na niektórych drogach ekspresowych i autostradach. Wykonawcy także zgłaszają swoje problemy – głównie drożejące materiały i brak kadry. Na każdej budowie, która trwa dłużej niż rok, mogą wystąpić takie ryzyka. Dotykały one również miejskich inwestycji, jednak udawało nam się kryzysowe sytuacje rozwiązywać i wszystkie budowy są kompletnie wykonywane. Przy okazji projektowania przebudowy naszej „obwodówki” poznałem dość dobrze kadrę olsztyńskiego oddziału GDDKiA i wysoko oceniam kompetencje kadry zarządzającej i pracowników GDDKiA. Wierzę, że ta trudna decyzja jest wynikiem dogłębnej analizy i ufam w jej słuszność. Zostaje nam zatem czekać na nowego Wykonawcę i szybkie dokończenie budowy. Oby przed wakacjami…