Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Giżycka Ochrona Zdrowia czyli… Szpital Miejski (?)

Wojciech Iwaszkiewicz, 22 grudnia 2019

Pani Prezes Anita Karnacewicz (z prawej)

Zbliża się niezwykle ważny czas dla giżyckiego szpitala, który w wyniku błędnych decyzji samorządu powiatowego popadł w niezwykle skomplikowaną sytuację, którą nawet ciężko zdefiniować. Niezakończony spór sądowy z prywatnym operatorem powoduje, że dzisiaj niejasny jest status własnościowy, a zbliżający się termin zapłaty największej raty każe z niezwykłą troską i uwagą obserwować rozwój wydarzeń w najbliższych tygodniach.
Mimo, że do tej pory Miasto nie prowadziło szpitala, uważam, że nie możemy stać biernie i tylko obserwować rozwój sytuacji. Trzeba spróbować mieć na nią wpływ, bo Giżycko nie może zostać bez szpitala! Ratunkiem i wyjściem z tej patowej sytuacji może być przejęcie lecznicy przez inny podmiot. Z taką propozycją zwrócił się do mnie Starosta, a Rada Miejska zaakceptowała utworzenie spółki pod nazwą Giżycka Ochrona Zdrowia, której zadaniem miałoby być nabycie szpitala od Powiatu. Wszystko jednak determinuje czas. A w zasadzie jego brak, ponieważ sytuacja może stać się dynamiczna.

Aby jak najszybciej uruchomić działalność miejskiej spółki, która ma nabyć szpital, należało powołać Prezesa, który ją zorganizuje. Z powodu deficytu czasu stanowisko to, pomijając czasochłonną i niepewną procedurę konkursową, zaproponowałem osobie, która już od dłuższego czasu jest już w szpitalu, a ponadto w zeszłym roku została wybrana w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządzającego (nie była osobą odpowiedzialną za realizację spłaty układu, lecz za funkcjonowanie lecznicy); jednocześnie w wystarczająco wysokim stopniu zna specyfikę i sytuację szpitala. Tą osobą jest Pani Anita Karnacewicz, która wyraziła zgodę na przygotowanie spółki do tej procedury.

Pani Anita Karnacewicz ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wystarczające doświadczenie, m.in.:

  • Master of Business Administration (MBA) w zarządzaniu w ochronie zdrowia | SGH w Warszawie
  • podyplomowe studia menadżerskie | SGH w Warszawie
  • zarządzanie przedsiębiorstwem | UWM w Olsztynie

Ponadto jest menadżerem i prokurentem w jednej z olsztyńskich spółek medycznych, była koordynatorem przychodni w jednym ze szpitali, a poza zajęciami menadżerskimi – co wielu zdaje się zaintrygowało – realizuje swoje hobby prowadząc od niedawna cukiernię. W naszej Giżyckiej Ochronie Zdrowia na dzisiaj ma wyznaczony tylko jeden zasadniczy i priorytetowy cel zarządczy – zorganizowanie spółki i przygotowanie jej do nabycia szpitala. Jeżeli procedura powiedzie się i Miasto rozpocznie prowadzenie szpitala, najprawdopodobniej zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Prezesa GOZ sp. z o.o., a wyłoniona w nim osoba będzie odpowiedzialna za ustabilizowanie sytuacji szpitala. Zakładamy, że będzie to, jak obecnie, szpital 11 – oddziałowy i ani pacjenci ani mieszkańcy nie powinni zauważyć zmiany. Wierzę, że to się uda. Jeżeli nie, szpital będzie taki, na jaki nas będzie stać.

Bardzo dziękuję kadrze szpitala za współpracę i zrozumienie powagi sytuacji. To historyczna chwila. Spółka jest już zgłoszona do KRS i posiada także rachunek bankowy. Przed nami jeszcze dużo pracy, ryzyk, zagrożeń i niepewności. Powodzenia, Pani Anito!


Więcej informacji – konferencja prasowa z 16 grudnia 2019 r.