Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!
 • Umowa podpisana. Powstanie kolejne boisko

  Dzisiaj zawarłem umowę na budowę kolejnego przyszkolnego obiektu sportowego. Zgodnie z deklaracją - przy Szkole Podstawowej Nr 4 powstanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Wykonawcą będzie olsztyńska firma SportSystem sp. z o.o. za kwotę 1,1 mln. W tej sprawie jest też ciekawostka... Firma SportSystem była także wykonawcą tego boiska, które będzie obecnie rozbierane około 20 lat temu. A podobno nie można 2 razy wejść do tej samej rzeki.... Budowa nowego boiska ma być ukończona do wakacji. Na inwestycję tę uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ten sposób zakończy się modernizacja bazy sportowej przy SP Nr 4. Trwa projektowanie boisk przy SP Nr 1, które będą wykonane w następnej kolejności. Mimo, że oświata kosztuje nas coraz więcej, inwestycje nie mogą być zahamowane; bo to są najlepsze inwestycje. Z boiska powinni ucieszyć się mieszkańcy "Wyspy", którzy od wielu lat czekali na tzw. "Orlik" w pobliżu. Czas pierwszego meczu, coraz bliżej...
 • Dwa konsorcja zgłosiły się do budowy mieszkań w formule PPP

  Wielu z Państwa zapewne czeka na kolejne wieści w sprawie budowy miejskich mieszkań. Mam zatem kolejne świeże informacje. Po długiej i skomplikowanej procedurze oraz wydłużeniu terminu na wniosek jednego z potencjalnych zainteresowanych, wpłynęły 2 wnioski o udział w dialogu konkurencyjnym. Są to firmy z Warszawy, Sopotu i Bielska Podlaskiego. IZIM sp. z o.o. , ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa - Lider Konsorcjum UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski - Partner Konsorcjum oraz NDI Parkingi sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot - Lider Konsorcjum NDI sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot - Partner Konsorcjum NDI Sopot S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot - Partner Konsorcjum Warto pamiętać, że planowane do budowy mieszkania w ramach tego programu nie będą mieszkaniami komunalnymi ani socjalnymi. To normalne, pełnowartościowe, niczym nie różniące się od tych dostępnych na rynku deweloperskim. To zupełnie nowa kategoria mieszkań, w nowej formule, adresowana głównie do tych, którzy nie mają zdolności kredytowej. Plan zakłada budowę 100 mieszkań. Bardzo dziękuję moim współpracownikom, którzy włożyli w wkładają ogrom pracy w ten niesłychanie trudny projekt, ale wierzymy, że go zrealizujemy jako pierwsi w Polsce. Projekt ten będzie przetarciem szlaków w formule PPP, formuły którą z pewnością należy brać pod uwagę jako jedną z ważniejszych w przyszłości. Wszystkie informacje będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.
 • Mieszkańcy, którzy „budują” i korzystają z giżyckich obiektów

  Parafrazując słowa Napoleona, aby budować miasto, potrzeba 3 rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Jednym z podstawowych źródeł dochodów miasta, jest udział w podatku dochodowym - czyli mówiąc najprościej: jeżeli w zeznaniu PIT ktoś wpisze jako miejsce zamieszkania "Giżycko" - część jego podatku trafia właśnie do budżetu Giżycka, dzięki temu możemy wspólnie budować swoje miasto, miasto w którym mieszkamy i z którego infrastruktury korzystamy. Od pewnego czasu wdrażamy system Giżyckiej Karty Mieszkańca, która jest właśnie powiązana z PIT. Każdy podatnik i członkowie Jego rodziny może zgłosić się do Urzędu, aby taką kartę odebrać i otrzymać prawo do specjalnych zniżek w wielu miejscach. Dzisiaj podsumowaliśmy pierwszą edycję konkursu dla najaktywniejszego użytkownika Giżyckiej Karty Mieszkańca, a osoby, które odwiedzają nasze obiekty (twierdzę, basen, lodowisko, GCK, kino "Nowa Fala") i dokonały największej liczby transakcji z użyciem Giżyckiej Karty Mieszkańca, otrzymały specjalne upominki. Pan Jacek - jako najaktywniejszy posiadacz GKM otrzymał rower i bony upominkowe na elektronikę, a pozostali - czyli Pan Stefan, Pani Anita, Pani Urszula i Pan Michał będą mogli wykorzystać karty prezentowe w sklepie z AGD i RTV. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym tak aktywnego uczestniczenia w programie Giżyckiej Karty Mieszkańca i dziękuję nie tylko za wspólne budowanie Giżycka poprzez udział w podatku, ale także przez niezwykle intensywne korzystanie z naszych obiektów. Dzięki temu obiekty te żyją i są wykorzystywane, bo do tego mają przecież służyć.
 • Odpady. Najważniejsze informacje

