Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Startujemy z procedurą dla 100 mieszkań

Wojciech Iwaszkiewicz, 5 listopada 2019

Wiele tygodni pracy w fazie przygotowawczej wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju już za nami, wszystkie niezbędne dokumenty przygotowane, aby wykonać kolejny ważny krok w sprawie budowy 100 mieszkań. Dzisiaj w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Chodzi o budowę budynku, lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości miejskiej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego i zapewnienie przez Miasto przystępnych cenowo mieszkań w formie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Zakładamy wybudowanie około 100 lokali mieszkalnych o przewidywanej zsumowanej powierzchni około 5300 m2 i maksymalnie około 5600 m2. W ramach wspólnej realizacji Partner Prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania i przeprowadzenia robót budowlanych, a ponadto odpowiedzialny będzie za utrzymanie, zarządzanie i eksploatację obiektów, w tym ponoszenie opłat i kosztów eksploatacyjnych. Koszty te docelowo pokrywane będą przez najemców mieszkań, na podstawie umów najmu. Wkładem własnym Miasta będzie wniesienie działki przeznaczonej na sprzedaż o powierzchni 0,8474 ha. Miasto także wskaże osoby, z którymi Partner Prywatny zawrze umowy najmu.

Wszyscy Państwo, którzy złożyli ankiety w ramach badania popytu otrzymają stosowne informacje dotyczące dalszej procedury. Czasu jeszcze jest dużo, bo obecny etap dotyczy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym i jest adresowany do potencjalnych Wykonawców, którzy zrealizują budowę. Najważniejsze, że główna faza „papierowa” już za nami i obecnie wchodzimy w fazę realizacyjną. Bardzo dziękuję mojemu giżyckiemu zespołowi, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju oraz kancelarii dr. Rafała Cieślaka z Warszawy. Startujemy!

===

Więcej o planowanym przedsięwzięciu:
bip.gizycko.pl/wiadomosci/12073/wiadomosc/493616/budowa_budynkow_mieszkalnych_wielorodzinnych