Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Założenia do ewolucji w giżyckiej oświacie

Wojciech Iwaszkiewicz, 7 grudnia 2016

fot. MZOSiP / prezentacja
Wszystko na to wskazuje, że od 1 września 2017 r. gimnazja wejdą w fazę likwidacji. Faza ta potrwa dwa lata, kiedy dzisiejsze klasy I zakończą naukę. Równolegle dzisiejsi 6-klasiści będą kontynuowali edukację w szkole podstawowej. Niesie to ze sobą wiele wyzwań w organizacji giżyckiej oświaty. Należy przeanalizować granice tzw. obwodów, dane demograficzne oraz rozpoznać wszelkie zagrożenia – w tym ew. konieczność wprowadzenia zmianowości i skutki dla kadry, nie tylko pedagogicznej, a również administracji i obsługi. Każda zmiana niesie ze sobą ryzyka i zagrożenia. Największy nacisk kładę na to, żeby wszelkie zaproponowane zmiany w jak najmniejszym stopniu dotknęły ludzi, czyli nauczycieli, pracowników administracji i obsługi a także uczniów i rodziców. Jest to jedna z moich deklaracji, o przeciwdziałaniu utraty miejsc pracy w szkołach.

Możliwe drogi zmian przedstawia poniższy schemat (MZOSiP, prezentacja).

Dzisiaj na specjalnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych zaprezentowaliśmy warianty zmian. Najważniejsze informacje dotyczyły SP Nr 7, Gimnazjum Nr 2 oraz SP Nr 6 i Gimnazjum Nr 1.

Wariant nr 1:

  • Gimnazjum Nr 1 zostaje włączone do struktury SP Nr 6 [środkowa ścieżka z powyższego schematu]. „Nowa” placówka ma siedzibę na ul. Gimnazjalnej. Zakładamy, że docelowo będzie to Szkoła Podstawowa Nr 1. Ścieżka ta umożliwia utworzenie placówki bez konieczności wdrażania skomplikowanej procedury likwidacji szkoły podstawowej,
  • Gimnazjum Nr 2 zostaje włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 7. Szkoła działa na 2 obiektach – przy Wodociągowej i przy Warszawskiej. Wariant relatywnie prosty do wdrożenia, jednak generujący wiele zagrożeń organizacyjnych.
  • Zespół Szkół Nr 1 zostaje przekształcony w Szkołę Podstawową Nr 3

Wariant nr 2:

  • Gimnazjum Nr 1 i Zespół Szkół Nr 1 jak w wariancie nr 1
  • Gimnazjum Nr 2 zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2

Przygotowując warianty zmian przeanalizowaliśmy nie tylko obecną sytuację, ale prognozy na najbliższe lata. Warto podkreślić także, że od 1999 roku, gdy powstały gimnazja diametralnie zmieniła się sytuacja demograficzna. Można powiedzieć, że przez ten czas ubyły nam 2 szkoły! W 2002 roku w gimnazjach było ponad 1400 uczniów, dziś zaledwie 800, do szkół podstawowych uczęszczało ponad 2500 uczniów, dzisiaj to niecałe 1900. Należy także pamiętać, że obecnie w szkołach miejskich uczy się 9 roczników. Za 3 lata będzie o jeden rocznik mniej. Te wszystkie okoliczności musimy już dzisiaj brać pod uwagę i dostosować również granice obwodów. Obecnie czekamy na uwagi i sugestie, a decyzje muszą zapaść w ciągu miesiąca. Muszą one być jednak przemyślane, racjonalne i odpowiedzialne, bo prawdopodobnie zdeterminują rozwiązania w naszej oświacie na długo.