  Fot. Zgromadzenie MZMGO i prezentacja księgowości ZUOK. Rosną koszty, koszty, koszty... Problematyka gospodarki odpadami z pewnością zdominuje tematykę rozważań w samorządach w najbliższych miesiącach. Wiele miast jest już po nowej kalkulacji przy uwzględnieniu aktualnych realiów prawnych i ekonomicznych, a wiele jak np. Ełk czeka dopiero skonfrontowanie obecnych stawek z nowymi i przyszłymi realiami. Na ostatnim Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego, którego uczestnikiem jest również Giżycko, podjęto trudną, ale konieczną i niemal jednogłośną decyzję o ustaleniu nowych stawek dla wszystkich gmin MZMGO. Warto również podkreślić, że poprzednie stawki 10 zł / 17 zł były idealnie trafione, bo Związek nie zanotował ani straty i w zasadzie żadnej nadwyżki, co było zgodne za zasadą, że kalkulacja opłat musi wynikać z realnych kosztów obsługi systemu i na odpadach gminy nie mogą "zarabiać". Sytuacja jednak diametralnie zaczęła się zmieniać w 2019 roku... Ponieważ wzrost jest znaczący, przestawiam najważniejsze informacje i powody "krok po kroku". Stan organizacyjny | samorządy współtworzące Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami: Gmina Banie Mazurskie (2 delegatów) Gmina Budry (2 delegatów) Gmina Giżycko (2 delegatów) Miasto Giżycko (2 delegatów) Gmina Kruklanki (2 delegatów) Gmina Miłki (2 delegatów) Gmina Orzysz (2 delegatów) Gmina Pozezdrze (2 delegatów) Miasto i Gmina Ryn (2 delegatów) Gmina Srokowo (2 delegatów) Miasto i Gmina Węgorzewo (2 delegatów) Gmina Wydminy (2 delegatów) Delegaci z Gminy Miejskiej Giżycko: statutowo burmistrz - czyli ja i delegowana przez Radę Miejską - Magdalena Jurgielewicz. Funkcje delegatów są sprawowane społecznie i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub diety. Przy okazji bardzo dziękuję Magdalenie Jurgielewicz, która zdecydowała się poświęcić swój czas, aby zajmować się tą trudną problematyką. Gdzie unieszkodliwiane są odpady z MZMGO: ZUOK Spytkowo sp. z o.o. / Prezes: Wojciech Kucfir | Rada Nadzorcza: Józef Karpiński, Krzysztof Piwowarczyk, Jacek Markowski Właściciel ZUOK Spytkowo: MZMGO z siedzibą w Giżycku Jak wylicza się stawkę dla mieszkańców? Algorytm jest dość prosty i oczywisty. W obecnie przyjętym jednym z 4 sposobów - wylicza się w odniesieniu do 1 mieszkańca. Na stawkach za odpadach nie można "zarabiać", więc stawka musi być skalkulowania przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów. A te są już możliwe do oszacowania, gdyż znamy wszystkie dane. Liczba mieszkańców (wg złożonych deklaracji): 71 000 osób Ilość odpadów wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych: 22 050 ton Cena 1 tony: 1 085 zł - zagospodarowanie - 650 zł (ZUOK Spytkowo) - odbiór i transport - 350 zł (obecnie KOMA) - administracja - 80 zł (MZMGO) <-- do korekty - edukacja - 5 zł (MZMGO) Koszt odpadów wytworzonych przez mieszkańców w ciągu roku: 23 924 250 zł [22 050 ton x 1 085 zł / tonę] Roczny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przypadający na mieszkańca: 336,96 zł [23 924 250 zł / 71 000 osób] Miesięczny koszt przypadający na mieszkańca: 28,08 zł [336,96 zł / 12] Ostatecznie Zgromadzenie MZMGO zdecydowało przyjąć stawkę 27 zł, rekomendując bezwzględną i głęboką optymalizację kosztów ZUOK Spytkowo i kosztów administracyjnych MZMGO. Dlaczego 54 zł za nieprzestrzeganie zasad selektywnej zbiórki? Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mnożnik zawiera się między 2 a 4-krotnością opłaty za selektywną zbiórkę. Nasz Związek przyjął najniższy możliwy wskaźnik wynikający z obecnych zapisów ustawy, a więc 27 zł x 2 = 54 zł. Takie są obecnie realne koszty obsługi systemu w przeliczeniu na 1 osobę, które zostały obliczone w oparciu o obecne realia ekonomiczne. Jak obliczono stawkę za pojemnik na terenach niezamieszkałych? Pierwotny projekt zakładał przeliczenie obecnej stawki mnożąc przez współczynnik 2,8 - czyli analogicznie jak w przypadku terenów zamieszkałych. Budziło to jednak moje wątpliwości, bo jednostki tych przeliczników nie są jednakowe. W pierwszym przypadku stawki przeliczane były na 1 osobę, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - na objętość pojemników. Zaproponowałem zatem najpierw Zarządowi, a potem Zgromadzeniu przyjęcie innych założeń, z których wynika, że tona odpadów to koszt 1175 zł, a stopień zagęszczenia to relacja 1/3. Przyjąłem zatem, że np. w pojemniku 1100 l znajduje się ok. 367 kg odpadów, co pozwoliło wyliczyć z proporcji proponowane stawki, które po zaokrągleniu Zgromadzenie MZMGO przyjęło jako bardziej odpowiadające rzeczywistym kosztom. Stawki wyszły sporo niższe, jednak stopień zagęszczenia przyjąłem dość wysoki, ale realny - podobny jak przy nieruchomościach czasowo zamieszkałych. W tabeli opisane są one w kolumnie UCHWAŁA. Co wpływa na koszty? wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości po sortowaniu Rozporządzenie Ministra Gospodarki zakazuje składowania frakcji, których kaloryczność przekracza 6 