Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!
 • Rondo. GDDKiA jednak odstępuje od umowy

  Dzisiaj otrzymałem informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie o tym, że zdecydowano odstąpić od umowy z Wykonawcą przebudowy fragmentu DK59 w Giżycku czyli budowy ronda wraz z dojazdami na skrzyżowaniu ul. Obwodowej, Nowowiejskiej i Świderskiej. Wszyscy z niepokojem obserwowaliśmy relatywnie nikłe postępy prac i nieubłaganie upływające dni. Osobiście również zgłaszałem uwagi do protokołów rad budowy oraz zwróciłem się pisemnie do Zarządu i Rady Nadzorczej firmy wykonawczej, pisząc, że przeciągająca się budowa utrudnia nam życie i znacznie komplikuje ruch - szczególnie latem. Na radach budowy również inni uczestnicy wielokrotnie wyrażali dezaprobatę ws. sposobu prowadzenia prac przez Wykonawcę, aż wyznaczony został ostateczny termin ukończenia budowy do 30 sierpnia 2019 r. Kiedy i ten nie został dotrzymany, GDDKiA w Olsztynie wezwała Wykonawcę do oddania kompletnego zadania do końca października. Niestety w tym terminie budowy nie ukończono i w związku z tym postanowiono od umowy odstąpić. Co to oznacza? Teraz przed GDDKiA dość skomplikowana procedura wyegzekwowania wszystkich dokumentów, zinwentaryzowania budowy i znalezienia nowego Wykonawcy. Przerwa w pracach potrwa zapewne kilka miesięcy. Oby udało się je rozpocząć przed wakacjami. Tyle o tę przebudowę walczyliśmy... Samo projektowanie trwało ponad 10 lat! Szkoda, że tak musiał zakończyć się ten etap, ale wierzę, że Dyrekcja GDDKiA podjęła najbardziej słuszną i racjonalną decyzję. Sytuacja ta obrazuje także sytuację na rynku budowlanym; nie tylko drogowym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest wyspecjalizowaną, profesjonalną i specjalistyczną jednostką rządową. Realizuje ogromne, miliardowe inwestycje pod rozbudowanym nadzorem, a mimo to jest w wielu sytuacjach jest bezsilna wobec postawy Wykonawcy. Całkiem niedawno zrywane były kontrakty z innymi Wykonawcami na niektórych drogach ekspresowych i autostradach. Wykonawcy także zgłaszają swoje problemy - głównie drożejące materiały i brak kadry. Na każdej budowie, która trwa dłużej niż rok, mogą wystąpić takie ryzyka. Dotykały one również miejskich inwestycji, jednak udawało nam się kryzysowe sytuacje rozwiązywać i wszystkie budowy są kompletnie wykonywane. Przy okazji projektowania przebudowy naszej "obwodówki" poznałem dość dobrze kadrę olsztyńskiego oddziału GDDKiA i wysoko oceniam kompetencje kadry zarządzającej i pracowników GDDKiA. Wierzę, że ta trudna decyzja jest wynikiem dogłębnej analizy i ufam w jej słuszność. Zostaje nam zatem czekać na nowego Wykonawcę i szybkie dokończenie budowy. Oby przed wakacjami...
 • Dzień Niepodległości świętujmy radośnie!

  Od 3 lat obchody Dnia Niepodległości odbywają się w nieco zmienionej formule. We współpracy z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną postanowiliśmy wprowadzić element bardziej radosnego świętowania, organizując piknik patriotyczny. Zawsze jakoś brakowało mi wyjątkowego zaakcentowania Święta Niepodległości, aby po części oficjalnej, nie rozchodzić się, a zachęcić do pozostania, do rozmów i wspólnego świętowania. Poprzednie lata pokazały, że ten kierunek jest właściwy i ma duże szanse się przyjąć. Dużym zainteresowaniem cieszył się przede wszystkim pokaz sprzętu wojskowego oraz wojskowa grochówka, a rok temu patriotyczne karaoke! W tym roku skorzystamy na Placu Piłsudskiego rozstawiona została scena 15 Brygady, a także wojskowy namiot, w którym będą ustawione stoliki. Przed nami jedno z ważniejszych świąt państwowych. Zapraszam zatem na uroczyste obchody Święta Niepodległości, które rozpoczną się tradycyjnie mszą w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Św. Brunona (10:00). Po mszy nastąpi przemarsz, uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów pod pomnikami. A po części oficjalnej odbędzie się "Biało-Czerwony Bieg Niepodległości" i "Piknik patriotyczny", organizowany we współpracy z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Zapraszam! Dla zachęty kilka zdjęć z ubiegłych lat... Deszczu nie było... Ale za to był śnieg... :) fot. mojegizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski fot. mojegizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski fot. mojegizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski Dzisiaj także wiele wydarzeń w Klubie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, przy ul. Mazurskiej, gdzie również zapraszam!
 • Dziękuję, Panie Generale! Powodzenia na nowym stanowisku!

