Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!
 • „Tajemnica” pewnego elementu

  Wszyscy czekamy z niecierpliwością, kiedy będzie można już przejść nową kładką i zapewne z tego powodu wielu z Państwa często zagląda w te okolice. Być może również z tego powodu każdy nowo pojawiający się element może intrygować... Aby zapobiec wszelkim domysłom i rozwiać ewentualne wątpliwości, informuję, że nowo wykonywany element nie jest podporą konstrukcyjną, a "tłumikiem" drgań schodów, który został doprojektowany po zakończeniu montażu schodów wraz z kompletnymi balustradami i poddania ich próbie "antywandalowej". Po otrzymaniu wyników prób wytrzymałości schodów, które - mimo prawidłowych obliczeń projektowych (co było weryfikowane), w praktycznym teście wykazały ryzyko zbyt dużych amplitud, więc aby wzmocnić bezpieczeństwo i komfort osób korzystających ze schodów (gdy np. byłoby tych osób dużo i poruszałyby się biegiem) oraz aby zapobiec np. pękaniu szklanych wypełnień balustrad, w sytuacji gdyby próbowano doprowadzić schody do nadmiernych drgań, projektant postanowił dodać tego typu zabezpieczenie wytłumiające. Po otrzymaniu kilka dni temu szczegółowego projektu, Wykonawca przystąpił do montażu. Nie jest to jednak element utrzymujący konstrukcję, a do użytkowania na razie te schody nie były zgłaszane. Dodatkowo, gdyby wciąż istniały wątpliwości dotyczące znaczenia stwierdzonych rys na filarze, przedstawiam stanowisko projektanta. Myślę, że rozwiewa to wszelkie wątpliwości w tym zakresie i proszę o wstrzemięźliwość w ocenach i cierpliwość w odniesieniu do terminu. Trwa postępowanie i dajmy ludziom spokojnie pracować. Dokumenty sprawdzane są bardzo dokładnie, co świadczyć może o profesjonalnym podejściu do obowiązków. I bardzo dobrze. Mamy do czynienia z obiektem mostowym, po którym będą chodzić setki dzieci i ja również chciałbym mieć co najmniej 100% pewności, że jest bezpieczny.
 • Wspólnie budujemy giżyckie ulice. Co najmniej 9 pozycji za ponad 3 mln zł

  W układzie komunikacyjnym miasta drogi powiatowe stanowią główny szkielet komunikacyjny i korzysta z nich najwięcej osób. Myślę też, że większości mieszkańców nie obchodzi, kto jest zarządcą drogi, a oczekują po prostu dobrej jakości. Ponieważ drogi powiatowe są jednocześnie niejako naszą "wizytówką" i budują wizerunek miasta (choć miejskie nie są), uznałem, że w pierwszej kolejności należy zacieśnić współpracę ze Starostą i wspólnie załatwić wiele problemów. W ten sposób zapomnieliśmy już o trylince na ul Kolejowej, połamanych płytkach na Traugutta, Białostockiej czy Sikorskiego. Nowe oblicze zyskała także ul. Suwalska i część ul. Daszyńskiego oraz Moniuszki. Łącznie wyłożyliśmy na te newralgiczne ulice ponad 3 000 000 zł. Jakoś tak się złożyło, że dzisiaj odwiedziły mnie 2 osoby, które zapytały mnie, w jakim stopniu Miasto uczestniczy w modernizacji dróg powiatowych. Nie wiem, o co chodzi, ale jedna z tych osób użyła sformułowania "giżycka farma trolli twierdzi"... Nie wiem, o kogo chodziło, ale na wszelki wypadek zamieszczam poniżej zestawienie wraz ze zdjęciami, aby podsumować nasze działania od 2015 roku i aby dać jednoznaczną odpowiedź, aby przeciąć jakiekolwiek dywagacje. :) 2015 1. Przebudowa chodnika na ulicy Białostockiej w ciąg pieszo – rowerowy ze zjazdami | 164 199 zł 2016 2. Przebudowa ulicy Suwalskiej | 435 581 zł 3. Budowa odcinka ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Suwalskiej | 19 389 zł   2017 4. Przebudowa ulicy Kolejowej | 1 082 000 zł 5. Przebudowa odcinka chodnika ul. Moniuszki na ciąg pieszo – rowerowy | 114 068 zł 6. Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ulicy Smętka ) | 67.981 zł   2018 7. Przebudowa drogi ul. Moniuszki w zakresie pobocza z miejscami postojowymi | 133 471 zł 8. Przebudowa ulicy Traugutta | 550 000 zł   2019 9. Przebudowa drogi Al. 1 Maja | 490 090 zł Uzgodniłem ze Starostą, że na przyszły rok wspólnie zaplanujemy przede wszystkim kontynuację przebudowy Alei 1 Maja. Główne ulice w mieście, choć mają kategorię dróg powiatowych, znajdują się jednak w granicach administracyjnych Giżycka i uważam, że należy o nie zadbać wspólnie, bo wówczas możemy zrobić więcej. Co roku staram się też poddać remontowi miejskie trakty. Wszystko na to wskazuje, że od przyszłego tygodnia zacznie się remont nawierzchni ul. Drzymały, którą wiosną nawet ciężko już połatać. Zgodnie z planem - w tamtym roku wykonaliśmy chodniki, bo priorytetem jest wygoda pieszych...
 • Strefy Płatnego Parkowania. Prolog