MJ/kg. W ZUOK Spytkowo powstaje rocznie ich ok. 16 000 ton. Odpady te muszą być kierowane do dalszego przerobu, głównie w spalarniach. Całkowita moc przerobowa wszystkich (tylko) 8 spalarni w Polsce obejmuje jednak zaledwie około 25% wytwarzanych odpadów. W efekcie, każdego roku kilka mln ton odpadów, których nie można składować, nie znajduje odbiorcy. Szacuje się, że obecnie na instalacjach zgromadzono ich ok. 20-30 mln ton! Problem będzie zatem narastał, a zagrożenie pożarowe będzie coraz większe. ZUOK Spytkowo w listopadzie 2019 r. ogłosił przetarg na zagospodarowanie tych frakcji odpadów, jednak nie wpłynęła żadna oferta. Frakcja ta nie może czekać i obecnie odbierana jest w cenie ok. 1 000 zł za tonę (wcześniej ceny za tonę kształtowały się w granicach 350 zł). opłata "marszałkowska" Stale rosną stawki opłaty środowiskowej (tzw. opłaty marszałkowskiej). Za każdą tonę odpadów posortowniczych deponowanych na składowisku, za którą wcześniej płacono 74 zł, w kolejnych latach cena ta rosła: na 140 zł, 170 zł, by w 2020 roku osiągnąć 270 zł wzrost kosztów pracy Wzrost minimalnego wynagrodzenia i konieczność regulacji pozostałych płac (oraz skutków od tychże) spowodowały wzrost kosztów o około 12%. wzrost kosztów energii elektrycznej Szacuje się, że koszty energii wzrosły o ponad co najmniej 50%. koszty monitoringu i zabezpieczenia przeciwpożarowego Znowelizowana ustawa o odpadach nakłada na podmioty magazynujące odpady obowiązek posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, zabezpieczenia roszczeń oraz spełnienia kosztownych wymogów przeciwpożarowych. Koszty ubezpieczenia w ZUOK Spytkowo wzrosły niemal dwukrotnie. ograniczenie zbytu surowców wtórnych Zamkniecie rynku azjatyckiego spowodowało trudności ze zbytem surowców. Przykładem jest makulatura do której obecnie ZUOK dopłaca do każdej tony, gdy wcześniej makulatura była surowcem, z którego spółka miała dochód. Dochód zamienił się zatem w koszt... W wyniku wprowadzenia radykalnych zmian m.in. w przepisach odpadowych, gwałtownie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów. Aby zapewnić nie tylko prawidłowe funkcjonowanie naszej spółki czyli ZUOK Spytkowo, w sytuacji braku rezerw finansowych (bo spółka ma szczególną misję - niezarobkowania na mieszkańcach Związku), podniesienie cen "na bramie" skutkuje automatyczną koniecznością podniesienia opłat. We wrześniu 2019 roku zlecone zostało wykonanie analizy finansowej systemu gospodarowania odpadami na terenie Mazurskiego Związku Międzygminnego, aby ustalić poziom prognozowanych nowych stawek opłat. Autorzy analizy zarekomendowali podwyższenie opłat i wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy. Na bazie tego opracowania przygotowane zostały kalkulacje Zarządu MZMGO w oparciu o zaktualizowane dane oraz założenia wynikające z obiektywnej oceny zdarzeń pewnych, które nastąpią w przyszłości. Niestety, nikt z nas nie lubi podwyżek i mało kto akceptuje ich skokowy charakter, ale w tym wypadku, dobrego rozwiązania nie ma. Aby zachować ciągłość pracy ZUOK Spytkowo, trzeba zapłacić dużo więcej "na bramie". Inaczej trzeba będzie zamknąć ZUOK i szukać innej instalacji. Wówczas taniej na pewno nie będzie. ZUOK wytwarza około 16 000 ton frakcji palnej, którą trzeba oddać do spalarni. W naszym województwie... nie ma żadnej. Dopiero do budowy przymierza się Olsztyn, a nasze odpady planowano tam właśnie poddawać unieszkodliwianiu. Z ostatnich informacji wynika jednak, że może być z tym pewien problem, bo ilość odpadów generalnie w Polsce wzrasta. Tu, w mojej ocenie, potrzebne są pilne zmiany systemowe - przede wszystkim kaucjowanie butelek i puszek po napojach (wszelkich!), które są bardzo niekorzystnym odpadem, bo te szklane są ciężkie i wypełniają pojemniki w dużej mierze powietrzem, zajmując przestrzeń. Muszą stać się surowcem pożądanym do zwrotu. Wówczas jeżeli nawet ktoś by butelkę wyrzucił, kto inny by ją wyłuskał i oddał do "skupu". Drugim problemem są odpady frakcji palnej. Relatywnie małe, rozproszone instalacje do ich spalenia, wydają się być odpowiednim kierunkiem, bo dopóki żyją ludzie - będą odpady. A one mogą być nie tylko problemem, ale jednocześnie paliwem do produkcji ciepła i prądu... Takie swoiste perpetuum mobile... Na te sprawy potrzeba jednak czasu, a koszty nie zatrzymają się. Przygotujemy się zatem na turbulencje w gospodarce odpadami, w całej Polsce. Można na szybko wyszukać informacje w intenecie, jak to wygląda w kraju. Oto kilka przykładów: Świebodzin. Od 1 lutego drożeją śmieci! Mieszkańcy gminy Świebodzin zapłacą co miesiąc 23 zł. Segregacja śmieci jest obowiązkowa! Drożeją śmieci Dlaczego śmieci drożeją i co możemy zrobić, by ceny nie rosły? Będzie drożej za śmieci. Pelplińscy radny przyjęli uchwałę ...i wiele innych publikacji, w których podawane są nowe stawki wysokością zbliżoną, a nawet przekraczającą nasze kalkulacje. Wiele gmin jest jeszcze przed ustaleniem nowych stawek.
 • Piękny gest „Promyka” Marii Popieluch

  Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że działalność giżyckiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk" zostało dostrzeżone również w Stanach Zjednoczonych. Polsko–Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przekazała "Promykowi" 41 400,81 dolarów, co w przeliczaniu daje kwotę 156 837,61 zł. W piątek Pani Maria odwiedziła mnie i zadeklarowała, że całą otrzymaną kwotę chce przeznaczyć na coś trwałego; coś co pomoże nieuleczalnie chorym i ich rodzinom np. na zakup działki, projekt lub najem miejsca do utworzenia w Giżycku stacjonarnego zakładu opiekuńczo-leczniczego. To niezwykle szlachetny gest, za który bardzo gorąco dziękuję. To także duże zobowiązanie, ale zadeklarowałem współpracę i jak najszybsze dążenie do utworzenia u nas takiej placówki. Rodzin dotkniętych ciężkimi chorobami jest coraz więcej. Myślę, że problem będzie tylko narastał. Dzięki zaangażowaniu Pani Marii Popieluch, załogi "Promyka" i całego potencjału Miasta będzie nam łatwiej utworzyć system stacjonarnej opieki. To jest bardzo duży problem, którym powinniśmy się zająć, najlepiej wraz z przejęciem szpitala. Jeszcze raz dziękuję, Pani Mario, za ten piękny gest i deklarację bezinteresownej pomocy w zorganizowaniu tej nowej, ale niezwykle ważnej działalności. To dla nas bardzo ważne. Ze strony Miasta tematyką zajmuje się mój Zastępca i Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia - Cezary Piórkowski. Oczywiście do sfinalizowania sprawy potrzeba jeszcze wielu formalności, ale sama idea jest genialna!
 • Policjanci i strażacy podsumowali rok

