Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Właśnie minął rok…

Wojciech Iwaszkiewicz, 8 grudnia 2015

Dzisiaj minął rok od mojego zaprzysiężenia i objęcia najważniejszej funkcji w naszym mieście. To pierwsza dobra okazja na wnioski, podsumowania i oceny. Co się udało, co jest w trakcie, co jeszcze musi poczekać? Myślę, że przede wszystkim należy zacząć od deklaracji, jakie złożyłem i dzięki którym zyskałem Państwa zaufanie. Sądzę też, że chyba pierwszy raz zobowiązania, jakie zostały złożone, są dostępne i opublikowane, a ich status jest na bieżąco uaktualniany [burmistrziwaszkiewicz.pl/deklaracje/]. To oczywiście niesie za sobą pewne konsekwencje, ale taka też jest funkcja niniejszego bloga – informować na bieżąco… i dyskutować. To gwarantuje postęp.

Te dwanaście miesięcy jakoś bardzo szybko mi minęło. Wiele czasu poświęciłem analizom, spotkaniom i uroczystościom. Wiele decyzji dopiero przede mną. Na pewno nie będą to tylko same przyjemne sytuacje, ale taka moja rola, aby podejmować decyzje również te mniej popularne, bo chyba po to wybiera się wójta, burmistrza i prezydenta, aby własnie podejmował decyzje. Najlepsze dla miasta, bo wybór wynika przecież z jakiegoś zaufania…

Przy tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, moim doradcom społecznym, odwiedzającym mnie Mieszkańcom, samorządowcom i parlamentarzystom, przyjaciołom, a nawet osobom nieprzychylnym, bo z tego też wynika jakaś nauka… Słowa podziękowania składam również radnym Rady Miejskiej, bo – mówię to bardzo często i szczerze – Rada obecnej kadencji wykazuje się naprawdę wielką mądrością i wysoką jakością. Nie wypada mi oceniać pracy radnych, ale gdybym mógł to zrobić – oceniłbym bardzo wysoko. Jest taka sytuacja, o jakiej zawsze mówiłem – wszelkie koalicje zawiązują się wokół spraw, a nie wokół osób. Nie ma jakiegoś wyraźnego podziału na opozycję i koalicję. Wielu radnych (nie tylko wywodzących się z mojego zespołu) jest dla mnie nieocenioną pomocą, i naprawdę warto to docenić i bardzo za to dziękuję.

Wracając do złożonych deklaracji, poniżej zamieszczam aktualny status. Wierzę, że za rok lista będzie o wiele, wiele dłuższa. Do czego zobowiązaliśmy się przed rokiem?


Po pierwsze
MIEJSCA PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • zamrozimy podatki lokalne do momentu opracowania wieloletniego programu ich stopniowego obniżania
 • – spotkanie organizacyjne Społecznej Rady Gospodarczej | 26.03.2015
  – analiza systemu podatkowego w mieście wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą | 13.05.2015
  – konsultacje z przedsiębiorcami ws. podatku od środków transportu | listopad / grudzień 2015

  podatek_od_st

 • urealnimy opłaty za wywóz śmieci od firm i instytucji
 • – propozycja obniżki opłat o 50% | Zgromadzenie w Rynie 29.06.2015 r.
  – pierwszy etap: obniżka stawek dot. nieruchomości niezamieszkałych o 23,5% | lipiec 2015 r.

 • wprowadzimy pozacenowe kryteria do zamówień publicznych np. liczbę osób zatrudnionych
 • wybudujemy Aqua Mazury (centrum naukowo – konferencyjne z akwariami i paludariami – fragmentami naturalnych biotopów; procesów przyrodniczych w środowiskach słodkowodnych; itp. z centrum szkolenia służb ratowniczych
 • – spotkanie organizacyjne | 16.03.2015
  – spotkanie merytoryczne na UWM w Olsztynie | 26.03.2015
  – list intencyjny skierowany do UWM w Olsztynie i FOWJM | 28.04.2015
  – spotkanie z pracownikami naukowymi UWM w Olsztynie | 30.04.2015

 • stworzymy klimat do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (Instytucja Otoczenia Biznesu, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerstwo Publiczno – Prywatne, inkubator młodej przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego)
 • – Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur | 16-17.04.2015
  – szkolenie dla radnych i przedsiębiorców z PPP | 23.06.2015
  – spotkanie z Zarządem W-M SSE | październik 2015

