Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Status wykonania deklaracji 2018-2024

Cztery lata temu, gdy formułowaliśmy swoje deklaracje w oparciu o potrzeby giżycczan, zdecydowanie je rozumieliśmy i pooddzielaliśmy, ponieważ deklaracje te wynikały z częstych spotkań i rozmów. Nie byliśmy jednak  w stanie przewidzieć ani pandemii COVID-19, ani wojny w Ukrainie ani – związanych z tym niekorzystnych zjawisk ekonomicznych. Mimo, że wywodziliśmy się z różnych środowisk, dzieliły nas pokolenia i wykonujemy różne zawody, to połączyła nas wspólna sprawa – nasze miasto. Giżycko traktujemy jak własny dom, a mieszkańców jak rodzinę. Tutaj przecież mieszkamy, wypoczywamy, a także wychowujemy swoje dzieci i wnuki. Wszystkim nam zależy, aby nasz dom był jak najładniejszy, jak najczystszy, przyjazny, wygodny, otwarty i gościnny. Chcemy w Nim czuć się bezpiecznie i komfortowo. Osiem lat temu obiecaliśmy Państwu, że zadbamy o wszystko, co w naszym domu najważniejsze: o pracę, komunikację i infrastrukturę, poczucie wpływu na jego urządzanie, o zdrowie i bezpieczeństwo, o rozwój każdego mieszkańca, o sport, wypoczynek i czystość. I jak w rodzinie – pomagamy sobie wzajemnie – co roku obejmowaliśmy szczególną opieką jednego z mieszkańców. Pomagaliśmy Krystianowi, Bartusiowi, Adrianowi, Antosiowi, Filipowi, Igorkowi a obecnie Adasiowi. Stworzyliśmy wspólny system Giżyckiej Karty Mieszkańca, a samotnym seniorom jako pierwsi w województwie zapewniliśmy specjalny „przycisk życia”.

Przez wiele lat nie można było załatwić rozliczenia ze Starostą sprawy szkolenia żeglarskiego w rozpadającym się budynku Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych. Tematu już nie ma. Wybudowaliśmy Nową Bazę, którą zachwyca się cała żeglarska Polska oraz otworzyliśmy widok na Niegocin w miejscu „starej” Bazy. Zużytą, niefunkcjonalną i niebezpieczną kładkę przez kanał zastąpiła nowa – wygodna, estetyczna i komfortowa. Nie wydaliśmy na nią zbyt wiele, bo grubo ponad połowę kosztów pokryły fundusze Unii Europejskiej, a co najważniejsze – kładką może przejechać karetka i straż pożarna.

Jeszcze kilka lat temu nasz stadion przypominał skansen, a boiska klepiska. Dzisiaj to kolejny obiekt, który jest naszą wizytówką – takiej jakości murawy na obu boiskach nie przypominają sobie najstarsi piłkarze, a biegacze mają poliuretanową bieżnię. Przed nami budowa zadaszonych trybun i nowego budynku do obsługi stadionu. Na Wilanowie wybudowaliśmy także wyjątkowe miejsce do rekreacji i wypoczynku. Tam, gdzie wcześniej było dzikie wysypisko śmieci powstał nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny, o który społeczność szkoły zabiegała od dziesiątek lat! Uważamy, że każde dziecko zasługuje na bezpieczne i wygodne miejsca do zabawy i wypoczynku, dlatego podobne obiekty powstają przy innych szkołach, a w przedszkolach nowe place zabaw.

Ostatnie lata to także walka z sytuacjami kryzysowymi jak np. ratowanie szpitala powiatowego. Ostatecznie kupiliśmy upadły szpital zapewniając kontynuację jego działalności, ale też biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność. Szpital jest samorządowy, bo 100% właścicielem jest samorząd miejski a pomaga nam – zgodnie z umową – samorząd powiatowy. Do projektu Nowego Szpitala dołączają kolejne gminy.

Miasto to dzieło nieskończone. Jeszcze jest dużo do zrobienia i na pewno też ogrom ciężkiej pracy przed nami. Wierzę, że Państwo dostrzegacie pozytywne zmiany. Praca w samorządzie to gra zespołowa, wymagająca dobrego podziału ról i obowiązków. Dziękuję radnym i moim współpracownikom za świetną współpracę i odpowiedzialne podejście do obowiązków. Dziękuję również Państwu za zaufanie, wyrozumiałość w sytuacji niepowodzeń i częste miłe i wspierające słowa. Dzięki temu Giżycko systematycznie, krok po kroku podąża do przodu.       

 

 

 

 

 

Do pobrania [*.pdf]: Deklaracje 2018 – 2023 Pobierz w *.pdf.  

 

Z każdych deklaracji należy się jednak rozliczyć. Poniżej przedstawiam zatem status ich wykonania. Dla przejrzystości zachowałem tę samą kolejność, jaka była publikowana w 2018 roku, czyli w czasie ich składania. Dla czytelniejszego oznaczenia statusu wykonania poszczególnych deklaracji oznaczyłem je piktogramami:  

deklaracja / etap wykonana /
wykonany

 

deklaracja
w trakcie realizacji

 

deklaracja
przed rozpoczęciem

 

#PracujemydlaGiżycka!    


