Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!
 • Zmieniamy zasady budowy mieszkań… i kontynuujemy!

  Mimo, że warunki mocno się zmieniły, nie rezygnujemy z budowy mieszkań na wynajem. Konieczne są jednak zmiany zasad, ponieważ 2 konsorcja, które złożyły swoje oferty na budowę naszych mieszkań oszacowały bardzo wysoko swoje koszty i ryzyka. Część ryzyk była też zbyt wysoka dla Miasta, więc to postępowanie należało unieważnić. Śledzimy jednak uważnie zmiany w prawie i jednocześnie pojawia się nowy - dużo elastyczniejszy instrument, z którego zamierzamy skorzystać. Dziękuję Ministerstwom (Infrastruktury i Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej) za współpracę w tym trudnym projekcie oraz za doradztwo, które przyniosło wiele korzyści i doświadczeń. Poniżej pełny komunikat dla osób zainteresowanych miejskimi mieszkaniami na wynajem. Nie porzucamy go. Kontynuujemy! Trwa już budowa mieszkań na ul. Sikorskiego. 👉 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY MIESZKAŃ Uprzejmie informuję o zmianie projektu zasad budowy mieszkań przez Miasto Giżycko. W wyniku ustaleń dokonanych w ramach dialogu konkurencyjnego z Wykonawcami, na realizację zadania w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego stwierdziłem, że zarówno wysokość przewidywanego czynszu dla najemców w tym projekcie, jak i pewność oraz przewidywalność zasad najmu nie stanowią rozwiązań potencjalnie atrakcyjnych dla mieszkańców (przyszłych najemców). Z przebiegu dialogu wynikało także, że w następstwie skutków epidemii COVID-19 należałoby się liczyć z dodatkowymi wymogami stwarzającymi kolejne ryzyka w tym projekcie. Wykonawcy poproszeni o przedstawienie wstępnej kalkulacji wysokości czynszu, która z ich perspektywy czyniłaby projekt opłacalnym biznesowo i wartym kontynuacji wskazali kwotę ok. 50 zł/m2 czynszu miesięcznie. Stawka ta znacząco przekraczała przyjętą przez Miasto jako maksymalną, miesięczną stawkę czynszu określoną na 30,35 zł/m2 (stawka ta wynikała z analiz ujętych w opracowanej w 2018 r. oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia zaakceptowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Uwzględniając tak znaczny poziom rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Miasta dotyczącymi stawki czynszu atrakcyjnej cenowo dla mieszkańców (docelowych najemców), a danymi przedstawionymi przez Wykonawców, jak również sygnalizowane przez Wykonawców dodatkowe wymogi związane z realizacją projektu podjąłem decyzję o unieważnieniu tego postępowania z uwagi na brak możliwości osiągnięcia podstawowego celu projektu, tj. atrakcyjności cenowej mieszkań. Realizacja projektu w wariancie uwzględniającym aktualną sytuację rynkową związaną z epidemią COVID-19 i oczekiwania Wykonawców wiązałaby się ponadto z dodatkowymi nadmiernymi ryzykami zarówno dla mieszkańców, jak i samego samorządu, których w obecnej sytuacji nie można zaakceptować. Biorąc pod uwagę zmianę strategii rządowej dotyczącej mieszkalnictwa (uchwalona przez Sejm, lecz jeszcze nieobowiązująca ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości – tzw. „lokal za grunt”) zamierzamy kontynuować ideę budowy miejskich mieszkań i aktualnie opracowywane są założenia alternatywnego projektu, które przewidują udostępnianie lokali mieszkańcom na bardziej atrakcyjnych, a przede wszystkim jasnych i przewidywalnych w całym okresie trwania najmu warunkach. O postępach prac związanych z realizacją projektu po wejściu w życie ww. ustawy będę informował Państwa na bieżąco.
 • Jaki będzie ten rok…?

