Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Gdzie ta keja? Wysyłam zapytanie do naszych Parlamentarzystów

Wojciech Iwaszkiewicz, 21 kwietnia 2020

Od wczoraj otrzymuję wiele pytań. Porty mogą działać, czy nie? Co z Ekomariną? Ano właśnie… Z jednej strony Wody Polskie rekomendują żeglugę z zachowaniem ostrożności, z drugiej… jest zakaz prowadzenia portów. Poprosiłem o opinię prawną w tej sprawie. Oto jej treść:

Rada Ministrów w rozporządzeniu z 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w § 8 ust. 1 lit. d ustanowiła czasowe (od 31 marca 2020 do odwołania) ograniczenie w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness.
W rozporządzeniu RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dział 93 „DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA” obejmuje działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
W dziale tym usytuowana jest podklasa
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkową i rekreacyjną
– transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych Systematyka PKD jednoznacznie wskazuje, że działalność przystani jachtowych, a taką działalność prowadzi Port Ekomarina, została czasowo ograniczona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
Przez prowadzenie działalności przystani jachtowych należy rozumieć wszelkie czynności wykonywane przez jednostkę, w tym wodowanie jachtów.

Zapis o ograniczeniu działalności przystani jachtowych obecnie uniemożliwia wykonywanie prostych prac jak np. wodowanie jednostek. Branża żeglarska wnosi o zmianę zapisów w taki sposób, aby z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dystans, środki ochrony indywidualnej) umożliwić zrzucenie jednostek z lądu na wodę. Pozwoli to sprawniej przygotować porty do pracy, po zniesieniu obostrzeń i umożliwi prace porządkowe na lądzie.
Dla branży Wielkich Jezior Mazurskich to bardzo istotna sprawa. Warto dodać, że Urząd Morski w Gdyni od wczoraj zezwolił na żeglugę w pasie przybrzeżnym.

Jutro o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy zwrócę się do wszystkich parlamentarzystów naszego regionu, ale już dziś sprawą zainteresowała się Pani Senator Małgorzata Kopiczko, którą zadzwoniła do mnie w tej sprawie i jeszcze dzisiaj miała interweniować. Jutro otrzyma także oficjalne pismo. Miejmy nadzieję, że sprawa szybo się wyjaśni i porty będą mogły, choć w ograniczonym zakresie, świadczyć usługi. To dla nas bardzo ważne.