Nasze Giżycko

Giżyckie Centrum Pokoleń stworzymy miejsce, w którym dziadkowie będą mogli spędzać czas z wnukami, rodzice z dziećmi, a dzieci z rówieśnikami. Musimy być razem i najważniejsze, aby częściej spotykać się w świecie rzeczywistym, poza tabletem czy komputerem. *** Najlepszym miejscem jest przebudowa kina „Fala” z zachowaniem części współczesnej i rozbudową za nią, oraz wykorzystaniem ternu placu zabaw na przestrzeń rekreacyjną. Ruszamy z pracami!

Po długich staraniach,
otrzymaliśmy na I etap ogromne fundusze – prawie 20 mln zł.  

 

Rozpoczęło się projektowanie (Program Funkcjonalno użytkowy wykonuje Pracownia ENONE ARCHITEKTURA, Rafał Sokołowski z Pabianic.

 • przetarg na wykonanie I etapu | 8 marca 2023 r.
 • otwarcie ofert [2 oferty] | 13 kwietnia 2023 r.
 • wyłonienie wykonawcy | maj 2023 r.
 • wykonawca odmówił podpisania umowy | maj 2023 r.
 • konieczność ogłoszenia przetargu ponownie | czerwiec 2023 r.
 • nowy przetarg | I kwartał 2024 r.

 

 


Centrum Informacji Seniora ze specjalną linią telefoniczną „75+” Nasi seniorzy będą mogli w ten sposób zamówić drobne usługi np. naprawę kranu, wywiercenie dziury w ścianie, czy podstawowe zakupy. Wielu samotnych, starszych ludzi potrzebuje nawet tak zwyczajnej pomocy. Pomóżmy Im! W budynku CIS przy ul. Pionierskiej stworzymy centrum pobytu dla seniorów. 

Obecnie dzięki inicjatywie Giżyckiej Rady Seniorów pomoc świadczy Pan Zenon,
który oferuje nieodpłatne usługi dla naszych najstarszych

mieszkańców. Dziękuję bardzo! Jesteśmy przed uruchomieniem stałego miejskiego systemu. Mamy już dokumentację na modernizację budynku, potrzeba jeszcze kilku drobiazgów… i składamy wnioski o dofinansowanie inwestycji

 • aktualizacja dokumentacji | marzec 2023

 

 


Mieszkania wspomagane Są wśród nas osoby, które dawno przestały być dziećmi, a wciąż wymagają pomocy. Ich rodzice mają już swoje lata i często sami potrzebują opieki. Można ten problem rozwiązać urządzając specjalne mieszkania.

mieszkanie na ul. Sikorskiego
już jest zamieszkałe
 
kolejne jest zaprojektowane
w budynku na Al. 1 Maja / wydane pozwolenie na budowę / przetarg w 2024 roku


Opieka nad chorymi – hospicjum i ZOL

Choroby nowotworowe są obecnie jednym z największych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Wciąż jesteśmy bezsilni wobec tej niesprawiedliwości, a opieka nad chorym jest bardzo ciężkim i trudnym obowiązkiem, z którym wiele rodzin nie może sobie poradzić. Powinniśmy być solidarni i ośrodek powinien być prowadzony przez samorządy powiatu.

Pani Maria Popieluch
zadeklarowała wsparcie merytoryczne
oraz przekazanie środków uzyskanych z nagrody przekazanej w USA.

w naszym szpitalu planujemy urządzenie oddziałów opieki paliatywnej i hospicjum w starym budynku po rozbudowie nowej części. Procedura w toku, planowane rozpoczęcie w 2024 roku.  

*** Dzięki wspaniałemu gestowi Pani Marii Popieluch i „Promyka” mamy już zapewnione finansowanie na projekt. Dziękuję!

 

Kioski telemedyczne

Telemedycyna to nowa nowoczesna forma świadczenia usług medycznych. Dzięki niej nie istnieją geograficzne bariery i zapewnia większy dostęp do lekarzy. Wystarczy szybki połączenie internetowe i kamera rejestrująca obraz w wysokiej rozdzielczości. przewidzieliśmy takie miejsce w Centrum Pokoleń.

Projektowanie
w trakcie.

 

Rozpoczęcie prowadzenia szpitala przez samorządy

Szpital przechodzi swoje trudne chwile, lecz dzięki dobrej współpracy systematycznie udaje się rozwiązywać problemy i pokonywać przeszkody. Szpital to nie tylko nasze zabezpieczenie zdrowotne, ale także duży zakład pracy.

po przejęciu szpitala przez samorząd miejski, realizowana jest współpraca z samorządem powiatowym. Planowany jest rozwój usług społecznych z udziałem innych gmin. Procedura w toku, a proces ratowania szpitala nie zakończył się wraz z jego przejęciem… a w zasadzie – rozpoczął.  