 • stworzymy warunki do przedłużenia sezonu turystycznego (obniżenie obciążeń, zachęty dla inwestorów, strefa przyjazna przedsiębiorczości, szanse w dziedzinach pozaturystycznych)
 • rozwiążemy problem niezakończonych budów na Pasażu Portowym
 • – spotkanie interesariuszy w UM | 21.04.2015
  – spotkanie interesariuszy w UM (zaproponowano 4 warianty) | 11.05.2015
  – wykonanie ekspertyzy prawnej i wyceny nieruchomości
  – spotkanie interesariuszy w UM (potwierdzenie terminu zamknięcia stanu surowego na 31.12.2015) | 10.09.2015
  – rozpoczęcie robót budowlanych | listopad 2015

  pasaz_rusztowania_11

 • zagospodarujemy nabrzeże Niegocina, w tym zrealizujemy kolejny etap Ekomariny i urządzimy pole do caravaningu w okolicach obiektu Aqua Mazury
 • zwiększymy nacisk na szybkie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na Wyspie Giżyckiej
 • – uchwalenie MPZP terenu między jez. Kisajno, jez. Tajty, ul. Moniuszki i zachodnią granicą działki nr 304/13 | 20.08.2015
  – uchwalenie MPZP terenu między pl. Grunwaldzkim a ul. Mickiewicza (kino „Fala”) | 17.09.2015
  – uchwalenie MPZP terenu między ul. Jagiełły, ul. Wodociągową, ul. Warszawską i ul. Staszica (szpital, osiedle XXX – lecia) | 22.10.2015
  – uchwalenie MPZP terenu między kanałem Niegocińskim a m. Wilkasy | 22.10.2015

 • zrewitalizujemy i zagospodarujemy obiekty Twierdzy Boyen
 • – spotkanie z udziałem specjalistów w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania fortyfikacji | 21.02.2015 r.
  – 220 000 zł z budżetu na potrzeby Twierdzy | 23.04.2015
  – podpisanie listów intencyjnych z dwoma konsorcjami | sierpień 2015
  – spotkanie dwóch konsorcjów | wrzesień 2015

Po drugie
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA

 • opracujemy plan rozwoju infrastruktury drogowej we współpracy z powiatem
 • – przejęcie ulic: Kilińskiego, Myśliwskiej, Łuczańskiej, al. Wojska Polskiego, Jeziornej, Wesołej, I Dyw. im. Tadeusza Kościuszki, Przemysłowej, Rolniczej | 17.09.2015
  – spotkania ze Starostami, ZDP w celu ustalenia kolejnych etapów

 • rozdzielimy projekt przebudowy DK 59 oraz DK 63 na dwa etapy i przyspieszymy budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Świderską
 • – uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu na dokumentację wydzielenia ronda | czerwiec 2015
  – uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu na dokumentację wydzielenia ronda | październik 2015

 • poprawimy komunikację w okolicach ul. Suwalskiej (w tym przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Obwodową)
 • – uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu (700 000 zł) na remont ul. Suwalskiej | październik 2015

 • zbudujemy infrastrukturę światłowodową łączącą ważne punkty w mieście
 • – zakup urządzenia do transmisji danych z placówek oświatowych | październik 2015

 • połączymy istniejące ścieżki rowerowe w logiczną sieć (z gminami np. po nasypach kolejowych)
 • – powołanie doradcy ds. komunikacji rowerowej
  – Urząd Miejski w Giżycku koordynatorem Mazurskiej Pętli Rowerowej | luty 2015 r.
  – wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Białostockiej | sierpień 2015 r.

 • wesprzemy ideę budowy drogi wodnej Tyrkło – Buwełno
 • – przekazanie środków z budżetu Miasta | luty 2015

  Kanał powinien łączyć a nie dzielić.

 • przyspieszymy proces budowy mostu drogowego oraz zmodernizujemy kładkę nad kanałem
 • – ogłoszenie konkursu na koncepcję architektoniczną kładki | maj 2015
  – wybór koncepcji architektonicznej | sierpień 2015
  – przetarg na dokumentację | listopad 2015

  kladka_2_1

 • stworzymy przejrzystą komunikację publiczną
 • – konsultacje społeczne ws. lokalnego transportu zbiorowego w Giżycku | 27.02.2015 – 30.04.2015
  – uzgodnienia z Wójtem Gminy Giżycko, Gminnym Zakładem Komunalnym oraz mieszkańcami Giżycka (trasy, rozkłady) | wrzesień, październik 2015