  Po trudnym 2020 roku, z nadzieją i zmobilizowani wchodzimy w Nowy - 2021 rok. Minione 12 miesięcy były bardzo ciężkie i w pierwszej kolejności dziękuję tym wszystkim, którzy walczyli (i wciąż walczą) z epidemią na pierwszym froncie oraz z jej negatywnymi skutkami gospodarczymi. Mimo wielu trudności i ciągłej niepewności, staraliśmy się, aby miasto działało – jak na te niełatwe czasy - normalnie. Myślę, że dzięki temu niemal niezauważalne były skutki nowej, nieprzewidywalnej sytuacji. Rozpoczynający się rok na pewno będzie echem zdarzeń z 2020 roku i można spodziewać się pewnych niekorzystnych skutków gospodarczych, ale też trzeba patrzeć z optymizmem i wiarą w stabilizowanie się sytuacji, ponieważ właśnie rozpoczynają się powszechne szczepienia. A nic lepszego człowiek w profilaktyce jeszcze nie wymyślił, jak szczepionki. To dzięki nim udało się praktycznie całkowicie wyeliminować ze środowiska wiele chorób i przez to ocalić wielu ludzi oraz uchronić przed przeciążeniem system ochrony zdrowia. Trzeba wierzyć, że i tym razem szczepienia pozwolą nam szybko powrócić do normalnego życia, i społecznego, i gospodarczego. Jedno i drugie jest niezwykle istotne i obecnie warto spojrzeć na nasze miasto z pewnej „popandemicznej perspektywy”. Jakie są szanse i zagrożenia… Historia dynamicznego rozwoju Giżycka jest ściśle związana z istnieniem garnizonu. Od momentu, gdy zadecydowano o lokalizacji tutaj wojska i poprowadzono linię kolejową, rozpoczął się rozkwit miasta nad Niegocinem. Do dziś wojsko jest naszym największym pracodawcą, dużym podatnikiem, a nawet deweloperem. Wystarczy spojrzeć na mapę Giżycka, aby dostrzec, że poza pięknym i unikatowym położeniem, tereny wojskowe zajmują znaczną część miasta. Nie można tego jednak traktować jako wady, a wręcz zaletę. W czasach kryzysowych wojsko zapewnia stabilizację, a żołnierze są nieocenioną pomocą. Uczestniczą też w naszym życiu kulturalnym i sportowym reprezentując Giżycko na szczeblu ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. To z pewnością mocna strona naszego miasta! Cieszę się również, że na wojsko zawsze możemy liczyć, a współpraca z dowódcami układała się i układa bardzo dobrze. Giżycko z racji swojego unikatowego położenia jest też chętnie odwiedzane, przede wszystkim przez żeglarzy. Obsługa ruchu turystycznego z tego powodu jest ważna, ponieważ generuje wiele dochodów nie tylko w branżach ściśle turystycznych, ale również w handlu i lokalnych usługach. Wielu naszych mieszkańców żyje cały rok z tego, co zarobi w sezonie i nie można tego lekceważyć. Przesadą jednak jest twierdzenie, że miasto stawia na turystykę. Zdarza mi się polemizować z osobami, które tak twierdzą, lecz zapytane o konkrety – np. które miejskie inwestycje są skierowane dla turystów, nie potrafią już tego wskazać. Decyzje ostatnich lat dowodzą jednak, że to właśnie potrzeby giżycczan są traktowane priorytetowo. Nie sposób nie zauważyć, że w ostatnich latach miasto znacząco postawiło na zaspokojenie potrzeb i komfort życia mieszkańców. Powstały nowe przyszkolne obiekty sportowe (SP Nr 3, SP Nr 4, a teraz czas na SP Nr 1, bo właśnie dotarła do nas wiadomość, że nasz projekt uzyskał wysoką ocenę i otrzymaliśmy bardzo dużą dotację z Ministerstwa Sportu!), wybudowaliśmy unikatową na skalę Polski bazę szkolenia żeglarskiego, rozpoczęliśmy modernizację stadionu miejskiego, budujemy mieszkania dla osób potrzebujących i niepełnosprawnych, inwestujemy w nasze szkoły i przedszkola, poprawiliśmy znacząco komfort przeprawy przez kanał dla osób niepełnosprawnych, osób z wózkami i rowerzystów, czy wreszcie kupiliśmy upadły szpital, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne giżycczan i uratować wiele miejsc pracy, co w dobie pandemii było niezwykle ważne. Jako jedni z pierwszych stworzyliśmy system teleopieki naszych seniorów i wspomagamy potrzebujących np. poprzez specjalne akcje dedykowane jednemu z naszych mieszkańców. Pomogliśmy już Krystianowi, Filipowi, Antosiowi, Adrianowi, Bartusiowi, Angelice, a teraz pomagamy Igorkowi. Przed nami budowa dużego placu zabaw, łączącego pokolenia i specjalnego obiektu, który nazwałem Centrum Pokoleń. To wszystko jest właśnie dla nas, dla giżycczan, a nie dla turystów. Mylne wyobrażenie być może bierze się również z filozofii, że za wszystkie decyzje inwestycyjne ma odpowiadać miasto. Moim zdaniem, miasto powinno stwarzać warunki do rozwoju gospodarczego i jedynie wspomagać procesy proinwestycyjne. I tak się dzieje. Poza życzliwym wsparciem rozbudowy giżyckich zakładów produkcyjnych, zbyliśmy na rzecz inwestorów już wszystkie działki w dzielnicy przemysłowo – składowej, gdzie rozpoczęły się już budowy kolejnych zakładów, w tym produkcyjnych. Co istotne – warto pamiętać, że szansa na powstanie u nas wielkiego zakładu produkcyjnego jest znikoma. Nie powstanie tutaj huta czy fabryka samochodów, bo pomijając trudności logistyczne i brak tak dużych terenów na terenie miasta, uniemożliwiają to w zasadzie warunki ochrony środowiskowa, których żaden inwestor nie będzie w stanie spełnić. W tym miejscu właśnie należy wskazać, że większość decyzji inwestycyjnych prywatnych inwestorów dotyczyła sektora turystycznego lub związanego z obsługą ruchu turystycznego, ale nie będących zaklasyfikowanymi jako działalność turystyczna np. gastronomia. Prywatny kapitał wybierał te branże i wystarczy prześledzić ostatnie prywatne inwestycje, aby dojść do wniosków, że Giżycko jest pod tym względem postrzegane jako atrakcyjne. Jako miasto prowadzimy politykę proinwestycyjną i taką też zamierzam utrzymać. Dlatego zależy mi, aby nasza miejska gospodarka nie zwalniała. Ze wszystkich danych wynika, że w ostatnich kilku latach wydano dość dużo pozwoleń na budowę, a ceny działek inwestycyjnych systematycznie rosły, co świadczyło o dużym zainteresowaniu inwestowaniem w Giżycku. Mimo trudniejszych czasów, które niewątpliwie przed nami, zrobimy wszystko, aby utrzymać ten proinwestycyjny charakter miasta, bo każda aktywność gospodarcza generuje kolejną. Uważam też, że dużo lepiej stworzyć warunki do powstania 1000 pojedynczych miejsc pracy niż 1 zakładu z 1000 etatów. Ostatni rok pokazał nam, jak szybko światowy system gospodarczy może się zachwiać. Jak trudny był dla nas miniony rok pokazują również dane demograficzne. Od II wojny światowej w ciągu roku niestety umarło najwięcej Polaków i… urodziło się nas najmniej. Z nadzieją patrzmy na Nowy Rok, aby był początkiem końca trudniejszych czasów i obyśmy jak najszybciej powrócili do normalności, bo planów mamy bardzo dużo… W pierwszych dniach Nowego Roku życzę nam wszystkim samych dobrych wieści, optymizmu i bliskości przyjaciół i rodziny, na których zawsze możemy liczyć.
 • Zakończył się 2020 rok, rozpoczyna się rok 2021. Oby lepszy!