  asp. sztab. Dariusz Szczepan i st. asp. Dariusz Charzyński Piątek był dniem podsumowań służby w 2019 roku przez policję i straż pożarną. Rok był dobry, a przede wszystkim bezpieczny. I w straży pożarnej, i w policji przybyło nowego sprzętu, były remonty i... dużo profesjonalnej pracy. W przypadku policji wzrosła wykrywalność i zaufanie społeczne do tej służby. To bardzo ważne. Narada roczna to także czas na podziękowania indywidualne. Swoją służbę w strażackim mundurze w lutym zakończy dwóch zasłużonych strażaków: asp. sztab. Dariusz Szczepan i st. asp. Dariusz Charzyński. Panowie, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i życzę realizacji planów, marzeń i zamierzeń. A wszystkim policjantom, strażakom - zawodowym, ochotnikom i wojskowym, jak również pracownikom cywilnym dziękuję za całoroczną służbę przez 24 godziny i gratuluję utrzymywania wysokiego poziomu. Oby ten rok był równie udany i... bezpieczny. Tego Wam, przede wszystkim, życzę.
 • Skąd się biorą kalkulacje cen za śmieci?

  Zacznijmy od tego, że stawki za odpady nie mogą być zawyżane, ani nie można do nich dopłacać w sposób powszechny. Generalnie system powinien być tak skalkulowany, aby kwota opłat wystarczała na jego sfinansowanie. I taki stan był w naszym Związku do 2019 r., gdy Mazurski Związek Międzygminny zakończył rok 2018 wynikiem niemal idealnego zbilansowania „na zero” (o ile dobrze pamiętam, rok zakończył się niewielką nadwyżką rzędu 8 000 zł). To oznacza, że stawki 10 zł i 17 zł były idealnie trafione. Co się stało dalej…? System gospodarki odpadami powinniśmy podzielić na 2 fazy: odbiór i transport odpadów – u nas realizowany na podstawie umowy z firmą KOMA unieszkodliwianie i zagospodarowanie – realizowany przez spółkę ZUOK Spytkowo Koszty odbioru i transportu nie uległy zmianie, bo jeszcze […]
 • Czy nadciąga „śmieciowe” tsunami?