 • urządzimy duży, nowoczesny placu zabaw, wesprzemy budowy innych placów (w tym na Wilanowie)
 • – rozbudowa placu zabaw przy ul. Wodociągowej | 15.05.2015

  plac_zabaw_2

 • zmodernizujemy plac Piłsudskiego
 • – wybrano koncepcję architektoniczną

 • uporządkujemy teren przy ul. Kolejowej i urządzimy parking
 • – wykonano | czerwiec 2015 r.

  parking_kolejowa_4

  Dodatkowo w wakacje zmienialiśmy organizację ruchu na ul. Kolejowej, aby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych.

  mas_kolejowa_1

 • obniżymy ceny za wodę, ścieki i śmieci
 • – śmieci: obniżka o 23,5% dot. nieruchomości niezamieszkałych | lipiec 2015 r.
  – ścieki: ceny na 2016 r. pozostają bez zmian | listopad 2015 r.
  – woda: niewielka podwyżka (ze skutkiem ok. 0,60 zł miesięcznie na osobę) z powodu dużego spadku zużycia (wybudowanie własnego ujęcia przez duży zakład pracy = pobór wody na poziomie ok. 50 bloków mieszkalnych) | listopad 2015 r.

Po trzecie
SAMORZĄD OBYWATELSKI

 • wprowadzimy do statutu miasta zapisy umożliwiające grupie mieszkańców składanie projektów uchwał
 • – powołanie komisji doraźnej Rady | 19.03.2015
  – przyjęcie nowej wersji Statutu Miasta | 20.08.2015

 • uruchomimy prawdziwą internetową platformę dialogu społecznego i konsultacji społecznych
 • – trwają ostatnie prace

 • będziemy regularnie organizować konsultacje społeczne
 • – konsultacje społeczne ws. koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego – Smętka | 15.12.2014 – 29.12.2014
  – konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | styczeń 2015
  – konsultacje społeczne ws. lokalnego transportu zbiorowego w Giżycku | 27.02.2015 – 30.04.2015
  – konsultacje społeczne ws. stojaków rowerowych | 24.03.2015 – 10.04.2015
  – konsultacje społeczne ws. nazwy kanału | 07.04.2015 – 08.05.2015
  – konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | wrzesień 2015
  – konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2016 | 18.09.2015 – 30.09.2015

  scena_luxtorpeda

 • stworzymy budżet obywatelski w 100% obywatelski (co najmniej 500 000 zł)
 • – nabór członków do zespołu wg nowych zasad | luty 2015 r.

 • wszystkie nabory do pracy będą odbywać się w drodze otwartego i konkurencyjnego konkursu, gdzie decydować będą wyłącznie kompetencje
 • – wielostopniowy nabór na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | styczeń 2015 r.
  – dwuetapowy nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej | maj 2015 r.
  – dwuetapowy nabór na stanowisko referenta Wydziału Finansowo-Księgowego | lipiec 2015 r.
  – dwuetapowy nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji | lipiec 2015 r.
  – dwuetapowy konkurs na stanowisko Dyrektora GCK | wrzesień 2015 r.
  – konkurs na stanowisko Kierownika Lodowiska | wrzesień 2015 r.
  – konkurs na stanowisko Kierownika CIS | październik 2015 r.
  – konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza | listopad 2015 r.

Po czwarte
POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 • będziemy dążyć do prowadzenia szpitala przez samorządy (wykup udziałów)
 • – stanowisko radnych powiatowych ws. wypowiedzenia umowy spółce operatorskiej | luty 2015 r.
  – dofinansowanie zakupu kardiomonitorów (sprzętu) | 20.08.2015 (22.10.2015)

 • wesprzemy utworzenie hospicjum i ośrodki działające na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (ZOL, dom seniora)
 • stworzymy system informacji o osobach samotnych (specjalna linia alarmowa dla osób samotnych)
 • zadbamy o humanitarne traktowanie zwierząt
 • – publikacje ws. pomocy kotom wolno żyjącym | gizycko.pl. Gazeta Giżycka
  – prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów
  – prowadzenie kociętnika i zakup budek dla kotów
  – spotkanie konsultacyjne z POD „Kormoran” i POD im. W. Kętrzyńskiego ws. stref kotów bytujących na ogrodach | 10.04.2015
  – opieka nad zwierzętami w ramach grantu dla organizacji pozarządowych | 23.04.2015
  – spotkanie ws. ograniczenia populacji kotów wolno żyjących | 13.10.2015

 • opracujemy i wdrożymy koncepcję funkcjonowania mieszkań komunalnych, socjalnych i noclegowni we współpracy z sąsiednimi samorządami
 • – zawarte porozumienie między Miastem Giżycko, Gminą Giżycko, Gminą Miłki, Gminą Kruklanki i Gminą Wydminy ws. utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Giżycku | wrzesień 2015