Nowe schronisko dla zwierząt

Nasze schronisko wymaga kompleksowej modernizacji, ale problem opieki nad zwierzętami to sprawa wszystkich gmin, dlatego uważamy, że nowe schronisko powinno być prowadzone solidarnie przez co najmniej kilka samorządów i będziemy o to zabiegać.

dokumentacja została wykonana, uzyskane wszystkie uzgodnienia i opinie, a budowa została formalnie rozpoczęta, trwają czynności po składaniu odwołań przez Wójta Gminy Giżycko (pozwolenie na budowę – do Wojewody i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego / SKO – warunki zabudowy)

 • niestety żadna z gmin (powiaty: giżycki, węgorzewski, piski, kętrzyński) nie dysponuje odpowiednią lokalizacją i żadna z gmin nie wyraziła zainteresowania prowadzeniem schroniska dla zwierząt
 • Wójt Gminy Giżycko odmówił lokalizacji na terenie Gminy Giżycko międzygminnego schroniska dla zwierząt
 • w mieście nie ma lokalizacji spełniającej wymagania prawne i sanitarne
 • SKO uchyliło decyzję o warunkach zabudowy Wójta Gminy Giżycko (rażące naruszenie prawa)
 • Wójt Gminy Giżycko odwołał się od decyzji GINB

   


Sportowe, rekreacyjne i edukacyjne Giżycko

Regularne spotkania ze sportowcami

Bardzo ważną sprawą jest integracja środowiska, budowanie zasad i poznawanie potrzeb. Będziemy regularnie spotykać się ze środowiskiem sportowym, aby budować silne Sportowe Giżycko!

systematycznie realizowane
C. Trybański, M. Lijewski, M. Możdżonek…cdn.

 

Rozbudowa basenu o część rekreacyjną

Nasza pływalnia wymaga generalnego remontu. Mamy wstępną dokumentację rozbudowy o zjeżdżalnie i dodatkowe atrakcje.  

sporządziliśmy program funkcjonalno- użytkowy rozbudowy basenu. Basen będzie kolejnym obiektem po stadionie. Najpierw stadion, później pływalnia i lodowisko.

 

Współpraca z COS OPO

Zawsze warto łączyć potencjały. Leżący po sąsiedzku Ośrodek Przygotowań Olimpijskich i nasz stadion mogą stworzyć unikatowy kompleks sportowy.

każde zamierzenie COS OPO jest przeze mnie wspierane, oczekujemy na uzgodnienie projektu porozumienia o stałej współpracy Miasto – COS OPO w Giżycku

 

Kontynuacja rozbudowy stadionu

Poprawiliśmy infrastrukturę sportową na naszym stadionie. Jest nowa bieżnia, skocznie i rzutnie do lekkoatletyki, stadion zyskał także nowe oświetlenie i wyremontowane boiska. Czas na budowę nowoczesnego budynku wraz z zadaszonymi trybunami.

dokumentacja projektowa została wykonana. Planowane rozpoczęcie prac w 2024 roku
*
złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę | marzec 2023 r.    

* uzyskano pozwolenie na budowę | wrzesień 2023 r.
* pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 4 mln zł | październik 2023 r.

 

Duże boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią

Duże boisko ze sztuczną nawierzchnią jest obecnie sprawą priorytetową. Boiska trawiaste mają swoje ograniczenia eksploatacyjne, a duża popularność piłki nożnej sprawia, że nasi sportowcy muszą korzystać z boisk w okolicznych miastach.

Dzięki modernizacji COS OPO, Giżycko doczekało się boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wspieraliśmy tę inwestycję, bo zależało nam na wzbogaceniu giżyckiej infrastruktury właśnie o taki obiekt. Obecnie poszukujemy miejsca, gdzie można by było wybudować boisko miejskie.

 

Kompleks boisk przy SP Nr 1
Każde dziecko zasługuje na nowoczesne warunki do nauki i uprawiania sportu. Po SP Nr 3 i SP Nr 4 kompleks boisk powstanie w „Jedynce”!

wykonane
obiekt oddany do użytkowania

 

Remont boisk przy SP Nr 2
„Dwójka” przeszła remont wewnątrz, przed Szkołą jeszcze termomodernizacja. Na nowy wygląd zasługują już także boiska. Zmodernizujemy je!

uzyskaliśmy promesę dofinansowania w wysokości 2 000 000 zł
trwa projektowanie

ogłoszony przetarg | marzec 2023 r.
otwarcie ofert [1 oferta] | kwiecień 2023 r.
podpisanie umowy na budowę | maj 2023 r.
              pozwolenie na budowę | styczeń 2024 r.

 

 

Program „Rowerem do szkoły” Droga do szkoły powinna być bezpieczna.
Zadbamy o to, aby dzieci mogły bezpiecznie dojechać rowerem do szkoły, tam bezpiecznie przechować rower w przystosowanych do tego celu miejscach.

w szkołach sukcesywnie montowane są wiaty, do szkół dobiegają drogi dla rowerów lub można dojechać chodnikiem, gdzie dopuszczono ruch rowerowy  

 

Ścieżka pieszo – rowerowa przy torach nad Niegocinem
Jesteśmy w tracie ustalania zasad korzystania z tej niezwykle urokliwej ścieżki nad jeziorem. Po uzyskaniu warunków od PKP zadbamy o ten wyjątkowy teren.

ze względu na przebudowę linii kolejowej tereny przylegające do torowiska zostały zajęte na potrzeby inwestycji. Po jej zakończeniu planujemy wykonać połączenie (w części) pomostem biegnącym równolegle do brzegu Niegocina.  Oczywiście wszystko jest uzależnione od zgód PKP i Wód Polskich, o co będziemy zabiegać.

Utworzymy sekcję wioślarską
Wykonaliśmy gigantyczny skok cywilizacyjny budują nową „Bazę”, gdzie swoje miejsce znaleźli nasi żeglarze. Teraz czas na wioślarzy!
zadanie
przed uruchomieniem  


Przedsiębiorcze Giżycko

Miejsca pracy
Wspieraliśmy i będziemy wspierać każde działanie tworzące stałe, całoroczne miejsca pracy. uważam, że miasto powinno działań proiwestycyjnie, ponieważ inwestycje generują ruch gospodarczy, a ten miejsca stałej pracy. Przykładem może być budownictwo lub turystyka, które są kołami zamachowymi dla innych branż.  