  Od wielu lat toczy się dyskusja na temat miejsc parkingowych w centrum Giżycka, i od dawna podnoszony jest pomysł, aby wzorem innych miast, wprowadzić u nas strefę płatnego parkowania w centrum. Często Państwo pytaliście, dlaczego dotychczas Miasto takiej strefy nie urządziło, gdy – głównie latem, odczuwa się brak miejsc do parkowania. Powodów jest co najmniej kilka. Niemal wszystkie główne ulice Giżycka są drogami powiatowymi, a ponadto ul. Warszawska i Plac Grunwaldzki zostały przebudowane z udziałem środków UE i objęte były tzw. trwałością projektu. Z tego powodu nie było możliwe pobieranie opłat, jak też chociażby ponownego umieszczenia postoju dla taksówek. Ów okres trwałości właśnie minął i obecnie można było rozważyć wprowadzenie obu zmian, choć już na wstępie trzeba zastrzec, że ze względu na relatywnie duże koszty, strefa płatnego parkowania nie jest jakimś szczególnym interesem finansowym. Bardziej chodzi o wymuszenie rotacji pojazdów i przez to efektywniejsze wykorzystanie miejsc już istniejących oraz zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych. Aby przygotować się do wprowadzenia tychże zmian, przeprowadziliśmy własne badania i obserwacje, które potwierdziły zasadność wprowadzenia całorocznej strefy płatnego parkowania w centrum Giżycka, obejmującej ścisłe centrum. Jednocześnie na tym etapie planujemy pozostawić możliwość zaparkowania bez opłat na sąsiadujących z centrum parkingach np. na parkingu przy ul. Dąbrowskiego, na ul. Róży Wiatrów lub na Placu Piłsudskiego. Proponujemy, aby całoroczna strefa obejmowała ulice: Kętrzyńskiego, Unii Europejskiej, Olsztyńską, Zajączka, część Warszawskiej oraz Plac Grunwaldzki. Dotychczas obowiązująca „letnia” strefa płatnego parkowania obejmująca wyłącznie parking przy ul. Owsianej oraz Plac Andrzeja „Balona” Tarasiewicza również już wymagała zmian. W przyszłym roku sezonowo płatne miejsca powinny objąć ul. Nadbrzeżną i część ulic sąsiadujących z ul. Kolejową wraz z placem przy szkole muzycznej. Ze względu na wcześniej wspomniane relatywnie wysokie koszty (np. z powodu wymaganego prowadzenia biura strefy, zatrudnienia pracowników i kontrolerów) podstawowym powodem wprowadzenia stref parkowania nie jest kwestia uzyskiwania dochodów, a dążenie do zwiększenia rotacji w obrębie najbardziej zatłoczonych parkingów, zmniejszenie natężenia ruchu w centrum poprzez eliminację pojazdów poszukujących miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa, a w szczególności zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych poprzez korzystanie np. z bezpłatnej komunikacji publicznej, komunikacji rowerowej lub efektywniejsze wykorzystywanie samochodów np. poprzez korzystanie z jednego pojazdu przez kilka osób. Po przeanalizowaniu wszystkich wariantów uważam, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie organizacji i funkcjonowania strefy operatorowi zewnętrznemu. To rozwiązanie jest korzystne w naszej sytuacji, gdzie w skład strefy wchodziłyby drogi miejskie i powiatowe, ponieważ w maksymalny sposób uprościłoby to wszelkie rozliczenia finansowe i związane z wniesionymi nakładami pracy pomiędzy zarządcami dróg. Wynagrodzenie operatora stanowiłaby prowizja od zebranych opłat, które powinny być dobrze wyważone. Koszt jednorazowego skorzystania z parkingu powinien kształtować się na poziomie 1,50 zł za godzinę, a w przypadku abonamentów miesięcznych dla osób zamieszkałych przy ulicach objętych strefą i posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca – 10 zł. Dla pozostałych osób zamieszkałych przy tych ulicach w granicach 30 zł. Opłaty obowiązywałyby w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 lub 18.00 – w strefie sezonowej. Takiego kształtu propozycje zostały przedstawione Samorządowi Powiatowemu. Jeżeli zostaną zaakceptowane a następnie przyjęte przez Radę Miejską, zaczną obowiązywać. Zwiększenie rotacji miejsc parkingowych i zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych to jedyny rozsądny kierunek w sytuacji rosnącej liczby pojazdów. Budowanie kolejnych parkingów bez ograniczenia czasu ich zajmowania wydaje się bowiem kosztowną drogą „do nikąd”.
 • Aleja 1 Maja. Kontynuacja