  Dowódca 15GBZ gen. bryg. N. Iwanowski i my - burmistrzowie miast garnizonów Brygady ;) Dzisiaj odebrałem telefon od Dowódcy naszej Brygady - gen. Norberta Iwanowskiego. Przypomnienie o zaproszeniu na niedzielny piknik przy Klubie 15 Brygady "Służymy Niepodległej" (swoją drogą - przekazuję Państwu również to zaproszenie; w niedzielę od 11:00 przy Klubie Brygady na ul. Mazurskiej wojsko przygotowało wiele atrakcji) i... informacja, że decyzją przełożonych Dowódca żegna się z Giżyckiem i obejmuje nowe stanowisko. Oczywiście gratuluję wysokiej oceny służby i życzę powodzenia na nowym stanowisku, ale jednocześnie szkoda, że ten moment musiał nastąpić, bo współpracowało mi się doskonale. Bardzo dziękuję za tę współpracę, Panie Generale i zapraszam do Giżycka w każdej wolnej chwili!   NIEDZIELA KLUB 15 GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 • Strefa Płatnego Parkowania. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania (całorocznej - w centrum i sezonowej - w okolicach kanału i plaży). Co oczywiste sprawa wzbudza duże zainteresowanie i wywołuje wiele pytań. Nic dziwnego - to chyba pierwsza w historii naszego miasta próba uregulowania kwestii parkingowych systemowo. I choć ustanowienie takiego systemu jest realizacją postulatów wielu giżycczan i przedsiębiorców, aby kompleksowo rozwiać wszelkie wątpliwości, przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Czy można zwolnić z opłat mieszkańców Giżycka, obciążając nimi tylko turystów? Nie można. To byłoby niezgodne z prawem. Wszyscy użytkownicy dróg publicznych muszą być traktowani jednakowo. Przypomnę, że podobny problem był już przedmiotem dyskusji w 2017 rok i dotyczył opłat za wstęp do twierdzy ("Nowy cennik dla Twierdzy. Cena biletu wg kryterium zamieszkania niezgodna z prawem..."). Jedyne preferencje mogą być zastosowane w opłatach abonamentowych - i takie są przewidziane (20 zł / miesiąc dla osób mieszkających przy odcinkach ulic objętych strefą i posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca oraz 40 zł dla osób posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca, ale mieszkających poza strefą). Dlaczego strefą są objęte tylko miejsca do parkowania, a nie całe obszary miasta? Był rozważany wariant objęcia strefą całych obszarów, ale spowodowałoby to 2 poważne i dość oczywiste konsekwencje. Pierwsza: płatne byłyby także podwórka, a zatem mieszkańcy "z urzędu" by zostali objęci opłatami, a tego chcieliśmy uniknąć. Druga: spowodowałoby to konieczność ustawienia większej liczby parkometrów, co mogłoby się przełożyć na cennik strefy. Czy pierwsza godzina mogłaby być bezpłatna? Takie rozwiązanie nie ma sensu, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych (art. 13b ust. 4 punkt 1 oraz ust. 5) przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju. Przepisy te wyraźnie określają, że opłata powinna zostać ustalona w odniesieniu do 1. godziny oraz wyraźnie określają progresję opłaty. Pod względem matematycznym, jeżeli pierwsza godzina postoju będzie wynosiła 0 zł to 2. oraz 3. godzina postoju również powinna wynosić zero złotych, a biorąc pod uwagę fakt, że 4. i kolejna godzina nie mogą być droższe niż pierwsza to w dalszym ciągu musiałoby być 0 zł. Czy pierwsze pół godziny mogłoby być bezpłatne? Teoretycznie tak, ponieważ ustawa nie określa stawek opłat za pierwsze pół godziny, jednak takie rozwiązanie byłoby bardzo trudne do kontroli i wymagałoby obsługi strefy przez większą liczbę kontrolerów. To byłyby dodatkowe koszty i wpłynęłoby na cennik. Dlaczego w uchwale nie ma np. Placu Piłsudskiego? Uchwała dotyczy wyłącznie dróg publicznych, a Plac Piłsudskiego nie jest drogą publiczną. Nie oznacza to, że nie może być objęty opłatami. Może ale w odrębnej procedurze. Kiedy postój w strefie jest bezpłatny? Miejsca w całorocznej strefie są objęte opłatami od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. Bezpłatnie zatem można zostawić pojazd na wieczór i noc oraz w weekendy. W strefie sezonowej opłaty będą obowiązywały od 8.00 do 18.00. Czy założenia SPP były konsultowane z Zarządem Dróg Powiatowych? Tak. Taki jest obowiązek. Wszystkie postulowane przez ZDP korekty zostały uwzględnione. Czy strefa płatnego parkowania jest źródłem zwiększenia dochodów miasta? Nie. Ze względu na duże koszty stałe i zjawisko unikania opłat, dochód jest trudny do wypracowania, a ponadto pieniądze pochodzące z opłat za parkowanie są "znaczone" i muszą być wykorzystane na konkretny cel związany z drogami i zielenią. Na inne cele nie mogą być wydatkowane. Czy Giżycko nie jest zbyt małym miastem do ustanowienia strefy płatnego parkowania? W naszym województwie strefy funkcjonują w mniejszych lub podobnych pod względem wielkości miastach np. w Kętrzynie, Ornecie, Nowym Mieście Lubawskim, a w sąsiednim województwie - podlaskim: np. w Augustowie (ma zostać przywrócona po przerwie), czyli mieście zbliżonym nie tylko wielkością, ale także charakterem. Czy były prowadzone badania i analizy problemu? Decyzja o przeprowadzeniu badań i ew. wprowadzeniu strefy była podyktowana rosnącą liczbą pojazdów (dane z ewidencji Starostwa), postępującą suburbanizacją (osiedlanie się poza granicami miasta i korzystanie z infrastruktury miejskiej przez dojeżdżających do pracy) oraz opiniami mieszkańców i przedsiębiorców. Na tej podstawie została wykonana analiza założeń do strefy płatnego parkowania, która opisuje założenia, postawy prawne, wyniki badań oraz estymacje finansowe dla projektowanej strefy (materiał ten został przekazy do Biura Rady 14.08.2019 r. i żadne informacje zwrotne do mnie nie wpłynęły - co może świadczyć o akceptacji proponowanych rozwiązań). Zakres strefy oraz stawki opłat uległy nieznacznym modyfikacjom po dokonaniu konsultacji z zarządem Dróg Powiatowych oraz Starostą. Jeżeli uchwała zostanie zaakceptowana przez Wojewodę, zostanie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie operatora. Taki system został ustalony wspólnie ze Starostą. Jeżeli postępowanie zostanie skutecznie rozstrzygnięte, uruchomienia strefy możemy spodziewać się w okolicy połowy roku. Wszystko zostanie poprzedzone szeroką akcją informacyjną, a jeżeli jakieś rozwiązania w praktyce się nie sprawdzą w naszych realiach, będą korygowane. Uregulowanie jednak tej kwestii jest konieczne. ---- Wszelkie dokumenty związane z uchwałą dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.gizycko.pl/organy/106/dokumenty/1210/wiadomosc/494082/uchwala_nr_xvii1122019_rady_miejskiej_w_gizycku_z_dnia_30_pazdzi
 • Deklaracje. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania

