Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Szukamy wykonawców na nowe mieszkania

Wojciech Iwaszkiewicz, 17 listopada 2019

Już czwarty raz ogłosiliśmy przetarg na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego, w którym pierwotnie zaprojektowaliśmy 15 mieszkań, a po zmianach projektowych na ostatniej kondygnacji i zaplanowaniu mieszkań wspomaganych dla osób o specjalnych potrzebach – 13 lokali. Oferty w poprzednich postępowaniach zbliżały się do 5 000 000 zł i pomimo tego, że na budowę otrzymaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, znacznie przewyższało to nasze możliwości, więc przetargi unieważniałem. Oby tym razem udało się otrzymać zadowalającą ofertę, bo budowa mieszkań jest jednym z priorytetów. Cena jednak musi się mieścić w jakimś racjonalnym przedziale, bo w innym wypadku nie byłoby sensu budować własnego budynku, skoro po niższych cenach można by nabyć takie mieszkania na rynku pd spółdzielni lub developerów.

Ruszyła także procedura budowy 100 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus

Oto najważniejsze informacje, na które zapewne oczekuje ponad 300 rodzin.

  • Na początku listopada w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego”.
  • Publikacja ww. ogłoszenia formalnie rozpoczyna procedurę zmierzającą do wyboru partnera prywatnego (przedsiębiorcy), który zrealizuje projekt, tj. wybuduje budynki z lokalami mieszkalnymi (100 mieszkań).

Zakładany harmonogram

  1. publikacja ogłoszenia o zamówieniu | listopad 2019 r.
  2. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | grudzień 2019 r.
  3. negocjacje z Partnerami Prywatnymi | styczeń 2020 r. – czerwiec 2020 r.
  4. opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproszenie do składania ofert | czerwiec 2020 r.
  5. składanie ofert | wrzesień 2020 r.
  6. otwarcie, ocena ofert | wrzesień 2020 r.
  7. podpisanie umowy o PPP | październik 2020 r.
  8. zamknięcie finansowe | grudzień 2020 r.


Trzeba jednakże zastrzec, że jest to harmonogram wstępny, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od przebiegu procedury mającej na celu wybór partnera prywatnego (przedsiębiorcy, który wybuduje mieszkania).


I najważniejsze:
wraz z podpisaniem umowy o PPP, która będzie regulowała zasady budowy mieszkań, skieruję pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie zasad najmu mieszkań, który regulowałby procedurę wyłonienia najemców. Dopiero więc po podpisaniu umowy o PPP i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w sprawie zasad najmu, możliwe będzie formalne składanie wniosków o najem lokali mieszkalnych.

O postępach prac związanych z realizacją tych projektów będę oczywiście informował na bieżąco. Najważniejsze, że wszystkie niezbędne dokumenty już mamy i przeszliśmy także skomplikowaną procedurę wstępną.