  Pierwszy etap przebudowy Alei 1 Maja już w zasadzie za nami. Myślę, że dodatkowe pasy (lewo - i prawo -) skrętu oraz wysepki dla pieszych poprawią komunikację na naszej jednej z głównych arterii. Trzeba pamiętać, że analiza ruchu, którą wykonaliśmy dowiodła, że rondo Solidarności (skrzyżowanie DK59 i DK 63) jest przeciążone i w szczycie komunikacyjnym tworzą się dość długie zatory na dojazdach. Wykonane udogodnienia powinny znacznie usprawnić dojazdy do obiektów handlowych i usługowych oraz skręty w główniejsze ulice np. Wodociągową czy Królowej Jadwigi. Uzgodniłem ze Starostą, że na przyszły rok zaplanujemy kontynuację przebudowy Al. 1 Maja w ramach posiadanej dokumentacji (czyli odcinek mniej / więcej do Komendy Powiatowej Policji. Kolejny etap obejmie już skrzyżowanie z ul, Kościuszki i tutaj potrzebne będzie jakieś mądre rozwiązanie. W każdym razie - ruch na Alei 1 Maja odbywa się już w 2 kierunkach, zostały do wykonania kosmetyczne prace, można zatem bezpiecznie przystępować do remontu ul. Drzymały. Uwaga! Niebawem możliwe utrudnienia w tych okolicach. Każdy remont lub budowa niesie ze sobą pewne utrudnienia, ale to stadium przejściowe... do lepszej jakości i wygody.
 • Tablica zwierzaków. „Gutek”, „Julian” i „Perełek” szukają domu

  Od dziś na Placu Grunwaldzkim ustawiona została "tablica zwierzaków", gdzie znajdziecie Państwo potrzebne informacje dotyczące zwierząt, niezbędne numery i zdjęcia zwierzaków, które szukają domu. Na początek 3 pieski ze schroniska: "Gutek" - 3,5 miesięczny piesek, który będzie średniej wielkości, miły, ale nie jest pewny siebie, potrzebuje wsparcia. "Julian" - 6-letni piesek, bardzo wrażliwy, ale też bardzo wierny. Również potrzebuje wsparcia oraz "Perełek" - 4-miesięczny piesek, który będzie duży. Przyjazny, ale lubi postawić na swoim. Niebawem powinny pojawić się podobne zdjęcia kotów z kociętnika. Czy uważacie Państwo taki pomysł przedstawiania zwierzaków, które szukają domu, oraz umieszczanie w ten sposób najważniejszych informacji, za słuszny. Chętnie poznam Państwa opinie. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami poproszę o komentarz pod tekstem lub email na burmistrz@gizycko.pl.
 • Kolejna część nabrzeży do przebudowy