  Gdy w 2013 r. wchodziła tzw. „rewolucja śmieciowa”, nie sądziłem, że wystarczy kilka lat, aby dożyć czasów, gdy śmieci będziemy zamykać na klucz, wiaty będą monitorowane, a cena za odpady zbliżać się będzie do ceny złota. Niestety, wszelkie zmiany, które zachodzą w gospodarce odpadami i na polach z nią związanych, generują ogromnie koszty, a te musimy ponieść my – wytwórcy odpadów. Obecnie w Polsce trwa dyskusja na temat problemów z ustaleniem realnych cen za odpady. Na śmieciach nie można zarabiać, ani stosować dopłat, a ekonomia nie jest, jak powszechnie wiadomo, nauką o cudach, zatem wraz z lawinowo rosnącymi kosztami i dość znacznymi zmianami w systemie – cudów nie ma – skokowo muszą wzrosnąć również opłaty za śmieci. Od zawsze staraliśmy się utrzymywać ceny na relatywnie […]
 • To jest (trochę nasz – giżycki) rekord Europy! Gratuluję!

  Pamiętacie Państwo morderczą próbę, jakiej podjął się Krzysztof Gajewski czyli pływak, podejmując wyzwanie pobicia rekordu świata czyli pokonania dystansu 170 km wpław „bez piany”? Próba zakończyła się po ponad 32 (słownie: trzydziestu dwóch!) godzinach w wodzie. Bez przerwy! W tym czasie w ekipie zabezpieczającej zmieniali się sternicy i załoganci, a Pan Krzysztof płynął… Wyzwanie było nie lada, bo pogoda była wymagająca, a zasady były jednoznaczne: zabronione było korzystanie z pomocy i, aby wynik był zaliczony, trzeba było wyjść na brzeg o własnych siłach. Po 78 km zapadła decyzja o zakończeniu próby ze względu na bezpieczeństwo. Tym samym wynik 78,7 km stał się nowym rekordem Polski w pływaniu długodystansowym bez piany i miał zostać zweryfikowany przez Międzynarodową Organizację MSF – Marathon Swimmers Federation. I został! Właśnie […]
 • Ważne informacje ws. szpitala

  Spółka miejska już zarejestrowana, kapitał podniesiony do 5 155 000 zł. Zgodnie z deklaracjami Miasto jest gotowe do przejęcia prowadzenia szpitala. Reszta czynności leży w zasadzie po stronie Powiatu i… sądu, bo przypomnę, że to Powiat formalnie prowadzi szpital, a planowana procedura wymaga zaangażowania sądu. W każdym razie szpital jest niezwykle ważny również z punktu widzenia Miasta, bo to nasze zabezpieczenie zdrowotne, duży zakład pracy i ważny element miastotwórczy. Mimo, że Miasto nie prowadzi jeszcze szpitala, bardzo często Pytacie mnie Państwo, jakie są przyczyny problemów np. z przyjęciem w Nocnej Opiece. Nie będę państwa odsyłał do szpitala lub Starosty, bo sprawa jest zbyt ważna i może dotyczyć każdego z nas. Dzisiaj niezwłocznie ustaliłem, że obecnie 2 lekarzy pracujących w Nocnej Opiece zachorowało i poradnia nie […]
 • Nieważne zameldowanie, ważne miejsce zamieszkania. Rozlicz PIT i odbierz Giżycką Kartę Mieszkańca. Warto!