  Zgodnie z deklaracjami - przystąpiliśmy do wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Nowością, która uzupełni funkcjonujący już od 3 lat systemu teleopieki domowej "Przycisku życia" oraz "Koperty życia" będzie prawdopodobnie kiosk telemedyczny. Rozwiązanie już zostało przez nas (a właściwie przez dr K. Karolską) przetestowane kilka miesięcy temu w naszym mieście partnerskim - Grodzisku Mazowieckim, gdzie takie urządzenie z powodzeniem zostało zainstalowane. Kioski telemedyczne to swoiste mobilne gabinety do samodzielnej diagnostyki, które wyposażone są w różnego rodzaju urządzenia, dzięki którym pacjent może samodzielnie i bezpłatnie wykonać podstawowe badania. Na rynku pojawiły się kioski, które zostały wyposażone np. w stetoskop, cyfrowy EKG, pulsoksymetr, termometr, wagę z analizatorem składu ciała, ciśnieniomierz oraz kamerę do obrazowania gardła, ucha czy skóry. Urządzenie daje również możliwość wideokonsultacji pacjenta z lekarzem, celem omówienia wyników badań. W razie potrzeby, osoba badająca się, otrzymuje skierowanie na dalszą diagnostykę lub e-receptę. Cały proces badań trwa ok. 10 – 15 min. W stanach Zjednoczonych i Kanadzie kioski telemedyczne pełnią rolę "pierwszego filtra" i są wsparciem podstawowej opieki medycznej. Nie trzeba czekać w kolejce do lekarzy, aby wykonać podstawową diagnostykę. Dla osób mocno zajętych i zapracowanych jest to bardzo dobre rozwiązanie, ze względu na dostępność urządzenia nawet przez 24 godziny na dobę. Oczywiście nic nie zastąpi prawdziwego lekarza i dokładnej diagnostyki, ale do uzupełnienia profilaktyki takie rozwiązanie może okazać się idealne. Rozpoczęliśmy już rozmowy z przedstawicielami firm zajmującymi się produkcją i dystrybucją kiosków telemedycznych. Jeszcze w listopadzie zaplanowaliśmy spotkania z osobami zajmującymi się instalacją kiosków. To, jaki model zostanie zainstalowany w Giżycku, i w jakie urządzenia zostanie wyposażony, uzależnione będzie od atrakcyjności ofert oraz zaproponowanych urządzeń do diagnostyki. W Grodzisku Mazowieckim kioski telemedyczne już funkcjonują i cieszą się dużym powodzeniem. Podczas wizyty mogliśmy osobiście przetestować działanie i ocenić ich przydatność. Sądzę, że taki sposób szybkiej wstępnej diagnostyki przyjmie się także w Giżycku.
 • Startujemy z procedurą dla 100 mieszkań