Forum Gospodarcze i Akademii Biznesu
Stworzymy miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń i wsparcia młodych przedsiębiorców z doświadczonymi biznesmenami. Pomożemy postawić „ ten pierwszy krok”. dwa lata epidemii COVID-19 przerwały comiesięczne spotkania z biznesem, podczas których powstała ta idea. Stopniowo jednak wracamy do tego cyklu.

Spotkania z biznesem
W ostatnich latach bardzo dobrze to funkcjonowało. Integracja środowiska, wsłuchiwanie się we wzajemne potrzeby i rozwiązywanie problemów przyczyniło się do uznania Giżycka jako „Miasta przyjaznego firmom”. To trzeba kontynuować! dwa lata epidemii COVID-19 przerwały comiesięczne spotkania z biznesem, podczas których powstała ta idea. Stopniowo jednak wracamy do tego cyklu.

Stabilność podatkowa
Gwarantujemy racjonalne podejście do wysokości podatków i budowanie stabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidywalny samorząd to podstawa! ustalając stawki podatkowe na nowy rok kierujemy się zawsze kilkoma kryteriami: nie mogą być to stawki maksymalne, odnoszące się do wysokość inflacji, niższe niż w okolicznych gminach  

Współpraca z gminami
Wspólnie możemy więcej. Gmina przekaże tereny do wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego / utworzenia wspólnej strefy SSE w obecnych czasach znacznie zmieniło się pojęcie SSE. W obecnej kadencji skupiliśmy się przede wszystkim na wspólnie prowadzonej promocji gospodarczej w takich projektach jak „7 Cudów Mazur” w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020  


Giżycko piękne dla oczu

Będziemy systematycznie upiększać nasze miasto kwiatami i zielenią jak np. ronda, które stworzyliśmy z GUTW. Zadbane, zielone i kolorowe miasto to miasto przyjazne. Przeprowadzimy rewolucję w zieleni – Giżycko stanie się parkiem kwiatów, drzew i krzewów.

Najbliższe lata to także rewitalizacja parku przy ul. Gdańskiej z wyremontowanymi ścieżkami, nowym placem zabaw i siłownią. co roku staramy się wykonać jakąś nową kompozycję, zagospodarowanie lub ozdobić miasto nowymi elementami  

         

 

 

 

 

 

 

 

 


Wspólne Giżycko

Podwórka! Problem, który już zaczęliśmy skutecznie rozwiązywać. Chcemy zaproponować program ścisłej współpracy z mieszkańcami wspólnot, aby razem zadbać o ten kawałek miasta. Jeszcze w kilku miejscach podwórka są zaniedbane i mało atrakcyjne. Wspólnoty powinny mieć większe możliwości, wychodzenia z inicjatywą upiększania podwórek we współpracy z miastem.  

Podpisanie umowy na remont podwórek przy ul. Mickiewicza / Kętrzyńskiego [24 listopada 2022 r.]


Nowe Giżycko

Mieszkania, mieszkania, mieszkania! Jesteśmy w zaawansowanej fazie budowy 115 mieszkań

Mieszkania miały być wybudowane w ramach Programu Mieszkanie Plus (gdzie miało być właśnie minimum 100 mieszkań, bo takie były założenia programu). Mimo zakwalifikowania Giżycka do grona gmin objętych M+,  nie uda się zrealizować tej liczby mieszkań,  ponieważ program „Mieszkanie Plus” generalnie nie sprawdził się i został zamknięty. Byliśmy tuż przed wbiciem tzw. pierwszej łopaty, ponieważ były 2 oferty – konsorcjum z Podlasia i konsorcjum z Pomorza, jednak kwoty przyszłego czynszu byłyby nie do zaakceptowania. Poza Programem Mieszkanie Plus uzyskaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i pierwszy budynek z 13 lokalami został oddany do użytkowania, a kolejny na 40 jest gotowy do budowy.
 

Rewitalizacja budynku kina Fala / tylko działalność publiczna
Najpierw musieliśmy poczekać do zakończenia postępowania Urzędu Ochrony Zabytków dot. wpisu kina „Fala” do rejestru zabytków. I tak się stało – postępowanie zakończono i obecnie ta współczesna, przeszklona część jest zabytkiem. Uzyskaliśmy promesę na prawie 20 mln zł i ogłaszamy przetarg na budowę Centrum Pokoleń – nowego obiektu, który połączy wszystkie pokolenia i wygeneruje ruch w centrum miasta.

Hala widowiskowo – sportowa wybudowana wraz z powiatem. Potrzebujemy dużej sali nie tylko na wydarzenia sportowe i kulturalne ale też gospodarcze.
Trwają uzgodnienia
ze Starostą

Duży plac zabaw na ul. Nadbrzeżnej – mamy projekt! Długo trwało sporządzenie kompletnej dokumentacji, ale wreszcie wszystko już powinno być skompletowane.
podpisanie umowy, Wykonawcą będzie firma SORTED Sp. z o.o. z Chyliczek
/te sam wykonawca, który zaprojektował i wykonuje „Małpi Gaj”

Nowy most przez kanał
Już oficjalnie! Nasze starania przyniosły skutek – będą 2 mosty na naszej obwodnicy. Zgodnie z analizą ruchu – kolejny most należy rozważyć po wybudowaniu DK59/63 w układzie dwujezdniowym. Przetarg został już ogłoszony.

