Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Osiedle XXX-lecia, Wyzwolenia i I Dyw. im. T. Kościuszki do zmiany?

Wojciech Iwaszkiewicz, 7 kwietnia 2017

Po wejściu w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w całym kraju rozpoczęła się analiza nazewnictwa ulic, placów itp., ponieważ obecnie przepisy tejże ustawy nakazują dokonanie zmian do września 2017 r. Zgodnie z ustawą, jeśli wymagana prawem zmiana nie nastąpi w terminie, wówczas decyzję podejmie Wojewoda wydając zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu opinii IPN.

Sprawa dotyczy oczywiście także i Giżycka, bowiem z całą pewnością przyszłość nazw kilku ulic i Osiedla XXX – lecia stanęła pod znakiem zapytania. Chcąc uniknąć wątpliwości, a przede wszystkim chcąc zachować prawo do samodzielnego decydowania o nazewnictwie ulic, wystąpiłem do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o opinię w kwestii zgodności nazw z zapisami nowo obowiązującej ustawy. Stanowisko IPN w tej kwestii nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, przede wszystkim w kwestii Osiedla XXX – lecia. Zdaniem IPN nazwa ta bezwzględnie powinna zostać zmieniona.

Po dyskusji z Przewodniczącym Komisji Mienia – dr. Robertem Kempą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej – Cezarym Piórkowskim doszliśmy do wniosku, że w tej materii należy przedyskutować sprawę z mieszkańcami Osiedla. Tak się składa, że byłem sąsiadem radnego R. Kempy i mieszkaliśmy na XXX-lecia przez wiele lat – ja od 1975 r., a radny Kempa od 1976 r. Znamy doskonale te podwórka i wiemy, jak mocno utrwalona jest tu nazwa Osiedla. Dlatego nasza propozycja zmiany to „Osiedle 30-lecia Wolnych Wyborów”. Pozwoli to zachować utrwalony w świadomości giżycczan człon „XXX-lecia”, a dodatkowo umożliwi upamiętnienie wyborów, które zakończyły historię PRLu i otworzyły nową kartę w dziejach Polski. Wyprzedzające działanie ustawy nie pozwala na odłożenie pomysłu aż do 2019 r. Nie wykluczamy oczywiście innych wariantów nazewniczych, ale wydaje się, że właśnie Osiedle, będące świadkiem ponad 40 lat dziejów Polski i Giżycka, jest na swój sposób predystynowane do takiej właśnie zmiany.

Stąd też chcielibyśmy zachęcić Państwa do dyskusji nad przyszłością nazwy Osiedla. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa SM „Mamry” Stanisława Tuczko wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Cezarym Piórkowskim oraz Przewodniczącym Komisji Mienia Miejskiego – dr. Robertem Kempą zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. o godz. 18.15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiełły 1.

Poza Osiedlem XXX – lecia należy poddać analizie kwestię zmiany nazwy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki (tutaj proponuję nazwę ul. T. Kościuszki, ponieważ taka nazwa funkcjonuje w powszechnym użyciu; nawet na niektórych budynkach), a nazwę ul. Wyzwolenia zmienić na ul. Plażową. W ten sposób naturalnie wskazywałaby kierunek na plażę…

Zmiana nazwy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów. Oznacza to, że np. dowód osobisty będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności. Zwolnione z opłat będą także wszelkie formalności sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy prawa.