  Wiele tygodni pracy w fazie przygotowawczej wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju już za nami, wszystkie niezbędne dokumenty przygotowane, aby wykonać kolejny ważny krok w sprawie budowy 100 mieszkań. Dzisiaj w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno – prywatnego". Chodzi o budowę budynku, lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości miejskiej w formule partnerstwa publiczno - prywatnego i zapewnienie przez Miasto przystępnych cenowo mieszkań w formie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Zakładamy wybudowanie około 100 lokali mieszkalnych o przewidywanej zsumowanej powierzchni około 5300 m2 i maksymalnie około 5600 m2. W ramach wspólnej realizacji Partner Prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania i przeprowadzenia robót budowlanych, a ponadto odpowiedzialny będzie za utrzymanie, zarządzanie i eksploatację obiektów, w tym ponoszenie opłat i kosztów eksploatacyjnych. Koszty te docelowo pokrywane będą przez najemców mieszkań, na podstawie umów najmu. Wkładem własnym Miasta będzie wniesienie działki przeznaczonej na sprzedaż o powierzchni 0,8474 ha. Miasto także wskaże osoby, z którymi Partner Prywatny zawrze umowy najmu. Wszyscy Państwo, którzy złożyli ankiety w ramach badania popytu otrzymają stosowne informacje dotyczące dalszej procedury. Czasu jeszcze jest dużo, bo obecny etap dotyczy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym i jest adresowany do potencjalnych Wykonawców, którzy zrealizują budowę. Najważniejsze, że główna faza "papierowa" już za nami i obecnie wchodzimy w fazę realizacyjną. Bardzo dziękuję mojemu giżyckiemu zespołowi, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju oraz kancelarii dr. Rafała Cieślaka z Warszawy. Startujemy! === Więcej o planowanym przedsięwzięciu: bip.gizycko.pl/wiadomosci/12073/wiadomosc/493616/budowa_budynkow_mieszkalnych_wielorodzinnych
 • Dziękujemy Ci, Violu! Dziękujemy zespołowi!