 • grudzień 2022 r. –  trwa ocena ofert (wpłynęły 4 oferty)
 • luty 2023 r. – unieważnienie I postępowania
 • czerwiec 2023 r. – ogłoszenie II postępowania
 • październik 2023 r. – jest decyzja! Będzie kontynuacja! Wybrano wykonawcę!

   

Nowe żłobko – przedszkole

złożony wniosek do Programu „Maluch +”.
Lokalizacja w pobliżu ul. Koszarowej.  

 

Nowa droga na cmentarz wraz z oświetleniem

zadanie
przed uruchomieniem  

remonty ulic oraz chodników – w pierwszej kolejności ulicy Wilanowskiej, Drzymały, Batorego, Sikorskiego, Wiejskiej, Nowowiejskiej, Kajki, Sadowej oraz dróg gruntowych

przebudowa ul. Wilanowskiej była zaplanowana na 2022 rok, jednak z powodu ogłoszenia przez GDDKiA przebudowy obwodnicy, ulica ta musi poczekać do zakończeniu prac na DK59

ul. Drzymały
[wykonane]

ul. Batorego – do rozwiązania problem przewężenia na wysokości PKT
[przed uruchomieniem]

ul. Sikorskiego
[wniosek złożony do RFRD / lipiec 2023 r. – przyznane dofinansowanie]
ogłoszony przetarg | październik 2023 r. ,  podpisana umowa | grudzień 2023 r.

ul. 3 Maja
[wniosek złożony do RFRD / lipiec 2023 r. – przyznane dofinansowanie]
ogłoszony przetarg | październik 2023 r., podpisana umowa | listopad 2023 r.

ul. Wiejska wniosek złożony do RFRD, uzyskane dofinansowanie 60% | 2023-02-06, umowa zawarta z Wojewodą | 2023-03-17, przetarg [kwiecień / maj 2023 r.], zawarta umowa z Wykonawcą – czerwiec 2023 r.
[wykonane]

ul. Polna wniosek złożony do RFRD, uzyskane dofinansowanie 60% | 2023-02-06 umowa zawarta z Wojewodą | 2023-03-17, przetarg [kwiecień/ maj 2023 r.], zawarta umowa z Wykonawcą – czerwiec 2023 r. 
[roboty budowlane w trakcie]

ul. Kajki
[wykonane]

ul. Sadowa
[wykonane]

ul. Nowowiejska
[wykonane]

drogi gruntowe: ul. Piaskowa – jest już projekt i pozwolenie na budowę, ul. Rybacka – po wykonaniu ul. Piaskowej lub wraz z Piaskową, ul. Gen. Orlicz – Dreszera – po zakończeniu prac na Kanale Łuczańskim, ul. Jeziorna – po zakończeniu prac przez PKP (będzie wykonany fragment ul. Jeziornej w ramach inwestycji PKP), ul. Przejściowa – po inwestycji PKP, ul. Reja – do wykonania wraz z ul. Orlicz – Dreszera.

 

 

ul. Kajki

ul. Drzymały

 

ul. Sadowa

 

ul. Nowowiejska

 

Parkingi:
Jagiełły / XXX-lecia WW, Moniuszki

parkingi Moniuszki
wykonane


parking na osiedlu XXX – lecia / Jagiełły
zadanie przed uruchomieniem | środki w budżecie na 2024 rok

ponadto złożone wnioski o dofinansowanie na: remont ul. Łąkowej, ul. Zakole, ul. Kwiatowej, ul. Polnej, przebudowę ronda na ul. Jagiełły / Kazimierza Wlk., / Przemysłowej, Konarskiego

 • ul. Łąkowa | nie zakwalifikowano do realizacji | 2023-02-06
 • ul. Zakole | lista rezerwowa | 2023-02-06
 • ul. Kwiatowa | lista rezerwowa | 2023-02-06
 • rondo Jagiełły / KW/ Przemysłowa | lista rezerwowa | 2023-02-06

 


Giżycko – kontynuacja!

 • Obwodnica – kontynuacja rozbudowy. W obecnej kadencji wykonaliśmy projekt, rozpoczął się I etap budowy nowej dwujezdniowej obwodnicy. Zadbany o kontynuację, bo to sprawa priorytetowa dla likwidacji zatorów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg ne wyżej opisany odcinek.
Trwa ocena złożonych ofert.

 • grudzień 2022 r. –  trwa ocena ofert (wpłynęły 4 oferty)
 • luty 2023 r. – unieważnienie I postępowania
 • październik 2023 r. – rozstrzygniecie II postępowania. Będzie budowa!

 

 • Kompleksowe unowocześnienie plaży miejskiej. Powstanie nowoczesna zabudowa, alejki i nowa zieleń i oświetlenie
trwa ocena PPP, wstrzymujemy się do zakończenia głównych prac przy przebudowie linii kolejowej (zajęte części gruntu), stacji Orlen, budowy nowego kapitanatu Żeglugi Mazurskiej, restauracji na wodzie
 
 • Przebudowa Placu Piłsudskiego

prace budowlane w toku planowane zakończenie – luty 2023 roku / + pomnik – jesień 2023 roku  
prace zakończono i odebrano | kwiecień 2023 r.

