Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Roman Łożyński

r_lozynskiSpecjalista w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, absolwent Politechniki Warszawskiej (Elektronika i Telekomunikacja). Ostatnio zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający w firmie z branży nowych technologii działającej na terenie Europy i Azji, odpowiedzialny za współtworzenie oraz realizację strategii firmy, zarządzanie operacyjne i koordynację pracy działów, także w zakresie odpowiedzialności za rachunek zysków i strat oraz reprezentowanie firmy w relacjach biznesowych na zewnątrz.

Wcześniej zatrudniony również w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialny za utrzymanie węzła telekomunikacyjnego oraz modernizację i rozbudowę sieci i węzłów światłowodowych oraz sieci abonenckiej, telefonii VoIP, administrację IT, integrację systemów komputerowych stacjonarnych i mobilnych, instalację i konfigurację oraz utrzymanie systemów telekomunikacyjnych.

Posiada również licencję zarządcy nieruchomości, ukończone kursy z zakresu audytu energetycznego i świadectw energetycznych budynków, Oracle Service Bus Administrator, doświadczenie w instalacjach bezprzewodowych WiFi 2,4 GHz, 5 GHz oraz Database Administration Certificate VoIP Nortell, doświadczenie w instalacjach telefonii VoIP. (Global Knowledge Richardson TX, USA): Certyfikat Instalatora Sieci LAN Emiter.

Zakres odpowiedzialności:
Wydział Mienia, Wydział Planowania i Inwestycji, Biuro Informatyki oraz nadzór nad Giżyckim Centrum Kultury a także zastępstwo burmistrza.


I Zatępca Burmistrza w latach 2015 – 2019.

DZIĘKUJĘ!