Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!
 • DEKLARACJE „Priorytety OŚWIATA – DZIECI, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA”

  Kolejna dobra wiadomość i jednocześnie spełnienie moich deklaracji. Właśnie został podpisana umowa na wykonanie nowego placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 na ul. Drzymały. Wykonawcą będzie giżycka firma Pana Andrzeja Morskiego za kwotę około 460 000 zł. Plac ma być gotowy za 100 dni. W toku jest przetarg na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4, a właśnie otworzyliśmy oferty na budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1. Przed nami także remonty w szkołach i przedszkolach. Dużo się dzieje... i będzie się działo.
 • Po 30 latach mamy awans! Brawo!

  /fot. mamrygizycko.pl Stało się‼ To już pewne‼ Po wygranej piłkarzy GKS Mamry Giżycko na wyjeździe 3:0 z GSZS Delfinem Rybno, już wszystko jest jasne‼ Lider jest z Giżycka i tak już pozostanie do końca sezonu‼ Po 30 latach wracamy do III ligi‼ Gratuluję‼ Brawo Panowie, brawo drużyna‼ Brawo trenerzy i brawo wszyscy, którzy na to pracowali‼ Dziękuję Wam za godne reprezentowanie Giżycka‼ ‼JESTEŚCIE WIELCY‼ Zgodnie z deklaracją projektujemy już dalszą modernizację stadionu. Będą nowe, zadaszone trybuny, nowy budynek, nowe parkingi i więcej światła. Powodzenia w III lidze!
 • DW 592. Potrzebny kompromis

  Sieć dróg i połączenia komunikacyjne są dla miast tym, czym układ krwionośny dla organizmu. Czym wydajniejszy i czym sprawniejszy ten układ, tym tkanka lepiej odżywiona, produkty metabolizmu są efektywniej transportowane, a mechanizmy fizjologiczne mogą przebiegać płynnie i bez zakłóceń. Posługując się tym porównaniem łatwo wyobrazić sobie rolę dróg w dzisiejszych realiach gospodarczych. Układ drogowy to nie tylko możliwości podróżowania, ale również transport surowców i produktów. To po prostu podstawa rozwoju. Z tego względu każda rozbudowa, modernizacja czy tworzenie nowych możliwości transportowych powinno być wspierane i jednoznacznie pozytywnie odbierane. Jest jednak pewna trudność, bo mieszkamy w niezwykle urokliwej części świata i dostosowywanie układu komunikacyjnego do współczesnych norm i warunków bardzo często stoi w kolizji z unikatowymi warunkami przyrodniczymi. Jedną z ważniejszych dróg w naszej okolicy jest prowadząca w kierunku Kętrzyna, i dalej do granicy państwa, Droga Wojewódzka nr 592. Podróżowanie tą trasą w okazałych stuletnich alejach, gdy drzewa tworzą nad drogą cienisty parasol wprawia niemal w upojenie, szczególnie w piękny, słoneczny dzień. O tych samych drzewach myślimy już mniej przyjaźnie w kontekście zagrożenia wypadkiem drogowym. Droga ta niewątpliwie powinna zostać przebudowana, bo dawno nie spełnia już współczesnych norm. Czy jest możliwy jakiś kompromis pomiędzy ochroną krajobrazu, a bezpieczeństwem? Pojawiła się właśnie szansa na długo oczekiwaną przebudowę, ale pojawiły się też przeciwności… Oczywiście związanych z ewentualną wycinką drzew lub jej zakresem. Na etapie przygotowania raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dokonano inwentaryzacji zadrzewienia na całym odcinku. Zinwentaryzowano 4933 drzewa, w tym 2085 drzew w przydrożnych szpalerach i alejach oraz 2848 drzew poza alejami i szpalerami. W raporcie, po wielokrotnych wizytach terenowych, wskazano warianty rozbudowy drogi ustalając kompromisowy środowiskowo i inwestycyjnie wariant wycinki drzew. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożono w kwietniu 2017 r. Decyzja środowiskowa, w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia została wydana w lipcu 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odwołał się od tej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska we wrześniu 2019 r. uchylił decyzję RDOŚ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po decyzji Generalnego Dyrektora, RDOŚ w Olsztynie wezwał projektanta do uzupełnień i aktualizacji raportu. Projektant dokonał uzupełnień i aktualizacji raportu i w listopadzie 2020 r. złożył ponownie do Regionalnego Dyrektora wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wskazując w raporcie nowy wariant kompromisowy do realizacji. Aktualnie w RDOŚ trwają procedury związane z oceną raportu i wydawania decyzji, a Zarząd Dróg Wojewódzkich proponuje do rozważenia 3 warianty rozbudowy DW 592. W pierwszym wariancie proponuje się pełny standard rozbudowy drogi, w ramach której wycince podlegać miałoby 68% drzew w szpalerach alejowych i 29% drzew poza szpalerami. Jest to środowiskowo najbardziej niekorzystny wariant i z pewnością najtrudniejszy do znalezienia porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. W wariancie drugim, nie spełniającym na dziś warunków technicznych, w miejscach zachowanych alei szerokość pasa ruchu wynosiłaby tylko 2,75 m. Niektóre drzewa znajdowałyby się zaledwie 70 cm od krawędzi jezdni. W tym wariancie wycince podlegałoby 51% drzew w szpalerach alejowych i 29% drzew poza szpalerem. Zachowane zostałyby drzewa w obustronnych szpalerach na prawie 5 km alei. Jest to wariant kompromisowy, ale wymaga zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W wariancie trzecim przewiduje się szerokość pasa ruchu w miejscach zachowanych alei o tej samej szerokości, jak w wariancie drugim (2,75 m), a niektóre drzewa znajdowałyby się w odległości zaledwie 70 cm od krawędzi jezdni. Wycince podlegałoby 33% drzew w szpalerach alejowych i 29% drzew poza szpalerem. Wariant ten zachowuje drzewa alejowe bez wycinki na ponad 8 km drogi. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 592 Kętrzyn – Giżycko została zgłoszona do dofinansowania UE w ramach dostępnych programów w latach 2021- 2027, a realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2022-2024. Do tego czasu planuje się przeprowadzić spotkania z organizacjami pozarządowymi, uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz przygotować dokumentację projektową i uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Warto dodać, że w ramach rozbudowy tej drogi przystosowano już most w Pięknej Górze, co znacznie poprawiło możliwości transportowe tej trasy. Niewątpliwie nadszedł czas na kontynuację prac na tej drodze, jednak konieczny będzie tutaj kompromis, którym najbardziej racjonalnym wydaje się być wariant III i budowa ścieżek rowerowych łączących Kętrzyn z Giżyckiem. Jeżeli chcecie Państwo wyrazić swoją opinię w sprawie konkretnego wariantu lub macie Państwo własne przemyślenia, proszę przesłać na mój adres e-mail: burmistrz@gizycko.pl. Państwa opinie mogą okazać się bardzo przydatne w trakcie spotkań i uzgodnień dotyczących DW 592.
 • DEKLARACJE: Kompleks boisk przy SP Nr 1