 

Dalsza modernizacja stadionu. Nowy budynek i nowe trybuny

 

dokumentacja projektowa odebrana.
trwa weryfikacja i składamy o pozwolenie na budowę
* uzyskaliśmy pozwolenie na budowę oraz ponad 4 mln zł na budowę!

 
 

Mamy projekt – rozpoczniemy przebudowę trybun na lodowisku

Najpierw stadion,
później pływalnia i lodowisko.

 

Muzeum Twierdza Boyen / Wielkich Jezior Mazurskich – twierdza to olbrzymi potencja, który staramy się jeszcze bardziej wzmocnić. Wiele budynków twierdzy potrzebuje też pilnego remontu. Wyremontujemy je!

 

oczekujemy na uszczegółowienia Polski Wschodniej Twierdza Boyen jest tam typowana jako jeden z głównych obiektów Szlaku Fortyfikacji Mazurskich * złożone wnioski do wielu programów ochrony zabytków:

 1. Twierdza Boyen (1843-1855): konserwacja i renowacja poterny przed bramą Giżycką będącej głównym wejściem do Twierdzy Boyen
 2. Odbudowa budynku półkaponiery raweliniowej Twierdzy Boyen w Giżycku – roboty konserwatorskie i budowlane – etap I.
 3. Prace konserwatorskie i roboty budowlane /rekonstrukcja zawalonej części obiektu – sali ćwiczeń (szermierzy) w Twierdzy Boyen w Giżycku – etap I.
 4. Prace zabezpieczające budynek administracyjny na Twierdzy Boyen
 • budowa nowego odcinka ul. Turystycznej | sierpień 2023 r.
 • prace remontowe kaponiery odcinku od bramy giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig | wrzesień 2023 r.
 • prace remontowe poterny przy bramie giżyckiej | wrzesień 2023 r.
 • wizyta studyjna w Krakowie (Muzeum Krakowa), podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | październik 2023 r.

 


Eko – Giżycko! Walka o czystość jezior! Chcemy mieszkać w czystym i pięknym otoczeniu!

Rozszerzenie akcji na cały region – „Nie bądź żeglarzem za dychę” w przyjętej Strategii zapisany jest projekt sanitacji jezior na całym szlaku /zadanie pozakonkursowe!/

 

Wypożyczalnia rowerów i elektrycznych skuterów

Oddzielenie szkła ze strumienia odpadów np. poprzez skup butelek
procura budowy nowego PSZOK w toku
podpisanie umowy na budowę PSZOK | marzec 2023 r.
pozyskane kolejne dofinansowanie – 1,9 mln zł! | październik 2023 r.

 

Wymiana starych pieców z dopłatą miasta
wymiana co roku starych kotłów w toku

 

Bezpłatna komunikacja publiczna
trwają uzgodnienia z Gminą Giżycko
zawarto porozumienie na dotację 500 000 zł na zakup autobusów elektrycznych | 1 marca 2023 r.

Gmina Giżycko od 1 marca 2023 r.
uruchomiła bezpłatną komunikację miejsko – gminną


Priorytety

 


OŚWIATA – DZIECI, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

  Zgodnie z deklaracjami nie żałowaliśmy środków na nasze placówki oświatowe, bo najlepszą inwestycją jest inwestycja w ludzi, zwłaszcza w najmłodszych i kontynuowaliśmy ich metamorfozy. W niektórych przypadkach są to metamorfozy totalne, bowiem zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny czy zagospodarowanie otoczenia, ale również wnętrza. W zasadzie w każdej placówce realizowane były duże remonty lub inwestycje czy zakupy wyposażenia. Systematycznie podnosimy komfort korzystania z oświatowej infrastruktury, dbając o warunki do rozwoju i bezpieczeństwo. Zarówno w czasie pandemii, jak też po jej zakończeniu staraliśmy się pomóc w dostępnie do sprzętu i internetu.    

 

 

 


MIESZKANIA

Przystąpiliśmy do rządowego Programu Mieszkanie Plus

  Na budowę 100 mieszkań wpłynęły dwie oferty, jednak ze względu na bardzo wysokie kwoty postępowanie musiało zostać unieważnione, ponieważ docelowy czynsz byłby zbyt wysoki. Jednocześnie w kraju Program zaczął „kuleć” i ostatecznie postanowiono nie rozwijać tego projektu. Projekt został ostatecznie zamknięty. Budowa 100 mieszkań w Giżycku została podjęta, procedura przeprowadzona, projekt jednak – podobnie jak w wielu miejscach w Polsce zamknięto.

 

 

Przystąpiliśmy do rządowego Programu „Mieszkanie Za Grunt”

Program cieszył się sporym zainteresowaniem rynku. Niestety po wybuchu wojny w Ukrainie, skokowych wzrostach kosztów budowy oraz ciągłego wzrostu stóp procentowych – nie wpłynęła żadna oferta. Dotarły do mnie informacje, że rynek obecnie chce przeczekać trudne czasy i uważnie będą obserwowane zmiany realiów. Procedurę zatem powtórzymy.

 

 

Pierwszy samodzielny budynek miejski oddany do użytkowania

Na ul. Sikorskiego wybudowaliśmy bodajże pierwszy samodzielny miejski budynek mieszkalny (13 mieszkań), w którym zamieszkały rodziny, w których występował problem zdrowotny, niepełnosprawności lub związanych z wiekiem. Na ostatniej kondygnacji połączyliśmy wszystkie mieszkania tworząc jedno mieszkanie chronione, w którym zamieszkały osoby potrzebujące wsparcia. Prowadzeniem mieszkania zajmie się Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Giżycku. Powodzenia!  