  Wczoraj w Giżyckim Centrum Kultury odbył się niecodzienny koncert, zorganizowany spontanicznie dosłownie w ciągu kilku dni! Stało się to z inicjatywy Violi Brzezińskiej, która zadzwoniła do mnie i poprosiła o pomoc w organizacji koncertu dobroczynnego na rzecz walczącej z ciężką chorobą Michasi Kozłowskiej. Cały skład zrzekł się honorarium, a sami muzycy pędzili do Giżycka od bladego świtu, aby móc wystąpić na giżyckiej scenie. Bardzo dziękuję za ten ważny gest. Gest cenniejszy niż największa kwota. Dziękuję Violi Brzezińskiej za pomysł, inicjatywę i wykonanie. Wielkie podziękowania należą się również akompaniamentorom – Michałowi Maliszewskiemu (gitara), Jackowi Leśniewskiemu (perkusja) i Piotrowi Pawęsce (bas). Po prostu dziękuje, że byliście z nami – giżycczanami! Do zobaczenia!
 • 1 listopada odwiedźmy grób Trenera

  fot. K. Zadroga / UM w Giżycku Przed nami czas odwiedzania grobów zmarłych. Z roku na rok miejsc, które odwiedzam, jest coraz więcej. W tym roku 1 listopada zajdę także do Trenera Edwarda, który odszedł od nas w lutym. Dzięki Państwa zaangażowaniu i włączeniu się w zbiórkę pieniędzy (zebraliśmy 10 163,20 zł) Trener ma już godny nagrobek, który nawiązuje do sportowej pasji „Edka”. My, giżycczanie, kolejny raz pokazaliśmy, że można, a nawet należy się jednoczyć i wspierać przy działaniach na rzecz innych osób. Nagrobek powstał dzięki profesjonalnym wykonawcom, którym składam ogromne podziękowania za trud i pracę włożoną w wykonanie zleconego projektu. Szczególne podziękowania należą się dr Katarzynie Karolskiej za koordynację całej akcji, Panu Piotrowi Jankowskiemu z Zakładu Kamieniarskiego. Pan Piotr doskonale zrozumiał nasze potrzeby, włożył […]
 • Umowa podpisana. Kontynuujemy zagospodarowanie śródmieścia

  Przystępujemy do kolejnego etapu budowy ul. Róży Wiatrów czyli drogi łączącej ul. Dąbrowskiego, Kolejową, Szantową i Pasaż Portowy. W ramach II etapu będą wykonane ciągi piesze, ulice i jezdnie manewrowe, miejsca parkingowe, oświetlenie oraz infrastruktura teletechniczna i kanalizacyjna. Wykonawcą będzie ta sama firma, która zbudowała I etap tej ulicy czyli Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski z Giżycka. Budowa powinna być zakończona w czerwcu 2020 r. Wartość prac to 1,8 mln zł, z dofinansowaniem 60% kosztów kwalifikowanych uzyskanym w Funduszu Dróg Samorządowych i przekazanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego kilka tygodni temu (339 600 zł), które w wypadku tej inwestycji wynoszą 566 000 zł. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że dofinansowaniem mogły zostać objęte jedynie te drogi, które uzyskają po zakończeniu status […]
 • Gdzie powinien zamieszkać i jakie imię nadać słonikowi?