  Dzisiaj podpisana umowa z firmą AARSLEFF z Warszawy opiewająca na kwotę ponad 800 000 zł zapewni wymianę dalb drewnianych w kanale wlotowym do basenu portowego Żeglugi Mazurskiej na stalowe. Poza tym zostanie pogłębiony kanał portowy, aby uzyskać w nim głębokość co najmniej 2 metrów. To pierwszy etap prac w tym obszarze. Kolejny przewiduje remont nabrzeży portu, ale zostanie wykonany w następnej kolejności. Ta sama firma jesienią przystąpi do przebudowy basenu portowego byłej "Bazy". Sądzę, że niedługo zostanie uchwalony miejscowy plan plaży miejskiej i wówczas też zaczną się prawdziwe rewolucje na nabrzeżu... ;)
 • „Jesteśmy w Giżycku, bo kochamy oglądać filmy!” czyli #FilmoweGiżycko

  Takie hasło – inspirowane wypowiadanym na planie filmowym przez ekipę Quentina Tarantino „Jesteśmy tu, bo kochamy robić filmy” – wypowiedziała prowadząca wczorajsze spotkanie w naszym kinie – Weronika Wawrzkowicz, i okazuje się, że zdanie to bardzo spodobało się miłośnikom kina i pasuje ono doskonale do wydarzeń, które od 4 lat odbywają się u nas w ramach kina letniego. Wczoraj odbyła się specjalna projekcja najnowszego filmu Quentina Tarantino „Pewnego razu… w Hollywood” połączona ze spotkaniem z odtwórcą roli Romana Polańskiego – Rafałem Zawieruchą, którego już mogliśmy poznać w 2015 roku na inauguracji kina letniego w Ekomarinie. „Pewnego razu… w Hollywood” opowiada o Los Angeles 1969 roku i historii gwiazdy – Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) i jego wieloletniego dublera Cliffa Bootha (Brad Pitt). Końcowe sceny filmu nawiązują […]
 • Pamiątkowa koszulka z Giżycko Baroque Festival na rzecz Filipa

  Od dzisiaj kolejna unikatowa koszulka z Giżycko Baroque Festival, którą wystawiam na sprzedaż, aby pomóc Filipowi. Edycja limitowana. Zachęcam do udziału w aukcji na charytatywni.allegro.pl, aby przybliżyć Filipa do zdrowia. Brakuje już niewiele, ale liczy się każdy gest, choćby najmniejszy. Czas – start!
 • Kolejne budynki komunalne przejdą modernizację

  Umowy zostały zawarte, ruszamy z pracami termomodernizacyjnymi budynków mieszkalnych. Prace obejmą kamienice przy Konarskiego 19, Konarskiego 19A, Konarskiego 17, Konarskiego 23A, Warmińskiej 18, Wilanowskiej 2 i Jeziornej 10. W zakresie prac przede wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wykonanie opaski z kostki wokół budynku, wymiana rynien i rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich oraz… montaż budek dla ptaków. Wszystkie prace powinny być wykonane do połowy października, a wykonywać je będą 3 firmy wyłonione w przetargach: Karol Ławreszuk / PAKA – BUD ze Szczybał Giżyckich, Zakład Remontowo – Budowlany BOSMIET / Mieczysław Zawadka z Giżycka oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Przem – Bud / Przemysław Szkudelski z Tomaszkowa. Na prace termomodernizacyjne tych budynków, podobnie jak obiektów oświatowych, pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE. […]
 • Kup unikatową koszulkę z autografem Kuby Kochanowskiego… i pomóż Filipowi!

  Czasu na zebranie brakującej kwoty na operację Filipa coraz mniej… Tym razem do nabycia unikatowa koszulka AZS Indykpol Olsztyn z autografem Kuby Kochanowskiego – giżycczanina, czołowego zawodnika Plus Ligi i Reprezentacji Polski. Koszulka ta to jedyny taki egzemplarz na świecie – pamiątka po meczu AZS Indypol Olsztyn – Skra Bełchatów, który był rozegrany w Olsztynie pod patronatem Giżycka (stąd na koszulce 1612 – czyli data uzyskania praw miejskich). Autograf Kuba złożył po meczu, grając już w barwach Skry. Pamiątkową koszulkę jest można nabyć na specjalnej aukcji w serwisie charytatywni.allegro.pl. Czas – start!
 • Pomóżmy Filipowi! Wyjątkowa okazja