 • zacieśnimy współpracę z Ogrodami Działkowymi jako miejscem rekreacji mieszkańców
 • – spotkanie konsultacyjne z POD „Kormoran” i POD im. W. Kętrzyńskiego ws. stref kotów bytujących na ogrodach | 10.04.2015

 • opracujemy program zdrowotny i profilaktyczny i rozwiniemy program prewencyjny w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, niezdrowa żywność), które zwiększą świadomość młodzieży
 • stworzymy poradnię dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych
 • urządzimy nowoczesną poczekalnię dla pacjentów w holu przychodni na ul. Wodociągowej

Po piąte
BEZPIECZEŃSTWO

 • zintegrujemy i skoordynujemy działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego
 • – nowe Porozumienie z Policją | styczeń 2015 r.

 • poprawimy komunikację przewodową i bezprzewodową
 • zreorganizujemy Straż Miejską (a po 2 latach dokonamy oceny i podejmiemy decyzję o ew. likwidacji)
 • – nowy Regulamin Straży Miejskiej | styczeń 2015 r.
  – nowe Porozumienie z Policją | styczeń 2015 r.
  – stały dozór ruchu na skrzyżowaniu Obwodowa / Świderska / Nowowiejska | od lutego 2015 r.
  – powołanie nowego Komendanta | lipiec 2015 r.
  – kierowanie ruchem i organizacja parkowania podczas Mazury Air Show | sierpień 2015 r.
  – kierowanie ruchem i organizacja parkowania podczas Mazury Hip – Hop | sierpień 2015 r.
  – pomoc pogorzelcom z ul. Wyzwolenia (dozór, kontener, pomoc rzeczowa) | listopad 2015 r.

 • zmodernizujemy i podniesiemy efektywność monitoringu wizyjnego
 • – zakup urządzenia do transmisji obrazu z placówek oświatowych | październik 2015

Po szóste
OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA, SPORT i REKREACJA

 • będziemy przeciwdziałać utracie miejsc pracy w szkołach
 • – utrzymanie podziału nauczania języków obcych na grupy | rok szkolny 2015 / 2016
  – dodatkowe zatrudnienie w świetlicach | rok szkolny 2015 / 2016

 • zmodernizujemy bazę dydaktyczną
 • – remonty korytarzy (SP 7, SP 4), sal lekcyjnych (GM 1, GM 2), otoczenia SP 6 | lipiec / sierpień 2015
  – remont schodów w ZS Nr 1 | wrzesień 2015

 • wesprzemy szkolnictwo zawodowe i kształcenie kadr medycznych
 • – list intencyjny skierowany do PWSZ w Suwałkach | kwiecień 2015 r.
  – uchwała Senatu PWSZ o utworzeniu oddziału w Giżycku | kwiecień 2015 r.
  – utworzenie Wydziału Medyczno – Społecznego PWSZ w Giżycku | październik 2015 r.

 • podejmiemy współpracę szkół z UWM w Olsztynie
 • urządzimy obserwatorium astronomiczne
 • szerzej udostępnimy obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży
 • zmodernizujemy stadion (bieżnia, zadaszenie trybun, nowy budynek)
 • – wykonano projekt bieżni, trwa projektowanie oświetlenia | listopad 2015 r.

 • stworzymy system stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie
 • stworzymy Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego finansowany ze środków unijnych ze współpracy transgranicznej
 • zagospodarujemy plażę miejską (piaszczysta plaża!)
 • – trwa procedura projektowa | maj 2015
  – zerwanie negocjacji z projektantem | sierpień 2015
  – ogłoszenie nowego przetargu | wrzesień 2015
  – zakończenie procedury bez wyboru oferty | listopad 2015
  – rozpoczęcie procesu wykonania dokumentacji technicznej | listopad 2015

