Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Nowe place zabaw w przedszkolach w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska

Wojciech Iwaszkiewicz, 9 marca 2020

To już oficjalne! Wraz z naszymi litewskimi przyjaciółmi z Vareny otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa-Polska na realizację projektu „przedszkolnego”, w ramach którego zmodernizowane zostaną przestrzenie wokół naszych miejskich przedszkoli – czyli Przedszkola Nr 1 na ul. Drzymały i Przedszkola Nr 4 na ul. Jagiełły. Informacja ta cieszy wyjątkowo, ponieważ tylko 25 wniosków spośród 66 złożonych zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania, w tym oczywiście nasz.

Całkowity budżet projektu: 518 415,96 euro
Gmina Miejska Giżycko Beneficjent wiodący: 269 652,77 euro, dofinansowanie: 229 204,85 euro,
Administracja Miasta Varena: 248 763,19 euro, , dofinansowanie: 211 448,71 euro.

Przedszkola miejskie przeszły termomodernizacje i remonty. Teraz zmieni się ich otoczenie.

Poza modernizacją placów zabaw i zakupem sprzętu multimedialnego, projekt zakłada stworzenie sieci współpracy pomiędzy nauczycielami i przedstawicielami instytucji pozarządowych. W ramach współpracy przedszkoli będą promowane zasady zdrowego stylu życia, wyrabiania nawyków prozdrowotnych i działań ruchowych. Projekt zakłada także organizację wspólnych szkoleń dla nauczycieli oraz warsztatów transgranicznych, olimpiad transgranicznych, wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz lokalnych wydarzeń z udziałem seniorów, młodzieży szkolnej, włączając w to akcje dobroczynne.

Bardzo dziękuję naszym Partnerom z Vareny oraz moim współpracownikom, a w zasadzie współpracowniczkom z Biura Projektów w Urzędzie Miejskim czyli Jagodzie Nowickiej i Marii Czetyrbok oraz Sylwii Nowak, która odpowiadała za ten projekt.