Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Znamy prawdopodobne przyczyny degradacji muru Carnot’a

Wojciech Iwaszkiewicz, 11 kwietnia 2015

Osuwające się kamienie cokołu konstrukcji muru Carnot’a są efektem kilkudziesięcioletniego nasiąkania wody opadowej i osuwania się ziemi z wałów wewnętrznych (od strony drogi straży) oraz zarastania zielenią inwazyjną wałów zewnętrznych i rozsiewanie się roślin w luźnych spoinach.
Źle odprowadzana woda z drogi straży jest główną przyczyną dzisiejszego stanu muru Carnot’a giżyckiej fortyfikacji.

Prace jakie zostaną wykonane w najbliższych dniach, a nawet tygodniach to:

  • usuwanie roślinności inwazyjnej (samosiejek) z zewnętrznej i wewnętrznej strony muru, pozwoli to na naturalne doświetlenie muru i jego samoistne osuszanie i będzie to pierwszy etap w ratowaniu muru,
  • prace melioracyjne od strony wewnętrznej muru tj. usuwanie nadmiernej ilości osuniętej ziemi celem założenia drenaży i udrożnienia rzygaczy wystających poza lico muru,
  • pielenie muru Carnot’a z samosiejek z zastosowaniem oprysków zapobiegającym dalszej erozji cokołu kamiennego,
  • naprawa poszycia wierzchołka muru (dachówka lub w zastępstwie czapy betonowe imitujące dachówkę).

Wszystkie prace wymagają konsultacji i opracowania programu prac konserwatorskich przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie.
Od piątku (10 kwietnia) na twierdzy przebywają pracownicy Katedry Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy zawsze pomagali w opracowywaniu dokumentacji. Jestem przekonany, że i tym razem tak będzie, ponieważ w piątek spotkałem się z Nimi w twierdzy.

I co najważniejsze: pomimo wieloetapowej i prawdopodobnie długotrwałej rekonstrukcji muru należy stosować się do zaleceń specjalistów. Naprawa powinna zostać wykonana rzetelnie, zgodnie z programem by w efekcie końcowym ukazać walory architektoniczne i historyczne twierdzy. Na najbliższej sesji zaproponuję radnym pewne zmiany w budżecie…