 

 

Kolejny budynek projektowany na Al. 1 Maja

Kolejnym budynkiem mieszkalnym będzie dużo większy obiekt niż na ul. Sikorskiego. Zaplanowaliśmy w nim 40 mieszkań, lecz niewykluczone, że będzie w nim również kolejne mieszkanie chronione, w którym schronienie znajdą kolejni potrzebujący. Planowana realizacja tej inwestycji to lata 2023 – 2024 r. Będziemy się ubiegać o współfinansowanie tego przedsięwzięcia, aby jak najszybciej rozpocząć budowę.      

 

 

 


SZPITAL

Nabyliśmy upadły szpital powiatowy

To była historyczna sprawa i prawdopodobnie pierwsza taka transakcja w Polsce. Dodatkową trudnością były realia epidemiczna i czas, jaki wyznaczył sąd na zakup upadłego przedsiębiorstwa. Może trudno w to uwierzyć, ale gdyby to nam się z jakiegoś powodu miało nie udać… Giżycko byłoby dzisiaj miastem bez szpitala. Przed nami wiele pracy, bo ratowanie szpitala, zwłaszcza tak dużego, nie zakończyło się wraz z jego nabyciem, a raczej rozpoczęło. Mamy plan, aby giżycki szpital nie stał na jednej nodze (NFZ) lecz miał jeszcze co najmniej 1 lub 2. To pozwoli ustabilizować jego sytuację finansową.  

Prowadzenie szpitala rozpoczęliśmy od wielu zakupów i inwestycji w wyposażenie. Było to możliwe dzięki ofiarności wielu darczyńców – zarówno osób prywatnych, jak też firm, a także dzięki umowie ze Samorządem Powiatowym, która zagwarantowała coroczne wspomaganie placówki. Dzięki temu znaczna część starszej części szpitala została dostosowana do wymogów przeciwpożarowych, przybyło też nowoczesnego sprzętu, na zakup którego otrzymaliśmy wsparcie także od innych gmin. 

 

 

 

We współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i zapewnieniu wkładu własnego przez Samorząd Powiatowy zbudowana została nowoczesna pracownia endoskopii. Projekt zrealizowaliśmy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Koszt przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 3,2 mln zł, a udział własny 1,1 mln zł przekazany przez Miasto Giżycko we współpracy z Powiatem Giżyckim. Za sprawne przygotowanie dokumentacji i rozliczenie projektu odpowiadała Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Powierzchnia użytkowa objęta pracami to blisko 276 m2, 221 m2 na parterze i piwnica, gdzie ulokowano hydrofornie, wentylatorownie i stację uzdatniania wody. Inwestycja objęła pełne prace budowlane, rozbiórkę, przebudowę i nowe instalacje, zakupiono nowy sprzęt endoskopowy, w tym videobronchoskop, videogastroskopy, videokolonoskopy, rentgen i wyposażenie jak np. automatyczna, dwukomorowa szafa do suszenia i przechowywania endoskopów z systemem przechowywania w warunkach mikrobiologicznie czystych, czy automatyczna myjnia endoskopowa do mycia i dezynfekcji. Wszystkie sale wyposażono w niezbędne meble. Zamontowana została też nowa szpitalna winda, do komunikacji z pozostałymi działami szpitala.  

Poszerza się grono osób i instytucji wspierających nasz szpital. We wrześniu 2022 roku Fundacja Rodziny Staraków przekazała do użytkowania sprzęt wart około 1 mln zł! Wśród przekazanych urządzeń znalazły się urządzenia niezbędne do ratowania życia, takie jak pompy strzykawkowe, respiratror, defibrylator, kardiomonitory, videolaryngoskop, bronchofineroskop, ssak czy pompa rozdrabniająca. Dzięki szerokiemu spektrum urządzeń, w zasadzie każdy oddział zyskał nowy sprzęt.  Otrzymaliśmy także 11 mln zł na modernizację SOR oraz 10 mln zł na rozbudowę szpitala! 

Dziękujemy!          

 

 

 

 

 


Osoby wykluczone (niepełnosprawne, seniorzy)

  Na ul. Sikorskiego wybudowaliśmy bodajże pierwszy samodzielny miejski budynek mieszkalny (13 mieszkań), w którym zamieszkały rodziny, w których występował problem zdrowotny, niepełnosprawności lub związanych z wiekiem. Na ostatniej kondygnacji połączyliśmy wszystkie mieszkania tworząc jedno mieszkanie chronione, w którym zamieszkały osoby potrzebujące wsparcia. Prowadzeniem mieszkania zajmie się Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Giżycku. Powodzenia!       Projekt „Door-to-door” zagwarantował transport osobom wykluczonym i dotarcie do urzędu, lekarza czy do innych lokalizacji bezpłatnym transportem przy wykorzystaniu specjalnie dostosowanego samochodu. Zadanie to realizujemy w ramach projektu PFRON, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Wartość projektu: 577 104,48 zł, dofinansowanie z UE : 486 383,65 zł Miłego korzystania!      