  To wyjątkowy złoty pierścionek, który został przekazany przez Panią Marię – jedną z mieszkanek na ręce Pani Marii Popieluch i na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku. Pierścionek jest złoty (próba złota 0,583, waga 11,700) z nefrytowym oczkiem. Pierścionek już „zapracował”, aby pomóc Antosiowi i został przeze mnie i Cezarego Piórkowskiego wylicytowany 15 listopada za 1225 zł. Dziękuję jeszcze raz, Czarek za przyłączenie się do licytacji. 🙂 Teraz czas, aby pomógł Filipowi. Już dziś prezentuję Państwo ten wyjątkowy przedmiot. Pierścionek można nabyć na specjalnej aukcji w serwisie charytatywni.allegro.pl. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby obejrzeć pierścionek, proszę o kontakt.
 • Rusza kolejna edycja „Operacji Boyen”

  Przed nami kolejny intensywny weekend. A w zasadzie – więcej dni niż sam weekend, bo już od czwartku rozpoczniemy kolejną edycję Święta Twierdzy Boyen pod hasłem „Operacji Boyen”; tym razem rekonstrukcją września 1939 roku. W samych murach twierdzy wiele będzie się działo już od rana: konkursy, jarmark i warsztaty dla całych rodzin. W piątek odbędą się mistrzostwa kuchni polowych w gotowaniu grochówki i defilada ulicami miasta. Poprzednio uczestniczyłem w mundurze polskiego oficera, który symbolizował jednocześnie odzyskanie niepodległości wraz z zakończeniem I wojny światowej, jak też nawiązywał do powstania armii polskiej we Francji w 1917 r. W tym roku planuję założyć mundur z 1939 roku. Mam nadzieję, że aura będzie sprzyjająca dla tego rodzaju ubrania… 😉 Główna inscenizacja czyli bitwa z I wojny światowej odbędzie się, […]
 • Poznajmy miasta partnerskie. Dubno.

  Ostatnich kilka dni przebywałem w Dubnie na Ukrainie z oficjalną wizytą podczas Dni Miasta, które były przygotowane z dużym rozmachem, a mieszkańcy Dubna tłumnie wypełnili centrum, gdzie zamknięte zostały ulice, aby umożliwić swobodny handel i świętowanie. Coraz częściej dochodzą do mnie również takie propozycje, aby np. Dni Giżycka organizować na części ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego. Chętnie poznać również Państwa zdanie w tej sprawie. Poza Dubnem odwiedziliśmy miejsca, gdzie obecna jest polskość: Zbaraż, Krzemieniec i Lwów. Bardzo dziękuję Merowi Dubna – Wasylowi Antoniukowi oraz wszystkim mieszkańcom Dubna za wspaniałą gościnność. Pozdrawiam delegacje z Sokołowa Podlaskiego i Czerwionki – Leszczyny. A dla Państwa krótka fotorelacja. Mer Dubna – Wasyl Antoniuk Spotkanie z Epifaniuszem, Serhijem Petrowyczem Dumenko – biskupem prawosławnym, metropolitą kijowskim i zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego Ukrainy […]
 • Odsłaniamy jezioro

  Stary zużyty, cieknący i nie nadający się już do użytkowania budynek starej „Bazy” przechodzi (wreszcie) do historii. Co prawda trwają jeszcze prace porządkowe, a teren wymaga „dopieszczenia”, ale uważam, że nawet w obecnym stanie jest dużo lepiej. Odsłoniło się jezioro, a nasza najcenniejsza przestrzeń dostała zdecydowanie więcej „oddechu”. I tak zostanie; na pewno na dłuższy czas. Jesienią rozpocznie się tutaj remont basenu portowego, a po uchwaleniu planu miejscowego terenu plaży miejskiej i przeprowadzeniu jej modernizacji, rozważymy, co będzie dla tego terenu najlepsze. Na pewno nie powinien być on sprzedany. Uważam, że Miasto powinno zachować kontrolę na jak najdłuższym odcinku nabrzeża. Być może powinien powstać tu drugi port miejski, a może lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie komuś zarobkowania np. na podstawie umowy dzierżawy. Na pewno będzie potrzebna […]