  Pożegnaliśmy, chyba bez żalu, 2020 rok i powitaliśmy z nadzieją Nowy - 2021 rok. Tym razem nie mogliśmy spotkać się na Pasażu Portowym, gdzie zazwyczaj składaliśmy sobie noworoczne życzenia. W tym roku - z konieczności - Nowy Rok witaliśmy raczej oddzielnie... Mimo tego, życzę Państwu samych radosnych najbliższych 365 dni, wiele optymizmu i spełnienia większości życzeń, które Państwo usłyszeliście. Oczywiście - przede wszystkim zdrowia! Ja również dziękuję za wszystkie miłe słowa. Oby najbliższy rok był dla nas wszystkich wyjątkowy, szczęśliwszy, po prostu szczęśliwy... i pełen pozytywnych wieści... Po prostu - niech będzie to dobry rok! Niech zrealizuje się jeden, ale podstawowy plan: po prostu bądźmy szczęśliwi! :) Tego Wam przede wszystkim życzę... :) Szczęśliwego i Zdrowego Nowego Roku!
 • DEKLARACJE | Remonty ulic oraz chodników. Ul. Sadowa

  Umowa podpisana, zgodnie z deklaracjami - rusza przebudowa ul. Sadowej. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Gajewa k. Giżycka za kwotę około 900 000 zł. Inwestycja uzyskała wysokie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a dokumentacja powstała w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Kończy się "epoka płyt", życzę komfortowego korzystania z ulicy po modernizacji. Przed nami remont ul. Kajki, ul. Bema i chodnika na ul. Żeromskiego. Są już wyłonieni wykonawcy, którymi będą firmy Strabag, PRD Gajewo oraz Brukland. Stan obecny ul. Sadowej.
 • DEKLARACJE | Nowości w Twierdzy Boyen