  Mamy już nowy rok, można zatem już składać zeznania podatkowe za rok 2019. Zawsze zachęcam do przekazania 1% na rzecz jakiejś organizacji lokalnej lub innej niosącej pomoc komuś z nas. Od pewnego czasu zachęcam też do składania wniosków o wydanie Giżyckiej Karty Mieszkańca, która zapewnia coraz więcej zniżek i przywilejów. I co najważniejsze – nie trzeba być zameldowanym w Giżycku. Liczy się adres zamieszkania. Warto o tym pamiętać i w formularzu PIT za 2019 r., wpisać adres zamieszkania – na terenie Giżycka. Ze zniżką skorzystamy z oferty Kina Nowa Fala, Giżyckiego Centrum Kultury, Twierdzy Boyen, pływalni czy lodowiska, a niebawem zapewne z ulgowych opłat abonamentowych w planowanej Strefie Płatnego Parkowania. Po drugie, z udziału w zapłaconym podatku powstaje i będzie powstawać wiele inwestycji oraz udogodnień […]
 • Dzisiaj pożegnaliśmy Henryka Gierwela. Dziś odszedł Andrzej Kralkowski

  Dzisiaj odbył się pogrzeb niezwykle zasłużonego dla Giżycka nauczyciela i muzyka – Henryka Gierwela. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie obchodziliśmy święto chóru nauczycielskiego… Dzisiaj również dotarła do mnie wiadomość o śmierci byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej – Andrzeja Kralkowskiego. Składam kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, znajomym i współpracownikom.
 • Rozpoczyna się budowa. Budynek na ul. Sikorskiego w liczbach

  Zgodnie z moimi deklaracjami – rozpoczynamy fazę realizacji budowy mieszkań. Zaczynamy od budynku na ul. Sikorskiego, w którym poza typowymi mieszkaniami komunalnymi znajdą się lokale o wyjątkowej funkcji. Są one bardzo pomocne w procesie nabywania samodzielności życiowej i społecznej osób o specjalnych potrzebach. Najczęściej takie mieszkania służą osobom z niepełnosprawnością ruchową, ale także niepełnosprawnym intelektualnie, a także chorym np. po udarach, a tego typu lokal nie jest dany raz na zawsze. „Treningi” trwają zwykle tyle, ile wymaga nauczenie samodzielności. Każdy mieszkaniec ma określony swój własny cykl dnia – od sprzątania, gotowania przez wyjazdy do szkoły, warsztatów terapii zajęciowej czy pracy. Taki typ mieszkań to zupełna nowość w naszym mieście. Poznając to zagadnienie najczęściej spotykałem się z opinią, która mówiła, iż jeżeli gminy dbają o potrzeby […]
 • Znowu zagra Orkiestra. Ciekawe rzeczy na licytacje

  W najbliższą niedzielę po raz 28. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; również w Giżycku. A w tym roku z wyjątkowo pasującym do naszego miasta hasłem „Wiatr w żagle”. Łapmy więc wiatr, obierajmy dobry kurs i pomagajmy! Celem tegorocznej zbiórki jest dziecięca medycyna zabiegowa, zbierane będą więc środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci, potrzebujących różnego rodzaju operacji. Na niedzielne licytacje podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (od 17:00 w auli SP Nr 1) zostało przekazanych wiele cennych przedmiotów, wejściówek, voucherów, karnetów i mnóstwo innych wartościowych, jak również unikalnych rzeczy. Dziękujemy! W tym roku szczególnie zachęcam do nabycia przygotowanego przeze mnie vouchera na kolację, podczas której będzie można wspólnie omówić dowolny problem. W ubiegłym roku wspólne wyjście na kręgle osiągnęło wartość […]