Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Cezary Piórkowski

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta jest Pełnomocnikiem Burmistrza ds. ochrony zdrowia.


SYLWETKA ZAWODOWA

Dyrektor (1999 – 2015) Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku oraz
nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego, anatomii, fizjologii, teorii masażu, kinezyterapii, fizykoterapii – na kierunku technik fizjoterapii, technik masażysta, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych.
Wykształcenie: mgr wychowania fizycznego specjalność fizjoterapia i odnowa biologiczna (AWF Gdańsk), Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku na kierunku fizjoterapia, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane kursy: kurs egzaminatora w zawodzie technik masażysta, kurs dot. zmian w prawie oświatowym, kształcenie modułowe w szkole zawodowej, innowacyjne programy nauczania.

Pozostałe dokonania zawodowe: autor projektu oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad projektem „Giżycki MEDYK – najlepszy absolwent na rynku pracy”, przygotowanie do realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, autor projektu oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad projektem „Nauka z pasją drogą do sukcesu”, autor i koordynator projektu „Szkoła z pasją – zawód z przyszłością”. W latach 2010 – 2015 autor 4 projektów unijnych na kwotę prawie 2 000 000 zł skierowanych do wszystkich uczniów kierunków medycznych szkoły, w ramach których realizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne, staże zawodowe i wyjazdy studyjne oraz zakup wyposażenia dydaktycznego na kwotę ponad 260 000 zł.

Prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek na dwóch kursach kwalifikacyjnych z zakresu sterylizacji medycznej (jedyna szkoła policealna w Polsce). Akredytacja Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej. Organizacja kształcenia na 8 nowych kierunkach medycznych i
społecznych w szkole policealnej: ratownik medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekunka dziecięca.
Realizacja 2 innowacji pedagogicznych w kształceniu opiekuna medycznego, ratownika medycznego. Organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu sterylizacji medycznej i zakażeń szpitalnych oraz 2 konferencji z
zakresu ratownictwa medycznego i ratownictwa taktycznego w warunkach cywilnych.

Wieloletni radny Rady Miejskiej (2002 – 2019) w Giżycku. Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2017 – 2018.