Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Budżet na 2020 rok musi być oszczędny, ale będzie też dużo pracy

Wojciech Iwaszkiewicz, 19 listopada 2019

Uffff… Prace nad projektem budżetu na 2020 rok już za nami. W tym roku były one wyjątkowo trudne i pracochłonne, ponieważ w trakcie roku nastąpiły dość poważne zmiany, które mają swoje odbicie w dużo większych wydatkach przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów samorządów. Przedstawiając to na przykładnie budżetu domowego, to tak jakby przy rosnących opłatach i kosztach życiowych, zamiast podwyżki, obniżono Państwu wynagrodzenia. Z jednej strony – to bardzo dobrze, że zmniejsza się obciążenia podatkowe i ludzie mają więcej pieniędzy do dyspozycji, jednak zgodnie z zasadą, że „w przyrodzie nic nie ginie” – ma to swoje odbicie w budżetach gmin, których jednym z głównych dochodów jest udział w podatkach. Mówiąc inaczej: im więcej podatku dochodowego zapłacą mieszkańcy, tym więcej pieniędzy jest w budżecie miasta. Po obniżeniu skali podatkowej z 18 na 17% i do 0% dla osób poniżej 26. roku życia, wpływy z udziałów w podatkach spadły nam o około 3 000 000 zł. To jest poważny ubytek, mający odbicie w wydatkach, które muszą być ograniczone.

Dodatkowo na założenia budżetowe miały wpływ przede wszystkim:

 • koszty zarezerwowane na szpital | 2 600 000 zł
 • znaczący wzrost kosztów oświaty | realnie ponad 10 000 000 zł
 • spodziewana podwyżka cen prądu | na dziś nieznana wysokość, konieczne jednak zabezpieczenie
 • spodziewana podwyżka opłat za odpady | na dziś nieznana wysokość, konieczne jednak zabezpieczenie
 • wzrost minimalnego wynagrodzenia | około 1 000 000 zł

Trudniejsza sytuacja i zamiar przejęcia prowadzenia szpitala nie oznaczają, że nie zaplanowaliśmy żadnych inwestycji, musieliśmy jednak zrezygnować z części planowanych na przyszły rok zadań – przede wszystkim drogowych, które są bardzo kosztowne. Po prostu nie było wyjścia… Muszą jeszcze poczekać. Głównie będą natomiast kontynuowane – co oczywiste – inwestycje rozpoczęta lub te, na które uzyskaliśmy lub staramy się o dofinansowania. Wydatki majątkowe i tak będą bardzo wysokie, bo na łączną kwotę prawie 30 000 000 zł.

Co zostało zaplanowane:

KOMUNIKACJA

 • Budowa drogi ul. Róży Wiatrów (etap II)
 • Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej
 • Przebudowa fragmentu drogi ul. Struga w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych
 • Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku (GBO)
 • Mazurska Pętla Rowerowa / Etap I
 • Nowa organizacja przestrzeni nad Kanałem Łuczańskim: zakup i montaż domków handlowych na Placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza, oraz zakup i montaż słupków automatycznych na ul. Nadbrzeżnej

NABRZEŻA

 • Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” czyli kontynuacja przebudowy nabrzeży
 • Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających w Ekomarinie

SPORT I EDUKACJA

 • Budowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 4 II etap budowy boiska wielofunkcyjnego
 • Kontynuacja termomodernizacji w budynkach oświatowych

INWESTYCJE KOMUNALNE

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego
 • Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych
 • Budowa kolumbarium
 • Budowa schroniska dla zwierząt
 • Zagospodarowanie podwórka na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7

TWIERDZA

 • remont muru Carnot’a i budowa ścieżek rowerowych wokół twierdzy czyli projekt „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”
 • przebudowa oświetlenia wraz z iluminacją od Bramy Giżyckiej do amfiteatru

SENIORZY

 • Podniesienie jakości i skuteczności usług w ramach prowadzonej działalności Centrum Integracji Społecznej czyli dostosowanie budynku dla potrzeb seniorów.


Przed nami dość trudny rok, pełen wyzwań, z których najważniejszym będzie prawdopodobnie szpital. Warto przy tym podkreślić, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko, że właśnie szpital jest najważniejszy, a pozostałe wydatki muszą być odroczone. To bardzo racjonalne stanowisko wyrażone pełną świadomością skali tego wyzwania i skali pracy do wykonania. Ja również uważam, że szpital dla miasta jest nie tylko zabezpieczeniem zdrowotnym, nie tylko dużym zakładem pracy, ale nieodłącznym elementem miasta. Z tego powodu zabezpieczam nie 2 000 000 zł, a 2 600 000 zł, aby zachować pewną rezerwę, gdyby nagle pojawiła się taka konieczność. Niestety znaczny wzrost kosztów powoduje, że nie da się też już utrzymać stawek podatkowych ustalonych kilka lat temu. Muszą już zostać urealnione.