  Dzisiaj mam nietypową prośbę. Wczoraj podczas wieczoru licytacji na rzecz Michasi w Puzzlach Smaku postanowiłem bliżej zaprzyjaźnić się z tym oto jegomościem. Pomyślałem jednak, że będzie mu weselej w dużo młodszym towarzystwie i uzgodniliśmy, że chętnie zaprzyjaźni się z jakimiś dziećmi. Zawiozę zatem słonika do towarzystwa, które Państwo wskażecie jako najwłaściwsze: czy ma to być np. Oddział Dziecięcy w szpitalu? a może Dom Dziecka? Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy? albo jednak Ośrodek Wczesnej Interwencji na ul. Dąbrowskiego? inne miejsce? Jak sądzicie…? I jeszcze jedno: potrzebne imię, aby słonik mógł zostać jakoś przedstawiony… 😉 Proszę o pomoc w komentarzach lub na email: burmistrz@gizycko.pl.
 • Pomóżmy Michasi wygrać walkę z nowotworem!

  Są chwile, gdy wszyscy się jednoczymy. A jednoczy nas ważna idea. W tej sprawie dzieje się już tak wiele, że już nic chyba nie jest w stanie zaskoczyć. Rekordy biją licytacje w facebookowej grupie „POMÓŻMY MICHALINIE WYGRAĆ WALKĘ Z Glejakiem-licytacje”, pojawia się coraz więcej nowych inicjatyw pomocy. Jedne są bardziej wymierne, inne choć symboliczne – niezwykle ważne. Dzisiaj chcę namówić Was do akcji, która powinna dać Michasi sporo radości i spowodować uśmiech na jej twarzy. Wystarczy tylko wysłać do Niej kartkę z życzeniami. To niezwykle łatwe zadanie! Dzisiaj takie kartki dostarczyliśmy z moim Zastępcą – Cezarym Piórkowskim do „Siódemki”. Michasia, kolejne dwie kartki już lecą do Ciebie! 🙂 Trzymaj się! Jesteśmy z Tobą! Kartki ze wszelkimi życzeniami,można też wysyłać pocztą na adres: Michasia Kozłowska, Szkoła […]
 • Awans Giżycka na 2. miejsce w Polsce!

  grafika: curulis.pl Dzisiaj otrzymałem wiadomość, która intrygowała już samym nagłówkiem, w treści którego było słowa „Gratulacje dla Gminy Miejskiej Giżycko”. Nadawcą wiadomości była Firma Curulis – Doradztwo Samorządowe, którą możecie Państwo kojarzyć już z rankingiem z ubiegłego roku, gdzie wówczas Giżycko zajęło 4. miejsce w Polsce wśród miast powiatowych. Tym razem, informacja jest jeszcze lepsza! 🙂 A brzmiała tak: Z radością informujemy, że Gmina Miejska Giżycko zajęła 2. miejsce wśród miast powiatowych w ramach drugiej edycji >>Rankingu wydatków mieszkańców na usługi komunalne<< opracowanym przez zespół doradczy Curulis – Doradztwo Samorządowe. Ranking miał na celu zbadanie poziomu wydatków, jakie ponosi przeciętna 4-osobowa rodzina z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, stawek podatku od nieruchomości, komunikacji publicznej i stref płatnego parkowania. Uzyskane miejsce w […]
 • Najlepsze życzenia wszystkim osobom Edukacji!

  Z okazji dzisiejszego Święta składam wszystkim Państwu – zarówno nauczycielom, jak i pracownikom obsługi, administracji, a także wszystkim osobom związanym z edukacją najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy w tej trudnej i odpowiedzialnej misji. Życzę satysfakcji z tej ciężkiej pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej misji i sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień będzie Świętem Pracowników Edukacji! Nawet w dni wolne, nawet w ferie i w wakacje… 😉 Wszystkiego dobrego!
 • Nietypowa godzina poniedziałkowego spotkania

  Szanowni Państwo, ze względu na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w poniedziałek 14 października 2019 r. cotygodniowe spotkania z Mieszkańcami odbędą się wyjątkowo od 12.30 do 14.30. Serdecznie zapraszam. Gdyby jednak komuś z Państwa ten termin nie pasował np. ze względu na obowiązki służbowe, proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej burmistrz@gizycko.pl.