Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Przystępujemy do prac nad zagospodarowaniem plaży

Wojciech Iwaszkiewicz, 4 sierpnia 2020

We wrześniu mają zacząć się prace związane z budową restauracji na wodzie. Zaczynamy i my. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie Plaży Miejskiej na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w Giżycku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Etap I”.

Celem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie obszaru tzw. Plaży Miejskiej w Giżycku (w zakresie określonym w I etapie) poprzez stworzenie wyjątkowego, unikalnego obszaru rekreacyjnego z gminną zielenią urządzoną skomponowaną z naturalnym pięknem krajobrazu związanego z bezpośrednim sąsiedztwem jeziora Niegocin, przy jednoczesnym stworzeniu na tym obszarze atrakcyjnych architektonicznie i funkcjonalne obiektów usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego.

Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Miejska Giżycko dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia, ostatecznych ram Przedsięwzięcia, rozwiązań przestrzennych i technicznych, modelu finansowania Przedsięwzięcia i źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do jego sfinansowania, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendację w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji i założeń.

Więcej informacji w Wydziale Mienia i BIP.