  Zakończyły się prace związane z renowacją kolejnego odcinka Muru Carnot'a i budową stylowego oświetlenia wokół twierdzy. Teren pod budowę tras rowerowych (5628 m, w tym ok. 3729 m ścieżka pieszo-rowerowa oraz ok. 1899 m trasy MTB) również przekazany. Prace te są realizowane dzięki dofinansowaniu w 90% ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. "Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego". Jeszcze raz dziękuję Biuro Projektów UM: Jagoda Nowicka, Maria Czetyrbok, Sylwia Nowak! Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 EUR, w tym dofinansowanie 1 752 887,40 EUR. Po stronie Giżycka: 1 032 467,95 EUR, w tym dofinansowanie 929 721,16 EUR (90%). Obecnie trwają prace projektowane nad kolejnym fragmentem muru.
 • DEKLARACJE | Kompleks boisk przy SP Nr 1

  >>Każde dziecko zasługuje na nowoczesne warunki do nauki i uprawiania sportu. Po SP Nr 3 i SP Nr 4 kompleks boisk powstanie w „Jedynce”!<<. Ta deklaracja staje się rzeczywistością. Właśnie dotarła do nas bardzo dobra wiadomość z Ministerstwa Sportu o wysokiej ocenie naszego wniosku i przyznaniu pokaźnego dofinansowania (1,8 mln zł) na budowę swoistego kompleksu sportowo - edukacyjnego przy SP Nr 1. Teraz czekamy na formalności, ogłaszamy przetarg i rusza budowa! Oby jak najszybciej społeczność Szkoły i naszego Miasta mogła korzystać z nowej bazy sportowej. Zależy mi, aby wszystko zakończyć jak najszybciej, bo "Jedynka" jest ostatnią Szkołą, która w zasadzie nie ma żadnego przyzwoitego boiska.
 • Życzę, przede wszystkim, zdrowych Świąt!

  Na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim… zdrowia. Własnego, bliskich i rodziny. Niech to będzie czas optymistycznych wieści i spełnienia, choćby części marzeń! Wierzę, że kolejne Święta przyniosą nam dużo więcej spokoju i normalności. Dziękuję także za wszystkie życzenia. Wydaje mi się, że tych nadesłanych pocztą tradycyjną jest coraz więcej! W tym roku oczywiście – tych przekazanych osobiście było niewiele… Takie niestety mamy obecnie czasy… Ale one też kiedyś przeminą i będziemy mogli się normalnie spotykać. Jak co roku – wszystkie życzenia są wyeksponowane w moim gabinecie i wzbudzają niesamowite zainteresowanie odwiedzających mnie gości. Dziękuję i życzę również… Wesołych Świąt! grafika: Marzena Dorota Kurnatowska
 • Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej

  Z okazji dzisiejszego Święta składam wszystkim Państwu – zarówno nauczycielom, jak i pracownikom obsługi, administracji, a także wszystkim osobom związanym z edukacją najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy w tej trudnej i odpowiedzialnej misji, szczególnie w tych trudnych czasach, a przede wszystkim zdrowia! Życzę satysfakcji z tej ciężkiej pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej misji i sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i zdrowia! Niech każdy dzień będzie Świętem Pracowników Edukacji! Nawet w dni wolne, nawet w ferie i w wakacje… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
 • Dbajmy o nasze środowisko! Ono jest naszą naturalną szczepionką

  Zakończył się sezon letni, powoli szykujemy się do zimy z obawami, co nam może przynieść jesień. Najważniejsze jednak, aby stosować się do podstawowych zasad profilaktyki, aby przejść jesień bez jakiejkolwiek infekcji. To dzisiaj szczególnie ważne, aby nie było potrzeby diagnostyki w ogóle; nie tylko w kierunku COVID-19. Czas też na podsumowania sezonu letniego, na który czekaliśmy pełni obaw po wiosennym zamknięciu szkół, sklepów, hoteli, portów i restauracji. Udało się nam jednak uchronić przed masowymi zakażeniami i tym samym ograniczeniami, a wszystko wskazuje na to, że branża może te wakacje zaliczyć do udanych. Wolny jacht czy kwatera były w te wakacje wyjątkiem, a popyt na pobyt wśród lasów i jezior wzrósł bardzo gwałtownie. Ma to oczywiście swoje konsekwencje – coraz więcej ścieków i śmieci, które nie […]
 • Projekt „Wodny Świat” będzie kontynuowany