 

 


Komunikacja

Komunikacja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna. Sprawne i bezpieczne przemieszczanie się staje się jedną z podstawowych potrzeb. Wspieramy zatem powiat, zabiegamy o poprawę infrastruktury w każdego zarządcy drogi (np. GDDKiA),  sami dużo inwestujemy i składamy wnioski do każdego możliwego źródła dofinansowania.
Dzięki systematycznemu działaniu doprowadziliśmy do kontynuacji rozbudowy naszej obwodnicy.  Dużo też się będzie działo na liniach kolejowych i dzięki porozumieniu z PKP sporo zrobimy wspólnie – m.in. tunel pod torami, ciąg pieszo – rowerowy na moście kolejowym.
Remont przejdzie też nasza główna droga wodna czyli Kanał Łucząński. W ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pozyskane zostały ogromne środki na przebudowę naszych nabrzeży.    

 

 


Twierdza

Dużo inwestujemy w nasz największy zabytek. Dzięki funduszom zewnętrznym krok po kroku remontujemy mur Carnot’a. Niestety czas nie działa na naszą korzyść i zaniedbana przez dziesięciolecia twierdza potrzebuje pilnych i dużych nakładów. Staramy się pozyskiwać fundusze z każdego źródła – zarówno z UE, jak też środków krajowych (Ministerstwa). Pracujemy nad nową funkcją koszarowca i utworzenia nowej ekspozycji i otwarcia muzeum. Powołany został specjalny zespół do tego celu, który zakończył już swoją pracę. Jeżeli warunki ekonomiczne się ustabilizują, twierdza stanie się autonomicznym obiektem.      

 

 


Sport

Baza sportowa, zwłaszcza ta przy szkołach uległa całkowitemu przeobrażeniu, po wybudowaniu kompleksów boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3, później przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 1, wykonaniu stadionu lekkoatletycznego, wybudowaniu bazy do szkolenia żeglarskiego przyszedł czas na boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 7 oraz na nowy skatepark.
Poza infrastrukturą przeznaczamy bardzo duże środki na szkolenie sportowe i organizację wydarzeń.    

 

 

 


W 2018 roku określiliśmy „Co wkrótce przed nami”… wiele spraw już jest „za nami” 😉

🟨 𝗽𝗹𝗮𝘇̇𝗮 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗸𝗮 𝗜𝗜 𝗲𝘁𝗮𝗽 – prace wstrzymane ze względu na liczne budowy w tym obszarze:
– przebudowa portu i stacji Orlen,
– linia kolejowa (zajęte części gruntu),
– budowa nowego kapitanatu Żeglugi Mazurskiej,
– budowa restauracji na wodzie
𝗢𝗯𝗲𝗰𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘂𝗷𝗲𝗺𝘆 𝗻𝗮𝗱 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗷𝗮̨, 𝗮𝗯𝘆 𝘂𝗯𝗶𝗲𝗴𝗮𝗰́ 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗼 𝗱𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 – 𝗟𝗶𝘁𝘄𝗮.
🟨 𝗯𝘂𝗱𝗼𝘄𝗮 𝟭𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻́ – już wiemy, że w ramach Programu Mieszkanie Plus (gdzie miało być właśnie 100 mieszkań) nie uda się zrealizować tej liczby, ale 𝗽𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝘆 𝗯𝘂𝗱𝘆𝗻𝗲𝗸 𝘇 𝟭𝟯 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮ł 𝗼𝗱𝗱𝗮𝗻𝘆 𝗱𝗼 𝘂𝘇̇𝘆𝘁𝗸𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗮 𝗸𝗼𝗹𝗲𝗷𝗻𝘆 𝗻𝗮 𝟰𝟬 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗴𝗼𝘁𝗼𝘄𝘆 𝗱𝗼 𝗯𝘂𝗱𝗼𝘄𝘆.
🟩 𝗿𝗲𝘄𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗸𝘂 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝘂𝗹. 𝗚𝗱𝗮𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 – ZREALIZOWANE
🟩 𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁 𝗣𝗹𝗮𝗰𝘂 𝗣𝗶ł𝘀𝘂𝗱𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 – ZREALIZOWANE
🟩 𝗻𝗼𝘄𝘆 𝗽𝗹𝗮𝗰 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄 – prace w dużym zaawansowaniu
🟩𝗻𝗼𝘄𝗲 𝗯𝗼𝗶𝘀𝗸𝗮 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝗦𝗣 𝗡𝗿 𝟭 – ZREALIZOWANE
🟩 𝗻𝗼𝘄𝗲 𝗯𝗼𝗶𝘀𝗸𝗮 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝗦𝗣 𝗡𝗿 𝟮 – prace w dużym zaawansowaniu
🟨 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻𝘂 𝗜𝗜 𝗲𝘁𝗮𝗽 – dokumentacja przygotowana, jest pozwolenie na budowę, zapewnione finansowanie, a planowane rozpoczęcie robót 2024 roku.
Dziękuję wszystkim osobom za współpracę przy realizacji tych inwestycji. (y) Wierzę, że Miasto Giżycko będzie kontynuowało tę ścieżkę, bo takie inwestycje nie tylko poprawiają nam standard życia w naszym mieście, ale również mają duże znaczenie gospodarcze. Tylko te wymienione to wartość kilkudziesięciu milionów zł.

 


Tak wygląda podsumowanie statusu wykonania deklarowanych zadań. Status będzie aktualizowany na bieżąco. Do pobrania są również deklaracje z 2018 roku, które można porównać Deklaracje 2018 – 2023Pobierz w *.pdf.