  Zgodnie z deklaracją - po urządzeniu nowych obiektów przy SP Nr 3 i SP Nr 4 przystępujemy do budowy kumpelsku boisk przy "Jedynce". Przetarg już jest ogłoszony i na oferty czekany do 18 czerwca. Będzie to kolejny kompleks sportowy, który zrewolucjonizuje bazę sportową i dydaktyczną kolejnej szkoły. To są priorytetowe inwestycje! Ten projekt zyskał również uznanie Ministerstwa Sportu i podobnie ja 2 poprzednie uzyskał duże dofinansowanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję osobom, które pracowały przy tym projekcie oraz Pani Senator Małgorzacie Kopiczko za konsultacje i pomoc przy kompletowaniu wniosku.
 • DEKLARACJE | Przebudowa Palcu Piłsudskiego

  Plac Marszałka J. Piłsudskiego jest jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc w Giżycku i ma swoją bogatą historię. Kiedyś, gdy nie było tylu samochodów pełnił głównie rolę rekreacyjną. Na jego terenie znajdował stawek pełniący także rolę zbiornika retencyjnego. Niestety z tym stawkiem łączy się też tragiczna historia młodej dziewczyny i niespełnionej miłości., a sam staw kiedyś osuszono i zasypano w nim pamięć o tragedii. Z biegiem lat plac zaczął pełnić rolę miejsca defilad i zbiórek pocztów pierwszomajowych. To tutaj tyko tego dnia - po pochodzie można było napić się coli i… czasem czegoś więcej. Kiedyś nawet Plac Marszałka był areną spektakularnego rozjechania czołgiem pirackich płyt CD, które na tę „okazję” przetransportowano pogrzebowym karawanem. Działo się – to kiedyś było centralne miejsce wydarzeń. To tutaj gościliśmy gwiazdy polskiej estrady, wspólnie gotowaliśmy największą zupę, witaliśmy Nowy Rok, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia na 400-lecie Giżycka, uczestniczyliśmy w uroczystościach wojskowych, religijnych i patriotycznych. Wraz z rozwojem motoryzacji zaczynało się poszukiwanie miejsca na parkingi. Plac zdawał się być do tego idealny - niemal w centrum miasta, blisko szkół i urzędów. Codziennie przez nawierzchnię Placu Marszałka Piłsudskiego przewiały się setki samochodów, szybko też zużywała się jego nawierzchnia. Jasnym było, że miejsce to będzie potrzebowało gruntownego remontu. Został zatem ogłoszony konkurs na wizję architektoniczną. Zwycięska koncepcja była bardzo odważna i bardzo mi się podobała. Była jednak jednocześnie bardzo droga w realizacji. Zakładała bowiem niejako „zadaszenie” placu poprzez budowę betonowego stropu i parkingu „pod dachem”, a niejako właśnie na dachu tego parkingu urządzenie przestrzeni rekreacyjnej. Już ze wstępnych wyliczeń wynikało, że koszty budowy były niezwykle wysokie i oscylowałyby w granicy 40-50 mln zł. To ogromna kwota, którą trudno by było zdobyć w ciągu kilku lat, a plac wymagał remontu już! I tutaj zaczyna się historia związana z wizytą Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher w 2019 roku w ramach pikniku wojskowego. Gościli u nas wówczas przedstawiciele innych państw, Minister Obrony Narodowej oraz inni dostojni goście i parlamentarzyści. Był lipiec i pogoda tego dnia typowo letnia. Najpierw świeciło słońce, później popadał deszcz i ponownie wyszło słońce. Niestety kałuże bezlitośnie ukazały braki w nawierzchni, ale paradoksalnie stały się też naszym nieoczekiwanym sprzymierzeńcem. Wykorzystałem ten moment i wraz Panią Senator Małgorzatą Kopiczko rozpoczęliśmy starania jeszcze tego samego dnia o pozyskanie funduszy na remont placu z budżetu państwa. Skoro plac ten jest miejscem ważnych wydarzeń nie tylko lokalnych, ale także państwowych o międzynarodowym charakterze, to remont Placu Marszałka Piłsudskiego należy uznać za sprawę państwową. Nasze starania poparł Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – gen. bryg. Bogdan Rycerski oraz sam Minister Obrony Narodowej. W ten sposób zbudowała się bardzo silna koalicja dla remontu Placu Marszałka Piłsudskiego, a w konsekwencji Giżycko otrzymało rekordową kwotę ponad 10 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na tę długo wyczekiwaną inwestycję. Na konto Miasta już wpłynęły środki, możemy zatem przystępować do przetargu. Nie będzie to jednak realizacja zwycięskiej koncepcji, ponieważ w międzyczasie znacznie ją „odchudziliśmy”, aby urealnić wykonanie tego pilnego remontu. Będzie to plac jednopoziomowy – jak obecnie, betonowe płyty zastąpi granit, będzie specjalne miejsce na scenę, pojawią się skwery zieleni, nowe drzewa, nowe oświetlenie, ławeczki, infrastruktura rowerowa, rozwiązany zostanie problem z wodą deszczową, przewidzieliśmy także miejsce na pomnik. Chciałbym, aby powstał tam pomnik Orła Białego, który jako nasz symbol narodowy jednoczyłby nas podczas wydarzeń patriotycznych i przypominał o odzyskaniu przed 100 laty niepodległości i podczas świąt wojskowych o chwale polskiego Oręża. Na co dzień będzie to płatny parking, a w weekendy i święta miejsce wydarzeń. Remont Placu będzie dopełnieniem wcześniej podjętych już prac w tym rejonie Giżycka. Szkoła Podstawowa Nr 1 przeszła gruntowny remont i ma nowy wygląd, za chwilę będzie miała też nowe boiska, odbudowaliśmy spalony budynek na ul. Kościuszki i poprawiliśmy samą ulicę. Powstaną tutaj niebawem także nowe ścieżki rowerowe, a wraz z Powiatem planujemy przebudowę Alei 1 Maja. Prywatny inwestor wyburzył ruiny starej pralni i buduje okazały budynek mieszkalny, gdzie zamieszka około 50 rodzin. Ten fragment miasta niewątpliwie zostanie niemal w całości urządzony na nowo. Jeszcze raz dziękuję Pani Senator Małgorzacie Kopiczko, Ministrowi Obrony Narodowej Mariuszowi Błaszczakowi oraz Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – gen. bryg. B. Rycerskiemu za wsparcie i pomoc w przygotowaniu wniosku na remont Placu Piłsudskiego. Zgoda buduje… Dziękuję!
 • Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka

  Strażakom zawodowym i ochotnikom, wojskowym i lotniskowym – po prostu wszystkim – życzę z okazji Waszego Święta przede wszystkim bezpiecznej służby i jak najlepszych jej warunków, szczególnie w tych trudnych czasach pandemii. Oby każdy dzień przynosił Wam samą satysfakcję, a nam poczucie bezpieczeństwa. Wszystkiego najlepszego!
 • Dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy o zasadach prezentacji flagi narodowej

  Co roku podczas „Majówki” ulice, domy, balkony są miejscem eksponowanie naszej narodowej flagi. W coraz większej liczbie jest to robione prawidłowo, ale warto pamiętać, że sposób wywieszania flagi nie jest dowolny i wcale nie jest taki oczywisty i prosty… W pierwszych majowych dniach będziemy mogliśmy obserwować różne sposoby prezentacji flagi i barw narodowych. Obserwując niektóre sytuacje, myślę, że warto przypomnieć kilka podstawowych zasad, aby robić to właśnie zgodnie z obowiązującymi zasadami, ponieważ symbolom narodowym należy się honor i szacunek. Uwaga! Pierwsza dość powszechnie zauważalna nieprawidłowość to używanie flagi z godłem (takiej, jak poniżej). Flaga narodowa jest jedna. Biało – czerwona z dwoma poziomymi pasami jednakowej szerokości, o ściśle określonych proporcjach wymiarów: 2:3, 1:2, 3:5 lub 5:8. Flagi z godłem są zarezerwowane jedynie dla polskich przedstawicielstw […]
 • Życzenia Wielkanocne dla wiernych obrządku wschodniego

  Grafika autorstwa giżyckiej malarki Marzeny Kurnatowskiej-Wiśniewskiej Z okazji Świąt Wielkanocnych, obchodzonych według kalendarza juliańskiego składam najserdeczniejsze życzenia giżyckiej społeczności wyznania grekokatolickiego i prawosławnego oraz naszym Przyjaciołom na całym świecie – a przede wszystkim w mieście partnerskim – Dubnie. Życzę zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech ten szczególny czas przyniesie nadzieję, otuchę i wiarę w lepsze jutro, a także da dużo siły i wytrwałości w przezwyciężaniu wyzwań, problemów i przeciwności, z jakimi przychodzi się nam mierzyć. Wierzę, że niedługo zaczniemy powracać do normalności… Czego wszystkim życzę!
 • DEKLARACJE | Przebudowa Placu Piłsudskiego

  Zgodnie z deklaracją zmierzamy do przebudowy Placu Piłsudskiego. Na konto Miasta już wpłynęła pokaźna kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dokładnie 10 200 000 zł. Przygotowujemy zatem dokumenty i ruszamy jak najszybciej. O historii tej inwestycji już niebawem. Jeszcze raz dziękuję Pani Senator Małgorzacie Kopiczko, Ministrowi Obrony Narodowej Mariuszowi Błaszczakowi oraz Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – gen. bryg. B. Rycerskiemu za wsparcie i pomoc w przygotowaniu wniosku.
 • Życzę, przede wszystkim, zdrowych Świąt Wielkanocnych

  Tegoroczne Święta Wielkanocne ponownie będą różnić się od wielu poprzednich… Oby były przede wszystkim zdrowe i spokojne… i obyśmy się mogli jak najszybciej spotkać. Choć jeszcze niedawno takie życzenia wydawałyby się dość skromne, dzisiaj – podobnie jak rok temu, nabierają wyjątkowego znaczenia. Bądźmy zatem zdrowi, aby jak najszybciej spotkać się w parku, w sklepie czy na plaży. Dziękuję za wszystkie życzenia, te złożone osobiście, i te przysłane… Do zobaczenia!
 • Rada Miejska dała szansę kolejnej giżyckiej Organizacji Pożytku Publicznego

  Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) pełnią bardzo istotną rolę w życiu społecznym i działalnością swoich członków wypełniają niezwykle istotną misję. Wiele organizacji działających na terenie naszego miasta zajmuje się pomocą osobom chorym, potrzebującym, pomaga dzieciom oraz np. opiekuje się porzuconymi zwierzętami. Organizacje te pozyskane środki przeznaczają właśnie na te cele, działają nie dla zysku, a ich największą siłą jest zaangażowanie i poświęcenie ludzi. Podziwiam te osoby i bardzo Im dziękuję za tę niezwykle istotną pracę na rzecz naszych mieszkańców, szczególnie w tych trudnych czasach. Warto zatem pomagać tym Organizacjom, aby efekt ich działalności był jeszcze większy. Mamy tego wiele przykładów jak chociażby decyzja sprzed ponad 20 lat o przekazaniu na preferencyjnych warunkach budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby pomocy dzieciom i osobom chorym czy lokalu przy […]
 • Epidemia nie daje oddechu. Szpital Miejski zaczął działalność w najgorszym czasie

  Nowa miejska spółka Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o., prowadząca od lipca szpital, poprzedni rok zamknęła stratą ponad 1,5 mln zł. Kwota ta nie jest zadłużeniem, a stratą, której przyczyn należy upatrywać w kilku obiektywnych punktach. Pierwszym jest znaczny wzrost zużycia materiałów medycznych, w tym leków i sprzętu sterylnego, służących głównie zabezpieczaniu personelu przed kontaktem z koronawirusem. Szpital ponosił też wyjątkowo wysokie koszty związane z przygotowaniem oddziałów do przyjęcia pacjentów z COVID-19 i utworzeniem dodatkowego tymczasowego oddziału chorób zakaźnych. Istotnym jest także, że w umowie zakupu szpitala, nie uwzględniono konieczności opłacenia podatku VAT od umowy informatyzacji w wysokości ponad 200 000 zł, a okoliczność ta pojawiała się już po przejęciu tego projektu. Zrezygnować jednak z projektu nie można było, bo oznaczałoby to powrót do epoki […]
 • Zmieniamy zasady budowy mieszkań… i kontynuujemy!

  Mimo, że warunki mocno się zmieniły, nie rezygnujemy z budowy mieszkań na wynajem. Konieczne są jednak zmiany zasad, ponieważ 2 konsorcja, które złożyły swoje oferty na budowę naszych mieszkań oszacowały bardzo wysoko swoje koszty i ryzyka. Część ryzyk była też zbyt wysoka dla Miasta, więc to postępowanie należało unieważnić. Śledzimy jednak uważnie zmiany w prawie i jednocześnie pojawia się nowy – dużo elastyczniejszy instrument, z którego zamierzamy skorzystać. Dziękuję Ministerstwom (Infrastruktury i Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej) za współpracę w tym trudnym projekcie oraz za doradztwo, które przyniosło wiele korzyści i doświadczeń. Poniżej pełny komunikat dla osób zainteresowanych miejskimi mieszkaniami na wynajem. Nie porzucamy go. Kontynuujemy! Trwa już budowa mieszkań na ul. Sikorskiego. 👉 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY MIESZKAŃ Uprzejmie […]
 • Jaki będzie ten rok…?

  Po trudnym 2020 roku, z nadzieją i zmobilizowani wchodzimy w Nowy – 2021 rok. Minione 12 miesięcy były bardzo ciężkie i w pierwszej kolejności dziękuję tym wszystkim, którzy walczyli (i wciąż walczą) z epidemią na pierwszym froncie oraz z jej negatywnymi skutkami gospodarczymi. Mimo wielu trudności i ciągłej niepewności, staraliśmy się, aby miasto działało – jak na te niełatwe czasy – normalnie. Myślę, że dzięki temu niemal niezauważalne były skutki nowej, nieprzewidywalnej sytuacji. Rozpoczynający się rok na pewno będzie echem zdarzeń z 2020 roku i można spodziewać się pewnych niekorzystnych skutków gospodarczych, ale też trzeba patrzeć z optymizmem i wiarą w stabilizowanie się sytuacji, ponieważ właśnie rozpoczynają się powszechne szczepienia. A nic lepszego człowiek w profilaktyce jeszcze nie wymyślił, jak szczepionki. To dzięki nim udało […]