  Niedawno media obiegła informacja o wycofaniu się Roberta Lewandowskiego ze spółki mającej realizować projekt „Wodny Świat” w Giżycku. Spotkanie z Inwestorami mam umówione na przyszły tydzień. Więcej zapewne po spotkaniu, ale już w sprawie projektu zostało wydane oświadczenie. Wojciech Stradowski dla PAP: „Szanujemy decyzję Roberta Lewandowskiego. Robert, ja i Jacek dowiedzieliśmy się ostatnio o naszym czwartym partnerze rzeczy, których nie wiedzieliśmy. Nie zamierzamy jednak rezygnować z realizacji inwestycji zaplanowanych przez spółkę. Przegrupowaliśmy siły i będziemy ją realizować w nowym składzie. W spółce zostaniemy ja i Jacek Koziński. Obydwaj jesteśmy doświadczonymi biznesmenami i jesteśmy w stanie ukończyć to, co zaplanowaliśmy„. „Wodny Świat” w zamyśle miał być wyjątkową atrakcją o dużym znaczeniu nie tylko dla Giżycka, ale dla województwa. Uważnie będziemy śledzić informacje w tej sprawie, a […]
 • Dzisiaj Święto Wojska Polskiego. Najlepsze życzenia!

  Historia naszego Miasta od wieków związana jest z garnizonem, a historia Polski – nawet ta nieodległa – jest dramatyczna i oznaczona bohaterstwem i heroizmem walki o suwerenność. Dzisiaj obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku – czyli dokładnie 100 lat temu – jako wyraz hołdu dla tradycji i dorobku polskiego oręża. Jest to święto wszystkich żołnierzy, którzy walczyli o wolną i suwerenną Ojczyznę, a także tych żołnierzy, którzy w obecnych czasach stoją na straży jej bezpieczeństwa i niepodległości. Z okazji Święta Wojska Polskiego życzę wszystkim żołnierzom – przede wszystkim służącym w naszym garnizonie, bezpiecznej służby, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Pracownikom cywilnym życzę satysfakcji z pracy i doceniania Waszej pracy, a Dowódcy naszej Brygady – Panu […]
 • Przystępujemy do prac nad zagospodarowaniem plaży

  We wrześniu mają zacząć się prace związane z budową restauracji na wodzie. Zaczynamy i my. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie Plaży Miejskiej na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w Giżycku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Etap I”. Celem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie obszaru tzw. Plaży Miejskiej w Giżycku (w zakresie określonym w I etapie) poprzez stworzenie wyjątkowego, unikalnego obszaru rekreacyjnego z gminną zielenią urządzoną skomponowaną z naturalnym pięknem krajobrazu związanego z bezpośrednim sąsiedztwem jeziora Niegocin, przy jednoczesnym stworzeniu na tym obszarze atrakcyjnych architektonicznie i funkcjonalne obiektów usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Miejska Giżycko dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia, ostatecznych ram Przedsięwzięcia, rozwiązań przestrzennych i technicznych, modelu finansowania Przedsięwzięcia i źródeł […]
 • Ruszyły kolejne prace w twierdzy

  Nasza Twierdza przechodzi właśnie „odmładzanie”. Jeszcze modernizacja i budowa oświetlenia, trasy rowerowe (5628 m, w tym ok. 3729 m ścieżka pieszo-rowerowa oraz ok. 1899 m trasy MTB), i rowery… 😉 Epidemia na razie nas nie powstrzymuje. Prace są realizowane dzięki dofinansowaniu w 90% ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”. Dobra robota Biuro Projektów UM: Jagoda Nowicka, Maria Czetyrbok, Sylwia Nowak! Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 EUR, w tym dofinansowanie 1 752 887,40 EUR. Po stronie Giżycka: 1 032 1467,95 EUR, w tym dofinansowanie 929 721,16 EUR (90%). Zakres prac bardzo duży, ale efekty końcowe już niebawem.
 • Świętują „Zawiszacy”. Najlepsze życzenia!

  Czas epidemii zmienił nasze życie codzienne, zmienił także ceremoniał świąt. W tym roku, co zrozumiałe, Święto 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej bez defilady i otwartych imprez, pokazów i apeli. Szanowni „Zawiszacy”, w dniu Waszego Święta życzę Wam bezpiecznej służby, Waszym Rodzinom spokoju, a pracownikom cywilnym satysfakcji z pracy. Wszystkiego najlepszego!