 • zbudujemy boisko przy SP 4 i ZS Nr 1 na Wilanowie
 • – spotkanie w ZS Nr 1 z projektantami i mieszkańcami | 08.06.2015
  – wykonano PFU dla boiska w ZS Nr 1 | wrzesień 2015
  – wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej | październik 2015

  boisko_zsnr1

 • zacieśnimy współpracę z Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich
 • przebudujemy trybuny lodowiska wraz z urządzeniem szatni pod nimi
 • – wprowadzenie do budżetu zadania | wrzesień 2015
  – wykonanie dokumentacji | listopad 2015

  masters_lodowisko

 • stworzymy muzeum Giżycka (na bazie schronu, przedszkola wojskowego, Twierdzy Boyen)
 • – pierwszy eksponat – replika działa z 1877 r. | sierpień 2015

  armata_boyen_gwardia_2

 • rozbudujemy basen o część rekreacyjną
 • otworzymy teren wokół twierdzy na trasy spacerowe, rowerowe, nordic walking
  – teren został otwarty, trwa porządkowanie | 05.05.2015

po siódme
KULTURA

 • stworzymy i wypromujemy nową imprezę kojarzoną z Giżyckiem
 • – Orange Kino Letnie Sopot, Zakopane w Giżycku | lipiec – sierpień 2015 r.
  – EXPO Wodne Krainy | lipiec 2015 r.
  – Twierdza – Festiwal Fantastyki | wrzesień 2015 r.

  twierdza_festiwal2

 • przeniesiemy GCK do budynku kina
 • – na razie zdecydowaliśmy o procesie odwrotnym – robimy kino w GCK

 • zmienimy formułę „Szant w Giżycku” – piosenka żeglarska tylko nad wodą!
 • – Szanty 2015 r. na plaży miejskiej

  szanty_scena2

 • wypromujemy lokalnych artystów
 • – umowa na promocję nowej płyty Załogi Dr. Bryga | 2015
  – umowa na wykonanie kartek świątecznych | 2015
  – występ Molly Malone’s podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej | 2015
  – umowa na promocję z zespołem Mojra | 2015
  – umowa na promocję z Violettą Brzezińską | 2015

  viola_brzezinska

 • GCK stanie się ośrodkiem wsparcia młodych talentów (studio nagrań dla zespołów muzycznych)
 • – przetarg na przebudowę GCK | wrzesień 2015

 • wprowadzimy do GCK nowe technologie np. poprzez utworzenie multimedialnego centrum literatury w postaci elektronicznej – częściowo bezpłatnej
 • utworzymy Cyfrowe Muzeum Giżycka (audio, video, multimedia)
 • – zakup praw autorskich do materiałów archiwalnych wraz z domeną gizycko.tv

 • wesprzemy inicjatywy młodzieżowe dot. zagospodarowanie czasu
 • – powołanie doradcy ds. przedsięwzięć młodzieżowych

po ósme
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 • usprawnimy system selektywnej zbiórki odpadów
 • poprawimy zagospodarowania terenów zielonych i przestrzeni publicznej, również we współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
 • zszksia_fomtanna_2

  – powołanie dorady ds. architektury krajobrazu
  – porozumienie dot. współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
  – zagospodarowanie terenu przed fontanną na ul. Warszawskiej
  – zagospodarowanie ronda Jagiełły / Wodociągowa przez studentów GUTW (projekt i nadzór Elwira Wołowicz – doradca ds. architektury krajobrazu

  rondo_koniec

 • rozwiążemy problem psich odchodów poprzez szeroką edukacją w tym zakresie i zbudowanie systemu zachęt do sprzątania po psie
 • – Dni Otwarte Urzędu (akcja edukacyjna, dystrybucja torebek) | 20.03.2015


Miasto i powiat postrzegamy jako jeden spójny organizm, a na nasze cele jako strategię długofalową nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji. Jesteśmy zwolennikami zrównoważonego rozwoju i kontynuacji. Nasz program jest gwarancją stabilności i rozwoju.

Nasze miasto i powiat postrzegamy jako jeden spójny organizm, a na nasze cele jako strategię długofalową, która uczyni Giżycko lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku.


Trudne i zadawnione sprawy:

 • rozwiązanie konfliktu na targowisku
 • rynek

 • regulacja płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych
 • likwidacja Zakładu Usług Komunalnych
 • wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu na tzw. „dalbie”
 • dalba_zielen

A przed nami 2016 rok. Najważniejsze wydaje się rozpoczęcie przebudowy plaży miejskiej, uruchomienie kina oraz prawdopodobnie rozpoczęcie prac z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Obwodowej / Świderskiej / Nowowiejskiej. Wiele wyjaśni się także ws. twierdzy, czy konsorcjum firm podejmie się zagospodarowania naszego największego zabytku, czy jednak będziemy musieli zrobić to sami. Mamy na to wiele pomysłów. Przez ostatnich 12 miesięcy starliśmy się promować nasze miasto pod hasłem „Giżycko to nie tylko wakacje”. Sądzę, że wiele w tej kwestii się udało, ale wiele jeszcze przed nami. Wierzę, że się uda, bo „zgoda buduje”…